BİYOLOJİ PORTALI

2017 YGS-LYS’ DEN İTİBAREN BİYOLOJİ MÜFREDATINA EKLENEN VE ÇIKARILAN KONULAR

2017 YGS-LYS’DEN İTİBAREN BİYOLOJİ MÜFREDATINA EKLENEN VE ÇIKARILAN KONULAR NOT: Bu tespitler ÖSYM’nin açıklaması değil, benim “Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı” üzerinde yaptığım tespitlerdir. Umarım faydalı olur. Ergün ÖNAL (Biyoloji Öğretmeni)...

İnsanda Dolaşım Sistemi-1 Kalbin Yapısı ve Çalışma Mekanizması

11. Sınıf / Dolaşım Sistemi /  9
- Kalp, göğüs boşluğunun merkezinde, göğüs kemiğinin altında sol akciğere daha yakın yer alan, yaklaşık olarak bir yumruk büyüklüğünde kaslı bir organdır. - Kalp, üstte iki kulakçık, altta iki karıncık olmak üzere dört odacıktan oluşur. -Sol kulakçık ve sol karıncıkta temiz kan (oksijence zengin kan), sağ kulakçık ve sağ karıncıkta ise kirli kan (karbondiositçe zengin kan) bulunur. -Kulakçıklar ile karıncıklar arasında ve atardamarların karıncıktan çıktığı noktalarda kapakçıklar bulunur....

Hayvanlarda ve Bitkilerde Klonlama ve GDO

10. Sınıf / Kalıtımın Genel İlkeleri (Genetik) /  290
İnsanlardan izole edilen büyüme hormonu geninin fare embriyolarına aktarımı sonucu normale göre daha iri fareler elde edilmiştir. -Bir sığır ırkından fazla kas üretimine neden olan bir geni izole ederek farklı ırktaki sığırlara hatta koyunlara aktarmış ve daha fazla et üreten transgenik organizmalar elde etmişlerdir. -Klonlama yöntemi ile bitki ve hayvanlarda ata canlı ile aynı genetik özelliklere sahip canlılar da elde edebiliriz. Memeli canlılardaki ilk klonlama 1997 yılında gerçekleştirilmiştir. Klonlama sonucu oluşan ilk memeli olan Dolly, DNA'sını aldığı koyunun genetik olarak ikizidir....

Gen Terapisi, DNA Parmak İzi ve Kök Hücre

10. Sınıf / Kalıtımın Genel İlkeleri (Genetik) /  582
-Bozuk olan genlerin sağlam olanları ile yer değiştirilmesi tekniğe gen terapisi denir. - Gen terapisi istenmeyen genleri örneğin kısa boyluluk, renk körlüğü, göz bozukluğu eğer varsa kalıtsal hastalıklar gibi genleri bulup kontrol altına alabilecek, istenilenleri ekleyip istenilmeyen genleri pasif hale getirebilecektir....

Modern Genetik Uygulamaları

10. Sınıf / Kalıtımın Genel İlkeleri (Genetik) /  691
1. Klasik(geleneksel) ıslah yöntemi: İstenilen özelliklere sahip olan canlıların seçilip eşleştirilmesi ile anne ve babanın istenilen özelliklerini taşıyan yeni bireylerin elde edilmesidir. -Çok uzun zaman alır. 2. Modern ıslah yöntemleri: Tür içi ve türler arası melezleme, yapay döllenme, poliploidi, gen aktarımı ve klonlama kullanılmaktadır. A. Melezleme: Genotipleri farklı iki bireyin çaprazlanmasına denir....

Genetik Çeşitliliğin (Genetik Varyasyonların) Nedenleri

10. Sınıf / Kalıtımın Genel İlkeleri (Genetik) /  6481
-Bireyler arasında, genler ya da diğer DNA parçacıklarının yapısındaki farklılıklara genetik varyasyon denir. -Genetik varyasyonlar çeşitli şekillerde meydana gelir. Bunları mutasyon ve rekombinasyon şeklinde özetleyebiliriz. -REKOMBİNASYON -Eşeyli üremede yavruların anne ve babanın bire bir aynısı olmamasının nedenleri; -Mayoz sırasındaki; § Cross-over (kros ovır) olayı, § Kromozomların şansa dayalı olarak kutuplara gitmesi -Döllenme olayıdır. -Eşeyli üremedeki bu üç mekanizmanın birlikte etkisi ile her kuşakta yeni kombinasyonlar ortaya çıkar. Mevcut alellerin yeniden düzenlenmesi genetik çeşitliliğin oluşmasına önemli katkı sağlar....

Kromozomlarda Ayrılmama Olayı

10. Sınıf / Kalıtımın Genel İlkeleri (Genetik) /  797
-Normal şartlar altında mayozun anafaz I evresinde homolog kromozomlar, anafaz II evresinde ise kardeş kromatitler iğ ipliklerine tutunarak birbirinden ayrılır ve hücrenin zıt kutuplarına çekilir. -Bazen İki homolog kromozom ya da iki kardeş kromatit birbirinden ayrılmayarak hücrenin aynı kutbuna gidebilir. Bu duruma ayrılmama olayı adı verilir. -Bu durumu şekil üzerinde gösterelim...

X ve Y Kromozomuna Bağlı Kalıtım

10. Sınıf / Kalıtımın Genel İlkeleri (Genetik) /  709
-X kromozomundaki genlerle aktarılan karakterlerden en çok bilinenleri, kısmi renk körlüğü, hemofili ve kas distrofisidir. 1. Kısmi (Kırmızı-yeşil) renk körlüğü: Kırmızı-yeşil renk körlüğü X kromozomunda bulunan çekinik bir genle kalıtılır. -Bu gen Xr ile sembolize edilir. XR ise normal görme genidir. -Dişilerde iki tane X kromozomu olduğundan renk körlüğünün ortaya çıkabilmesi için çekinik renk körlüğü geninin her iki X kromozomu üzerinde de bulunması gerekir....

İnsanda Cinsiyetin Belirlenmesi ve Cinsiyete Bağlı Kalıtımın Özellikleri

10. Sınıf / Kalıtımın Genel İlkeleri (Genetik) /  401
-Bir canlının cinsiyetini belirlemede işlev gören kromozomlara, eşey kromozomları ya da gonozomlar denir. -Hücrede gonozomlar dışında kalan diğer kromozomlara ise otozomlar adı verilmektedir. -Normal insanlarda bulunan 2n = 46 kromozomdan 44 tanesi vücut kromozomu (otozom), 2 tanesi ise eşey kromozomu (gonozom) dur. Gonozomlar dişilerde XX, erkekler de ise XY şeklinde gösterilir....

Pleiotropi ve Soy Ağacı

10. Sınıf / Kalıtımın Genel İlkeleri (Genetik) /  961
-Bir genin birden fazla karakterin oluşumuna etki etmesidir. - Örneğin insanda orak hücre anemisine yol açan alel, aynı zamanda, bu aleli taşıyan heterozigot bireylerin sıtmaya karşı daha dirençli olmasını sağlamaktadır. - Normal alyuvar hücresini oluşturan geni “A” ile gösterirsek orak hücreli anemiye neden olan geni de “a” ile gösterebiliriz. Eğer Aa genotipli anne ile Aa genotipli babaya ait genler çaprazlanırsa aşağıdaki tabloda yer alan sonuçlara ulaşılır....

Sindirim Sistemi-7 Sindirim Sisteminde Emilim ve Sindirim Sistemi Hastalıkları

11. Sınıf / Sindirim Sistemi /  189
-Sindirim sonucu oluşan monomerlerle diğer besin maddelerinin ince bağırsaktan osmoz, difüzyon veya aktif taşımayla dolaşım sistemine geçmesine emilim denir. -Emilimde sinir sistemi görev yapmaz. -Besinler, sindirim kanalının ağız, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak bölümlerinde emilebilir. -Emilimin büyük bir kısmı ince bağırsakta gerçekleşir. Bununla birlikte bazı ilaçların, zehirlerin nikotin ve iyonların ağızda; sodyum, potasyum ve klor gibi bazı iyonların, alkol, bazı zehirler ve suyun midede; B, K vitaminleri ile su ve madensel tuzların emilimi kalın bağırsakta gerçekleşir....

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR