BİYOLOJİ PORTALI

2017 YGS-LYS’ DEN İTİBAREN BİYOLOJİ MÜFREDATINA EKLENEN VE ÇIKARILAN KONULAR

2017 YGS-LYS’DEN İTİBAREN BİYOLOJİ MÜFREDATINA EKLENEN VE ÇIKARILAN KONULAR NOT: Bu tespitler ÖSYM’nin açıklaması değil, benim “Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı” üzerinde yaptığım tespitlerdir. Umarım faydalı olur. Ergün ÖNAL (Biyoloji Öğretmeni)...

İnsanda Boşaltım Sistemi-4

11. Sınıf / Boşaltım Sistemi /  700
Glomerulustan bowman kapsülüne geçemeyen bazı iyonların (H+, K+, NH4+), antibiyotik, NH3, bikarbonat ve boya gibi bazı atık maddelerin aktif taşıma ile kılcal damarlardan nefron kanallarına verilmesidir. Ağırlıklı olarak distal tüpte gerçekleşir. Proksimal tüpte de bir miktar salgılama olur. -Salgılama olayının yönü geri emilimin tam tersidir. -Süzülme, geri emilme ve salgılama olayları sonucu oluşan idrarın yapısında üre, ürik asit, kreatin gibi organik maddelerle su, kalsiyum, potasyum, sodyum, klor, fosfat, amonyak gibi inorganik maddeler bulunur. -Hidrojenin idrarla atılması nedeniyle idrar pH’ı genelde asidiktir. Ortalama idrar pH'ı 6 olarak kabul edilmektedir....

İnsanda Boşaltım Sistemi-3

11. Sınıf / Boşaltım Sistemi /  674
Bowman kapsülüne geçen süzüntü içerisinde; Kan hücreleri (Alyuvarlar, akyuvarlar ve kan pulcukları), albümün globülin, fibrinojen gibi büyük kan proteinleri yağ gibi makro moleküller bulunmaz. -Süzüntü, içerik bakımından en çok doku sıvısına benzer....

İnsanda Boşaltım Sistemi-2

11. Sınıf / Boşaltım Sistemi /  994
a. Glomerulus kılcalları: Bowman kapsülünün içini dolduran kılcal damarlardan oluşmuş bir atardamar yumağıdır. Bowman kapsülüne giren getirici atardamar, glomerulus yumağını oluşturan kılcallara ayrılır. Bu kılcallar birleşerek götürücü atardamar olarak Bowman kapsülünden çıkar. Çıkan bu atardamar, böbrek kılcallarına ayrılarak nefron kanalcıklarının etrafını sarar ve daha sonra birleşerek böbrek toplardamarına bağlanır....

İnsanda Boşaltım Sistemi-1

11. Sınıf / Boşaltım Sistemi /  1402
-Canlıların metabolizmaları sonucu oluşan zararlı artık maddelerin dışarı atılmasına boşaltım, bu olayı sağlayan sisteme boşaltım sistemi (üriner sistem) denir. -Canlılarda boşaltımın amaçları 1. CO2, H2O, amonyak, üre ürik asit gibi) metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırmak. 2. Kararlı iç dengeyi (homeostasiyi) korumak. 3. Vücudun su, tuz ve iyon dengesini sağlamak. 4. Kan pH’sı belirli değerler arasında sabit tutmak. 5. İlaçlar ve toksik olabilecek ilaç ürünleri gibi yabancı maddeleri vücuttan uzaklaştırmak. 6. Glikoz, amino asit gibi gerekli olan maddelerin vücutta kalması sağlamak....

Solunum Sistemi-4 Solunumun Denetlenmesi ve Solunum Sistemi Rahatsızıkları

11. Sınıf / Solunum Sistemi /  1974
-Solunum refleksi omurilik soğanındaki solunum merkezinden kontrol edilir. -Beyindeki solunum merkezi ise istemli solunumu kontrol eder. Örneğin bir nefesin tutulabilmesi gibi. -Solunum hızını denetleyen temel faktör kandaki CO2 oranıdır. -Kandaki O2 yoğunluğunun solunum denetleme merkezi üzerindeki etkisi çok azdır. Ancak atmosferdeki O2 düzeyi aşırı düşük olursa (deniz seviyesinin çok üzerinde yüksek bölgelerde) solunum denetleme merkezi uyarılır ve soluk alıp verme hızı artar....

Solunum Sistemi-3 Solunum Gazlarının Taşınması

11. Sınıf / Solunum Sistemi /  2769
-Kanda solunum gazlarını taşıyan, protein ve metal iyonlarından oluşan solunum pigmentleri bulunur. Solunum pigmentlerine sahip olan canlılarda kan, renklidir. Bu pigmentler küçük derişim değişimi olduğunda O2 ve CO2 ile kolayca birleşip ayrılabildiğinden kanın solunum gazlarını tutma ve taşıma kapasitesini arttırır. -İnsanlarda solunum pigmenti hemoglobindir. Alyuvarlarda bulunur. -İnsandaki bir alyuvarda yaklaşık 280 milyon hemoglobin molekülü vardır. Bu durum kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırır. Oksijen hemoglobinle taşınmamış olsaydı vücudumuzdaki kan miktarının 75 kat daha fazla olması veya 75 kat daha hızlı akması gerekirdi....

Solunum Sistemi-2 Solunum Sistemi Organları-2 (Soluk Alıp Verme Mekanizması)

11. Sınıf / Solunum Sistemi /  2422
-Alvaol kılcallarında gaz alışverişi: Nefes alma sırasında, alveoldeki O2 basıncı CO2 basıncından büyüktür. Bu nedenle alveolü saran kılcal damardaki CO2 alveole, olveoldeki O2 ise kılcallara geçer....

Solunum Sistemi-1 Solunum Sistemi Organları-1

11. Sınıf / Solunum Sistemi /  4877
-Bu konuya giriş yaparken bir hususu belirmekte fayda görüyorum. Buradaki solunum hücresel solunumu değil, solumayı ifade etmektedir. Hücresel solunum sürecinde O2 ve glikoz kullanılarak CO2, su ve ATP sentezlenir. İşte soluma ile hücresel solunum için gerekli O2 alınmakta, oluşan CO2 organizmadan uzaklaştırılmaktadır. -Soluma fiziksel olayları kapsar, hücresel solunum olayı ise kimyasal olayları kapsar. -Canlılardaki solunum sistemlerinin amacı; hücresel solunum için gerekli olan oksijenin atmosferden alınarak hücrelere taşınmasını, hücrelerde oluşan CO2’nin ise dış ortama verilmesini sağlamaktır....

Dolaşım Sistemi-8 Bağışıklık Sistemi (İmmun Sistem) -2

11. Sınıf / Dolaşım Sistemi /  2785
B. Özgül (Spesifik) Bağışıklık (Savunmanın Üçüncü Hattı) - Birinci ve ikinci savunma hattını aşan mikroorganizmalar, üçüncü savunma hattında lenfosit adı verilen bağışıklık sistemi hücreleri ile karşılaşır. - Lenfositler sadece patojenleri değil, kanser hücrelerini ve nakledilmiş dokuları da yok etmeye çalışır. -Özgül savunma mekanizmasında B ve T lenfositleri görev alır. -Hem B-lenfositleri hem de T-lenfositleri, kemik iliğindeki kök hücrelerinin farklılaşması ile oluşur. -Bu hücreler olgunlaştıkları yere göre isimlendirilir. -Olgunlaşmalarını fetüs döneminde karaciğerde, doğum sonrasında ise kemik iliğinde tamamlayan lenfositlere B-lenfositleri denir....

Dolaşım Sistemi-7 Bağışıklık Sistemi (İmmun Sistem) -1

11. Sınıf / Dolaşım Sistemi /  4744
-Bağışıklık: Hastalık yapıcı (patojen) mikroorganizmaları vücudun yabancı olarak tanımasına ve bunlara karşı kendini savunmak için gösterdiği tepkiye denir. -Bağışıklığı oluşturan organların tümüne bağışıklık sistemi (immun sistem) denir. -Bağışıklık hücreleri (elemanları) lökositler, makrofajlar ve plazma hücreleridir....

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR