BİYOLOJİ PORTALI

Canlıların Temel Bileşenleri (Ergün Önal)ATP (Adenozin Trifosfat) İndir

ATP’nin özellikleri, Fosforilasyon, Defosforilasyon, ATP, ATP' nin yapısı, ATP’nin üretildiği ve tüketildiği olaylar, Hücrede enerji dönüşümü, ATP harcanmayan olaylar, Biyoloji slayt, Biyoloji sunum, Biyoloji Konu anlatımı, Biyoloji ders notları

Canlıların Ortak Özellikleri İndir

Canlı ve cansız varlıklar arasındaki farklar, Canlı ve cansız varlıkların ortak özellikleri, Canlıların ortak özellikleri, Prokaryot ve Ökaryot hücre arasındaki farklar, Bütün canlı hücrelerin ortak özellikleri, Beslenme, Solunum, Enerji (ATP) üretimi, Büyüme ve gelişme, Hareket, Boşaltım, Üreme, Çevresel uyarılara tepki, Organizasyon, Adaptasyon (Uyum), Glikoliz, Biyoloji slayt, Biyoloji sunum, Biyoloji Konu anlatımı, Biyoloji ders notları

Enzimler İndir

Aktivasyon enerjisi, Katalizör, Enzim, Enzimlerin özellikleri, Enzimlerin yapısı, Basit enzimler, Bileşik enzimler, Holoenzim, Apoenzim, Koenzim, Kofaktör, Anahtar kilit uyumu, Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler, Optimum sıcaklık, Enzim substrat grafikleri, Aktivatör madde, İnhibitör madde, Substrat konsantrasyonu, Biyoloji slayt, Biyoloji sunum, Biyoloji konu anlatımı, Biyoloji ders notları

Karbonhidratlar İndir

Karbonhidratların görevleri, Karbonhidratlar, Karbonhidratların özellikleri, Monosakkaritler, Basit şekerler, Önemli monosakkaritler, 5 karbonlu monosakkaritler, Pentoz, 6 karbonlu monosakkaritler, Heksoz, Disakkaritler, Çift şekerler, Dehidrasyon sentezi, Hidroliz, Polisakkaritler, Polisakkarit çeşitleri, Depo polisakkaritler, Yapısal polisakkaritler, Biyoloji slayt, Biyoloji sunum, Biyoloji konu anlatımı, Biyoloji ders notları

Lipitler İndir

Lipitler (Yağlar), Lipitlerin genel özellikleri, Lipitlerin görevleri, Yağların canlılar için önemi, Trigliseritler, Fosfolipitler, Steroitler, Nötral yağlar, Doymuş yağ astileri, Doymamış yağ asitleri, Temel (esansiyel) yağ asitleri, Trans yağlar, Biyoloji slayt, Biyoloji sunum, Biyoloji konu anlatımı, Biyoloji ders notları

Proteinler İndir

Proteinlerin görevleri, Proteinler, Amfoter özellik, Denatüresyon, Temel (esansiyel) aminoasit, Aminoasitlerin özellikleri, Aminoasitlerin yapısı, Peptit bağı, Protein yetersizliği, Biyoloji slayt, Biyoloji sunum, Biyoloji konu anlatımı, Biyoloji ders notları

Vitaminler İndir

Vitaminlerin genel özellikleri, Vitaminlerin görevleri, Yağda çözünen vitaminler, Suda eriyen vitaminler, Vitaminlerin vücuttaki işlevleri, Vitaminlerin yetersizliğinde ortaya çıkan durumlar, Biyoloji slayt, Biyoloji sunum, Biyoloji konu anlatımı, Biyoloji ders notları

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR