BİYOLOJİ PORTALI

2017 YGS-LYS’ DEN İTİBAREN BİYOLOJİ MÜFREDATINA EKLENEN VE ÇIKARILAN KONULAR

2017 YGS-LYS’DEN İTİBAREN BİYOLOJİ MÜFREDATINA EKLENEN VE ÇIKARILAN KONULAR NOT: Bu tespitler ÖSYM’nin açıklaması değil, benim “Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı” üzerinde yaptığım tespitlerdir. Umarım faydalı olur. Ergün ÖNAL (Biyoloji Öğretmeni)...

Dolaşım Sistemi-5 Lenf Dolaşımı ve Dolaşım Sistemi Rahatsızlıkları

11. Sınıf / Dolaşım Sistemi /  283
-Kılcal damarlardaki madde alışverişi esnasında doku sıvısına geçen küçük proteinler, akyuvarlar ve bazı maddeler kılcal kan damarlarına geri dönemez. İşte hücreler arası boşluklarda kalan bu doku sıvısının kan dolaşımına geri dönmesini sağlayan dolaşıma lenf dolaşımı denir....

Dolaşım Sistemi-4 Kılcal Damarlarda Madde Alışverişi (Starling Hipotezi)

11. Sınıf / Dolaşım Sistemi /  291
-Hücrelerin içinde bulunduğu doku sıvısı ile kan arasındaki madde alışverişi kılcal damarlarda gerçekleşir. -Starling hipotezine göre kan ile vücut hücreleri arasındaki madde alışverişinde kan basıncı ile ozmotik basınç etkilidir. -Kan basıncı, kanı damar dışına iten kuvvettir. Osmotik basınç ise doku sıvısını damar içine çeken kuvvettir. -Kılcal damarların atardamar ucunda kan basıncı en yüksek seviyedir (yaklaşık 32 mmHg). -Bu kan basıncı, kanın içindeki küçük moleküllerin (su, O2, glikoz gibi) damardan doku sıvısına difüzyon ile geçmelerini sağlar....

Dolaşım Sistemi-3 Kanın Yapısı, Görevleri ve Kanın Pıhtılaşması

11. Sınıf / Dolaşım Sistemi /  827
1. Taşıma görevi: Akciğerlerden aldığı oksijeni ve sindirim sonucu oluşan besin monomerlerini hücrelere taşır. Metabolik atıkları böbrek, akciğer ve deri gibi boşaltım organlarına taşır. Salgı bezleri tarafından üretilen hormonları hedef hücrelere taşır. 2. Düzenleme görevi: Vücudun su, elektrolit ve pH dengesini ayarlar. Vücut sıcaklığının sabit kalmasını sağlar. 3. Savunma görevi: Kan, vücuda giren zararlı maddeleri etkisiz hâle getirir. Bu durum kanda bulunan akyuvarlar ve antikorlar ile sağlanır....

Dolaşım Sistemi-2 Kan Damarlarının Yapısı ve Görevleri

11. Sınıf / Dolaşım Sistemi /  814
-Kalpteki kanı diğer organlara taşıyan damarlardır. Kanın akış yönü kalpten vücuda doğrudur. - Akciğer atardamarı hariç vücuttaki tüm atardamarlar oksijence zengin kan (temiz kan) taşır. Akciğer atardamarı ise kalpteki kirli kanı ( CO2 yoğunluğu fazla kanı) temizlenmesi için akciğere götürür. -Atardamarlar, kan götürdüğü organa göre isimlendirilirler....

Dolaşım Sistemi-1 Kalbin Yapısı ve Çalışma Mekanizması

11. Sınıf / Dolaşım Sistemi /  1767
- Kalp, göğüs boşluğunun merkezinde, göğüs kemiğinin altında sol akciğere daha yakın yer alan, yaklaşık olarak bir yumruk büyüklüğünde kaslı bir organdır. - Kalp, üstte iki kulakçık, altta iki karıncık olmak üzere dört odacıktan oluşur. -Sol kulakçık ve sol karıncıkta temiz kan (oksijence zengin kan), sağ kulakçık ve sağ karıncıkta ise kirli kan (karbondiositçe zengin kan) bulunur. -Kulakçıklar ile karıncıklar arasında ve atardamarların karıncıktan çıktığı noktalarda kapakçıklar bulunur....

Hayvanlarda ve Bitkilerde Klonlama ve GDO

10. Sınıf / Kalıtımın Genel İlkeleri (Genetik) /  1567
İnsanlardan izole edilen büyüme hormonu geninin fare embriyolarına aktarımı sonucu normale göre daha iri fareler elde edilmiştir. -Bir sığır ırkından fazla kas üretimine neden olan bir geni izole ederek farklı ırktaki sığırlara hatta koyunlara aktarmış ve daha fazla et üreten transgenik organizmalar elde etmişlerdir. -Klonlama yöntemi ile bitki ve hayvanlarda ata canlı ile aynı genetik özelliklere sahip canlılar da elde edebiliriz. Memeli canlılardaki ilk klonlama 1997 yılında gerçekleştirilmiştir. Klonlama sonucu oluşan ilk memeli olan Dolly, DNA'sını aldığı koyunun genetik olarak ikizidir....

Gen Terapisi, DNA Parmak İzi ve Kök Hücre

10. Sınıf / Kalıtımın Genel İlkeleri (Genetik) /  4085
-Bozuk olan genlerin sağlam olanları ile yer değiştirilmesi tekniğe gen terapisi denir. - Gen terapisi istenmeyen genleri örneğin kısa boyluluk, renk körlüğü, göz bozukluğu eğer varsa kalıtsal hastalıklar gibi genleri bulup kontrol altına alabilecek, istenilenleri ekleyip istenilmeyen genleri pasif hale getirebilecektir....

Modern Genetik Uygulamaları

10. Sınıf / Kalıtımın Genel İlkeleri (Genetik) /  5718
1. Klasik(geleneksel) ıslah yöntemi: İstenilen özelliklere sahip olan canlıların seçilip eşleştirilmesi ile anne ve babanın istenilen özelliklerini taşıyan yeni bireylerin elde edilmesidir. -Çok uzun zaman alır. 2. Modern ıslah yöntemleri: Tür içi ve türler arası melezleme, yapay döllenme, poliploidi, gen aktarımı ve klonlama kullanılmaktadır. A. Melezleme: Genotipleri farklı iki bireyin çaprazlanmasına denir....

Genetik Çeşitliliğin (Genetik Varyasyonların) Nedenleri

10. Sınıf / Kalıtımın Genel İlkeleri (Genetik) /  8850
-Bireyler arasında, genler ya da diğer DNA parçacıklarının yapısındaki farklılıklara genetik varyasyon denir. -Genetik varyasyonlar çeşitli şekillerde meydana gelir. Bunları mutasyon ve rekombinasyon şeklinde özetleyebiliriz. -REKOMBİNASYON -Eşeyli üremede yavruların anne ve babanın bire bir aynısı olmamasının nedenleri; -Mayoz sırasındaki; § Cross-over (kros ovır) olayı, § Kromozomların şansa dayalı olarak kutuplara gitmesi -Döllenme olayıdır. -Eşeyli üremedeki bu üç mekanizmanın birlikte etkisi ile her kuşakta yeni kombinasyonlar ortaya çıkar. Mevcut alellerin yeniden düzenlenmesi genetik çeşitliliğin oluşmasına önemli katkı sağlar....

Kromozomlarda Ayrılmama Olayı

10. Sınıf / Kalıtımın Genel İlkeleri (Genetik) /  6243
-Normal şartlar altında mayozun anafaz I evresinde homolog kromozomlar, anafaz II evresinde ise kardeş kromatitler iğ ipliklerine tutunarak birbirinden ayrılır ve hücrenin zıt kutuplarına çekilir. -Bazen İki homolog kromozom ya da iki kardeş kromatit birbirinden ayrılmayarak hücrenin aynı kutbuna gidebilir. Bu duruma ayrılmama olayı adı verilir. -Bu durumu şekil üzerinde gösterelim...

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR