BİYOLOJİ PORTALI

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz

ANAEROBİK SOLUNUM (OKSİJENSİZ SOLUNUM)

12. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

12.2.4. Hücresel Solunum

12.2.4.1. Hücresel solunumu açıklar.

d. Oksijensiz solunumda, elektronun oksijen dışında bir moleküle (sülfat, kükürt, nitrat, karbondioksit, demir) aktarıldığı belirtilir.

f. Hücresel solunum süreçleri görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve uygulamalarından faydalanarak açıklanır.

 

-Besin moleküllerinin hücrede oksijen kullanılmadan daha küçük birimlere parçalanarak enerji elde edilmesine oksijensiz solunum denir.

- Sadece bazı bakterilerde görülür.

-Oksijensiz solunumla elde edilen enerji miktarı oksijenli solunuma göre daha azdır. Çünkü, burada glikoz, CO2 ve H2O’ya kadar parçalanamaz, yani tamamen okside olmaz.

-En belirgin özelliği son elektron alıcı molekülün oksijen olmayıp, oksijen dışında bir başka inorganik olmasıdır.

-Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı olarak kullanılan inorganik moleküller:

Sülfat (SO4–2), kükürt (So), Nitrat (NO3–), CO2 ve Fe+3 molekülleridir.

-Oksijensiz solunumda glikoliz, krebs ve ETS basamakları gerçekleşir.

-Oksijensiz solunumda substrat düzeyinde fosforilasyon (SDF) ve oksidatif fosforilasyon ile ATP üretilir.

-NAD+ ve FAD önce indirgenir sonra yükseltgenir.

(Glikoliz olayı oksijenli solunum konusunda anlatılmıştır)

 

Şema: Oksijensiz solunum evreleri

-Toprakta ve suda bulunan nitrat (NO3), oksijensiz solunum yapan bakteriler tarafından moleküler azota (N2) dönüştürülür. Bu bakteriler oksijensiz ortamda ETS’lerinde son elektron alıcısı olarak nitratı kullanır. Nitrat elektron alarak birkaç basamakta moleküler azota dönüşür. Denitrifikasyon adı verilen bu olay biyosferdeki azot dengesinin korunmasına katkı sağlar.

 

 

 

-Karadeniz’in yaklaşık 200 metreden sonraki derinliklerinde oksijen yoktur. Burada oksijensiz solunum yapan bakteriler sülfatı indirgeyerek hidrojen sülfür oluştururlar. Bu nedenle Karadeniz’in derinliklerinde büyük miktarda hidrojen sülfür bulunur.

-Bataklıklardan gelen çürük yumurta kokusunun sebebi buradaki oksijensiz solunum yapan bakterilerin oluşturduğu H2S’dir.  Ayrıca H2S ile  demirin (Fe) reaksiyonu sonucunda oluşan Fe-S çökeltisi suyun rengini siyahlaştırır.  

-Günümüzde atık su arıtımında oksijensiz solunum yapan bakterilerden yararlanılmaktadır. 

Bazı oksijensiz solunum örnekleri:

Anaerobik solunum adı

Tepkimesi

Gerçekleştiren organizma

Karbonat solunumu

CO2 CH3-COO-

Homoasetojenik bakteriler, Zorunlu anaeroblar

Kükürt solunumu

S0 HS-

Fakültatif aeroblar ve zorunlu anaeroblar

Karbonat solunumu

CO2 CH4

Metanojenik Archaea, zorunlu anaeroblar

Sülfat solunumu

SO42- HS-

Zorunlu anaeroblar

Fumarat solunumu

Fumarat Süksinat

Fakültatif aeroblar

Nitrat solunumu

NO3- NO2, N2O, N2

Denitrfikasyon; fakültatif aeroblar

Demir solunumu

Fe3+ Fe2+

Fakültatif aeroblar ve zorunlu anaeroblar

 

SORU 1. (ÖABT 2014)

Substrat olarak bir glikoz molekülünün kullanıldığı anaerobik solunum ve fermantasyon olaylarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 A) Bu olayların her ikisinde de moleküler oksijen kullanılmaz.

B) Bu olayların her ikisinde de aynı miktarda ATP elde edilir.

C) Bu olayların her ikisinde de glikoliz evresi yer alır.

D) Anaerobik solunumda ETS kullanılmaz.

E) Anaerobik solunumda son elektron tutucu olarak sülfat (SO42-) işlev görür.

 

SORU 2. Aşağıdakilerden hangisi oksijensiz solunum için yanlıştır?

A) Moleküler oksijen kullanılmaz.

B) ETS görev yapar.

C) Glikoliz, krebs döngüsü ve ETS evrelerinden oluşur.

D) Krebs evresi mitokondri matriksinde gerçekleşir.

E) NAD+ önce indirgenir sonra yükseltgenir.

 

SORU 3. Oksijensiz solunum ile ilgili;

I. Moleküler azot oluşumuna neden olarak biyosferdeki azot dengesinin korunmasına katkı sağlar.

II. Günümüzde atık suların arıtılmasında yararlanılır.

III. Oluşturduğu bazı son ürünler nedeniyle su kirliliğine yol açabilir.

IV. Atmosferik azotun azalmasına yol açar.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I  B) I ve IV  C) III ve IV

D) II, III ve IV     E) I, II ve III

 

SORU 3.

Doğadaki azot döngüsündeki denitrifikasyon basamağı aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini sağlar?

A) Amonyaktan nitrit oluşumu

B) Nitritten nitrat oluşumu

C) Azotun gaz hâlinde atmosfere verilmesi

D) Atmosferdeki azotun, bazı bakterilerce bağlanması

E) Bitkilerin suda çözünen azot tuzlarını alması

 

CEVAPLAR ve ÇÖZÜMLERİ

1. Enerji üreten metabolizmalarda üretilen ATP miktarının çoktan aza sıralanması Oksijenli solunum ˃ oksijensiz solunum ˃ fermantasyon şeklindedir. Yani oksijenli solunumda fermantasyondan daha fazla ATP üretilir. Çünkü oksijenli solunumda ETS görev yapar, fermantasyonda yapmaz.

Cevap: B

2. Oksijensiz solunumu sadece bazı bakteriler gerçekleştirir. Bakteriler prokaryotik canlı oldukları için zarlı organellere sahip değildir.

Cevap: D

3. Toprakta ve suda bulunan nitrat (NO3), oksijensiz solunum yapan bakteriler tarafından moleküler azota (N2) dönüştürülür. Denitrifikasyon adı verilen bu olay ile atmosfere azot verilir. Dolayısı ile oksijenli solunum atmosfer azotunu artırır. IV. öncül yanlıştır.

Cevap: E

4. Azotun gaz hâlinde atmosfere verilmesi

Cevap: C

 

Sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz

user profile image
Elif gönderdi.
20.09.2018 / 21.4

Merhaba hocam öncelikle siteniz için kendim ve diğer öğrenci arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Sorum şu: Fermantasyon ve oksijensiz solunum arasındaki fark nelerdir? İkisinde de "ets" var mı? Cevaplarsanız çok mutlu olurum, kafamı çok karıştırıyor.

user profile image
Ergün Önal gönderdi.
7.10.2018 / 23.44

Ben teşekkür ederim. Fermantasyon bir solunum çeşidi değildir. Oksijensiz ortamda ATP üretilen bir yıkım meteabolizmasıdır. Fermantasyonda ETS görev almaz. Oksijensiz solunumda ETS görev alır. Temel farklardan birisi budur. Oksijensiz solunumu sadece bazı bakteriler yapar. Fermantasyonu prokaryotlar da ökaryotlar da yapabilir.

user profile image
Umut Özdil gönderdi.
22.12.2018 / 9.37

Hocam, yazdıklarınız biz öğrenciler için gerçekten çok faydalı. Konuyu mantığıyla anlatıyorsunuz ve konuyla ilgili soruların bulunması da çok yararlı. Ayrıca ücretsiz olması da çok hoş. Size minnettarım. :)

user profile image
Ebrar Nur Göçer gönderdi.
2.03.2019 / 20.19

cidden çok güzel notlar emeğiniz için teşekkür ederim çok faydalı oluyor hemde bilgilerin güncel ve güvenilir olması içimi rahatlatıyor. böyle bir şey yaptığınız için teşekkür ederim.

user profile image
Ömer Aydın gönderdi.
25.02.2021 / 14.5

Gerçekten çok mantığa yatan ve çokta kolay anlaşılabilen bir anlatım formunuz var teşekkür ederiz bi YouTube kanalı açmanızı isteriz açıkçası hem konuyu anlatmış olurusunuz ☺️

user profile image
eren gönderdi.
1.03.2021 / 17.32

harikulade

user profile image
sultan gönderdi.
22.03.2021 / 17.17

Hocam bu siteye baylıyorum.Elleriniz dert görmesin


Yorum BırakDİĞER BAŞLIKLAR

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR