BİYOLOJİ PORTALI

2017 YGS-LYS’ DEN İTİBAREN BİYOLOJİ MÜFREDATINA EKLENEN VE ÇIKARILAN KONULAR

2017 YGS-LYS’DEN İTİBAREN BİYOLOJİ MÜFREDATINA EKLENEN VE ÇIKARILAN KONULAR NOT: Bu tespitler ÖSYM’nin açıklaması değil, benim “Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı” üzerinde yaptığım tespitlerdir. Umarım faydalı olur. Ergün ÖNAL (Biyoloji Öğretmeni)...

Duyu Organları-3 Deri, Burun ve Dil

11. Sınıf / İnsan Fizyolojisi /  35
-Soğukta derideki kılcal damarlar daralır. (ısı kaybını azaltma adaptasyonu) -Sıcak havalarda deri kılcalları genişler. 8ısı kaybını artırma adaptasyonu) -Terleme ile su buharlaştıkça ısı kaybı gerçekeşir. -Sogukta vücut yüzeyinde ısı azalınca kaybola ısının yerine yenisi yenisini koymak için kıl kökü kasları kasılır. Üşüdüğümüzde tüylerin dikleşmesinin sebebi budur....

Duyu Organları-2 Kulak

11. Sınıf / İnsan Fizyolojisi /  29
-Kulak, işitme ve dengeyi sağlar. -Kulağın yapısı dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç kısımdan oluşur. -Dış kulak ses dalgalarını toplayıp orta kulağa iletmekten; orta kulak aldığı ses dalgalarının şiddetini arttırarak iç kulağa iletmekten sorumludur. İç kulak ise aldığı bu ses dalgalarını sinir sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir ve beyinde sesin algılanıp yorumlanması gerçekleşir....

Duyu Organları-1 Göz

11. Sınıf / İnsan Fizyolojisi /  38
-Duyu organlarının yapısında çevredeki uyarıları almaya özelleşmiş yapılara reseptör (almaç) denir. -Çevredeki uyarılar, duyu organlarındaki alıcı (reseptör) adı verilen özelleşmiş epitel hücreleri veya sinir uçlarıyla alınır. -Oluşan uyartılar beyindeki belirli merkezlere iletilerek değerlendirilir ve algı oluşur. Dolayısıyla, duyu organımızla değil, beynimizle görür, işitir veya dokunduklarımızı algılarız. -Vücutta, kan basıncı ve vücut pozisyonu gibi içsel uyarılara duyarlı iç alıcılar ve vücut dışındaki uyarılara duyarlı olan dış alıcılar vardır....

Sinir Sistemi Hastalıkları, Koku ve Hafıza İlişkisi

11. Sınıf / İnsan Fizyolojisi /  31
-Yaşamımızda karşılaştığımız tüm kokular farklı bir mekanizma ile beynimizde yer alan koku belleğinde saklanmaktadır. -Bir koku ile ilk defa karşılaştığımızda bu koku önce hafızamızdaki diğer kokularla karşılaştırılır ve bir yere ait olarak algılanmaya çalışılır. Koku daha önce alınmış ise anılar tekrar yaşanır ve kokunun daha önce oluşturduğu anın olumlu ya da olumsuz olmasına göre duygu durumu oluşur. Örneğin, bir restoranda yemek yediğiniz sırada arkanızdaki masadan bir parfüm kokusu geldiğinde o anda sanki bir zaman yolculuğu yapar gibi anılarınıza dönebilirsiniz. -Koku hafızayı sürekli uyaran bir uyarıcıdır. Koku kaybı yaşayan kişilerde hafıza kaybının da olduğu, hafıza kaybı olan kişilerde bazı kokuların unutulduğu araştırmacılar tarafından tespit edilmiştir....

İnsanda Sinir Sistemi-4 Çevresel Sinir Sistemi (Sinir Sistemi-8)

11. Sınıf / İnsan Fizyolojisi /  25
- Çevresel sinir sistemi, 1. Sinir hücreleri (beyin ve omuriliğin dışındaki duyu ve motor nöronları) 2. Sinir lifleri 3. Ganglionlardan oluşmaktadır. -Çevresel sinir sistemindeki sinir hücresi topluluklarına düğüm (ganglion) denir. -Uyartıları alıp beyin ve omuriliğe götüren, oluşturulan cevabı doku, bez ve organlara götüren sinirlerin tümüne çevresel sinir sistemi denir....

İnsanda Sinir Sistemi-3 Omurilik (Sinir Sistemi-7)

11. Sınıf / İnsan Fizyolojisi /  85
-Omurganın içinde, omurga boyunca uzanır. - Omuriliğin üzerini beyinde olduğu gibi dıştan içe doğru sert, örümceksi ve ince zar örter. Örümceksi zar ve ince zar arasında omuriliği darbelerden koruyan BOS bulunur. -Omurilikten enine bir kesit alınıp incelendiğinde dışta ak madde, içte ise boz madde bulunur. Boz madde, ak madde içinde kanatları açık kelebek şeklinde görülür. -Boz maddenin ikisi önde, ikisi arka tarafta olmak üzere dört çıkıntısı vardır. Bu çıkıntılar boynuz olarak tanımlanır. Öndeki çıkıntılara ön boynuz, arkadaki çıkıntılara ise arka boynuz denir. Ön ve arka boynuz arasında yan boynuz bulunur....

İnsanda Sinir Sistemi-2 (Sinir Sistemi-6)

11. Sınıf / İnsan Fizyolojisi /  81
Temporal lop (Şakak): - Duyma ve koklama merkezi - Hafıza merkezi (ses, koku ve görülen şeylerin kaydedilmesi). -Bu bölgenin hasar görmesi durumunda kişi cismi fark eder ancak tanıyamaz. Frontal lop (Alın): -İstemli kas hareketlerinin kontrol merkezi -Yazma ve konuşma merkezi Parietal lop (Yan kafa): -Dokunma, acı, basınç ve derideki sıcaklığı algılayan merkez -Konuşulan ve yazılan kelimelerin anlaşılmasını sağlayan merkez...

İnsanda Sinir Sistemi-1 (Sinir Sistemi-5)

11. Sınıf / İnsan Fizyolojisi /  92
-İnsanda merkezi sinir sistemi, beyin ve omurilik olmak üzere iki ana bölümde incelenir. Beyin ve omurilik dış ve iç ortam- dan gelen çeşitli uyartıları alır ve değerlendirir. Merkezî sinir sisteminin yapısı motor nöronların hücre gövdeleri ve ara nöronlardan oluşmuştur....

Sinapslarda İmpuls İletimi (Sinir Sistemi-4)

11. Sınıf / İnsan Fizyolojisi /  1264
-Bir sinir hücresinin diğer bir sinir hücresi veya hedef organ ile bağlantı noktalarına sinaps adı verilir. - Sinaps 3 yerde bulunur: -İki nöron arasında -Duyu nöronu ile reseptör organ arasında -Motor nöronu ile efektör organ arasında ÖRNEK: Aşağıdaki yapı çiftleri arasında sinaps görülür: -Reseptör-duyu nöronu denteriti arasında -Duyu nöronu aksonu-Ara nöronun dentriti arasında -Ara nöronun aksonu-motor nöronun dentriti arasında -Motor nöronun aksonu-Efektör arasaında Duyu nöronu aksonu-Motor nöronun dentriti arasında...

İmpuls Oluşumu ve İletimi-2 (Sinir Sistemi-3)

11. Sınıf / İnsan Fizyolojisi /  1116
-Polarizasyon (kutuplaşma): Uyarılmamış bir sinir hücresinde hücre dışı pozitif(+), hücre içi negatif(-) yüklüdür. Sinir hücresinin bu durumuna polarizasyon (kutuplaşma) denir. -Polarizasyonun nedeni: Bunun sebebi hücre içi ile hücre dışı arasındaki iyonların derişim farklılığıdır. -Hücre içinde K+ derişimi fazla, Na+ derişimi azdır. -Hücre dışında ise tam tersine K+ derişimi az, Na+ derişimi fazladır....

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR