BİYOLOJİ PORTALI

12. SINIF CANLILIK ve ENERJİ, ATP YAZILI SORULARI

1. Aşağıda ATP’ nin yapısını oluşturan moleküller ve bağlar numaralarla gösterilmiştir.

 

 

Buna göre, numaralanmış kısımların isimlerini aşağıya yazınız.

1:

2:

3:

4:

5:

6:

 

 

2. Canlı bir hücrede üretilen üç farklı molekülün yapısı aşağıda verilmiştir.

 

Buna göre numaralandırılmış moleküllerin içerdikleri enerji miktarının azdan çoğa sıralanışını yazınız.

.......................................

 

 

3. Fosforilasyon ve çeşitleri ile ilgili aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.

Açıklama

İlgili fosforilasyon çeşidi

Fotosentez sırasında ışık enerjisinin yardımıyla ATP sentezidir.

 

Bütün canlılarda geçekleşen fosforilasyon çeşididir.

 

Mitokondrilerin iç zarında bulunan ETS’ler aracılığıyla elektronların oksijene taşınması ile ATP sentezidir.

 

Yapısında fosfat bulunan bir substrattan enzimler yardımıyla ATP sentezlenmesidir.

 

 

 

 

4. Ökaryot ototrof bir hücrede ATP’nin üretildiği yerler tabloda verilmiştir.

Buna göre, verilen yerlerde gerçekleşebilen fosforilasyon çeşitlerini yazarak tabloyu tamamlayınız.

Hücrede gerçekleştiği yer

Fosforilasyon çeşitleri

Sitoplazma    

 

Mitokondri  

 

Kloroplast

 

 

 

5. Canlılardaki enerji dönüşümü olaylarına göre aşağıda verilen dönüşümleri sağlayan olayları üzerine belirtiniz.

                

 

6. Aşağıda verilen tepkimenin endergonik ve ekzergonik yönlerini üzerinde belirtininz.

 

 

7. Canlılarda gerçekleşen bazı olaylarda enerji harcanmaz. Bazılarında ise harcanması gerekir. Buna göre aşağıda verilen olayların enerji durumlarına uygun olan kutuya X işareti yazınız.

Olaylar

Enerji harcanmaz

Enerji harcanır

Hidroliz

 

 

Biyosentez tepkimeleri

 

 

Sinirsel iletim

 

 

Difüzyon

 

 

Dehidrasyon

 

 

 

 

 

 

 

8. ATP’ nin yapısı aşağıda verilmiştir.

 

 

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Hangi numaralarla ile gösterilen kısımlarda C, H ve O birlikte bulunur?

.......................................

b. Hangi numara veya numaralı kısımlar inorganik yapıdadır?

.......................................

c. 4 numaralı bağın adı nedir?

.......................................

d. 5 numaralı bağın adı nedir?

.......................................

e. Yapısında azot bulunan molekülün numarası kaçtır?

.......................................

 

 

 

 

 

 

9. I. Adenin   II. Riboz      III. Deosiriboz       IV. Fosfat   V. Urasil

Yukarıda verilen molekülleri aşağıdaki tabloda numaraları kullanarak uygun kutucuklara yazınız.

Sadece DNA da bulunanlar

Sadece RNA da bulunanlar

RNA ve ATP de bulunanlar

ATP, DNA ve RNA da bulunanlar

..........

...........

..........

..........

 

 

 

 

 

10. Aşağıdaki tabloda verilen olayların ekzergonik ve endergonik olma durumlarını karşılarındaki kutucuğa “X” yazarak gösteriniz.

Olaylar

Ekzergonik olanlar

Endergonik olanlar

Aktif taşıma

 

 

Femantasyon

 

 

Dehidrasyon

 

 

Fosforilasyon

 

 

Defosforilasyon

 

 

 

Yorum Bırak12. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR