BİYOLOJİ PORTALI

12. SINIF BİTKİ BİYOLOJİSİ KARIŞIK YAZILI SORULARI

1. A, Y ve T bitkilerinin bulundukları ortamlar ve ksilem çapları aşağıda verilmiştir.

Bitki türü

Ortam

Ksilem çapı(cm)

A

Rüzgarlı

0,1

Y

Nemli

0,1

T

Nemli

0,2

Buna göre bu bitkilerdeki su ve mineral taşıma hızlarını çoktan aza sıralayanız.

 

……………………..

 

2. Aşağıda basınç akış teorisine göre soymuk borularında madde taşınması şematize edilmiştir.

Buna göre, I, II, III ve IV numara ile gösterilen yapıların isimlerini yazınız.

I

II

III

IV

………

…………..

…………..

……………..

…………….

……………

…………..

……………

 

 

3. Bitkilerde terleme – kohezyon kuvvetini göstermek için aşağıdaki deney yapılıyor.

                                             

Deney sonucunda cam boru içinde suyun kesintisiz bir sütun halinde yükseldiği görülüyor.

Bu deney düzeneği canlı sisteme uygulanırsa “sünger, cam boru, su, vantilatör” gibi deney malzemelerinin,

I. Yaprak 

II. Toprak suyu

III. Rüzgarlı hava

IV. Odun borusu (ksilem)

şeklindeki karşılıklarını yazınız.

I

II

III

IV

……..

………….

………….

…………

 

4. Aşağıda bazı bitkisel doku çeşitleri verilmiştir. Tablonun boş bırakılan kısımlarını tamamlayınız.

5. Çok yıllık ağaç gövdelerindeki kabuğun yapısında,

I. Floem

II. Mantar doku

III. Mantar kambiyumu    

yapılarının dıştan içe doğru bulunma sırasını yazınız.

 

…………………………………

 

 

6. Üç farklı bitkisel dokunun bazı işlevleri aşağıda verilmiştir.

-1. Doku: Bitkinin boyca uzamasını sağlıyor.

-2. Doku: Gündüz sürekli fotosentez yapıyor.

-3. Doku: Mumsu maddeler salgılayıp, bitkiyi su kaybına karşı koruyor.

Bu verilere göre bu üç dokunun isimlerini tam olarak yazınız.

1. Doku

2. Doku

3. Doku

…………….

……………..

…………….

 

 

 

7. Aşağıda bitkilerde birincil (primer) büyüme ile ikincil (sekonder) büyüme özellikleri karışık olarak verilmiştir.

I. Her büyüme mevsiminde, kök ve gövdenin genç sürgünlerini oluşturur.

II. Odunsu bitkilerde görülürken otsu bitkilerde görülmez.

III. Bitkinin uzunluğunda artışa yol açar.

IV. Yanal meristemler tarafından sağlanır.

V. Bitkinin enine büyümesini (kalınlaşmasını) gerçekleştirir.

Bu özellikleri birincil ve ikincil büyümede görülenler şeklinde gruplandırınız.

Birincil büyümede görülenler

İkincil büyümede görülenler

……………………

………………….

 

 

 

8. Çiçekli bitkilerde,

I. Zigotun mitoz bölünmeler geçirmesi

II. Megasporun arka arkaya üç mitoz bölünme geçirmesi

III. Sperm çekirdeği ile yumurta çekirdeğinin kaynaşması

IV. Megaspor ana hücresinin mayoz bölünme geçirmesi

olaylarının gerçekleşme sırasını yazınız.

 

……………………………...

 

 

 

9. Aşağıda çift çenekli genç bir bitkide gövde enine kesiti verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki tabloda verilen soruları cevaplandırınız.

Sorular

Cevapları

II nolu kısmın ismi nedir?

……….

IV nolu kısmın ismi nedir?

…………

Köklerle alınan su ve mineraller hangi numaralı kısım ile taşınır?

………..

Yeni iletim demetlerini oluşturan kısım hangi numara ile gösterilmiştir?

………….

Fotosentez ürünlerinin taşındığı kısım hangi numara ile gösterilmiştir?

…………

Yorum Bırak12. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR