BİYOLOJİ PORTALI

Fotosentez (Ergün Önal)Canlılarda Enerji Dönüşümü, ATP ve Fosforilasyon Çeşitleri İndir

Canlılık ve enerji, Canlılarda enerji dönüşümü, Ekzergonik tepkime, Endergonik tepkime, Enerjinin temel molekülü ATP, Adenozin trifosfat, ATP’ nin yapısı, ATP’yi oluşturan mollekülller, ATP’nin genel özellikleri, Defosforilasyon olayı, Fosforilasyon çeşitleri, Substrat düzeyinde fosforilasyon, Substrat, Oksidatif fosforilasyon, Fotofosforilasyon, Kemosentetik (kemo) fosforilasyon, Biyoloji slayt, Biyoloji sunum, Biyoloji konu anlatımı, Biyoloji ders notları

Fotosentezin Gerçekleştiği Yapılar İndir

Fotosentez nedir, Fotosentezin genel denklemi, Fotosentezin gerçekleştiği yapılar, Ototrof heterotrof canlı, Üreticiler (ototroflar), Fotoototrof, Fotosentetik, Kemoototrof canlılar, Kemosentetik canlılar, Tüketiciler (heterotroflar), Hem ototrof hem de heterotrof canlılar, Fotosentezin gerçekleştiği yapılar, Yaprağın bölümleri, Yaprak enine kesiti ve bölümler, Kloroplast, Kloroplastın yapısı, Biyoloji slayt, Biyoloji sunum, Biyoloji konu anlatımı, Biyoloji ders notları

Farklı Canlılardaki Fotosentez Tepkime Çeşitleri İndir

Fotosentezin sadeleştirilmemiş denklemi, Fotosentezde kullanılan moleküller, Fotosentezde kullanılan moleküllerin atomlarının oluşan moleküllere dağılımı, Farklı canlılardaki fotosentez tepkimeleri, Fotosentez denklemleri, Bütün fotosentez tepkimelerinin ortak özellikleri, Bakteri ve bitki fotosentezinin karşılaştırılması

Işık ve Fotosentez Pigmentleri İndir

Işığın özellikleri, Elektromanyetik spektrum, Foton, Güneş ışığı ve Fotosentez pigmentleri, Görünür ışık (Beyaz ışık), Fotosentezde görev alan pigmentler, Karotenoitlerin görevleri, Engelmenn deneyi, Engelmann deneyinin yorumu, Fotosistemler

Fotosentez Evreleri İndir

Fotosentez evreleri, Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonları, Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonları, Fotosentezde kullanılan suyun işlevi, Kemiozmotik hipotez, PGAL'den organik moleküllerin sentez basamakları, Fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonlarının karşılaştırılması

Fotosentez Hızını Etkileyen Etmenler İndir

Fotosentez hızını etkileyen etmenler

Yapay Işıklandırma ve CO2 Zenginleştirmesi İndir

Yapay ışıklandırma ve co2 zenginleştirmesi.ppsx

Kemosentez İndir

Kemosentez

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR