BİYOLOJİ PORTALI

Biyoloji SlaytlarıMitoz ve Eşeysiz Üreme (Ergün Önal)

Mitoz ve Eşeysiz Üreme (Ergün Önal)

Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Mayoz ve Eşeyli Üreme (Ergün Önal)

Mayoz ve Eşeyli Üreme (Ergün Önal)

Mayoz ve Eşeyli Üreme

Fotosentez (Ergün Önal)

Fotosentez (Ergün Önal)

Canlılarda Enerji Dönüşümü, ATP ve Fosforilasyon Çeşitleri, Fotosentezin Gerçekleştiği Yapılar, Farklı Canlılardaki Fotosentez Tepkime Çeşitleri, Işık ve Fotosentez Pigmentleri, Fotosentez Evreleri, Biyoloji slaytları, Biyoloji sunumları, Biyoloji sunuları

Nükleik Asitler (Ergün Önal)

Nükleik Asitler (Ergün Önal)

DNA, RNA, Biyoloji slaytları, Biyoloji sunumları, Biyoloji sunuları

Canlıların Temel Bileşenleri (Ergün Önal)

Canlıların Temel Bileşenleri (Ergün Önal)

ATP (Adenozin Trifosfat), Canlıların Ortak Özellikleri, Enzimler, Karbonhidratlar, Lipitler, Polisakkaritler, Proteinler, Vitaminler, Biyoloji slaytları, Biyoloji sunumları, Biyoloji sunuları

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR