BİYOLOJİ PORTALI

12. SINIF BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME ve ÇİMLENME-2 YAZILI SORULARI

1. Çift döllenmeden sonra oluşan bazı yapılar tabloda verilmiştir. Bunların oluştuğu yapıları yazarak tabloyu tamamlayınız.

Oluşan yapılar

Bunların oluştuğu yapılar

Tohum

 

Meyve

 

Embriyo

 

Endosperm

 

 

 

 

 

2. Aşağıda ki tabloda çiçekli bitkilerin üreme ile ilgili bazı dokuları ve organları tanımlanmıştır.

Tanımlanan bu yapıların isimlerini karşılarına yazarak tabloyu tamamlayınız.

Tanımlar

Terimler

Olgunlaşmış bir ovaryumdur.

 

Üreme organlarını taşıyan özelleşmiş sürgünlerdir.

 

Embriyo ve besini içeren gen havuzudur.

 

Tohumun uyku evresidir.

 

Kapalı tohumlularda “3n”, açık tohumlularda genellikle “n” yapıdaolan tohum kısmıdır.

 

 

 

 

3. Bir endıspermin genotipi Aaa ise;

I. Embriyonun

II. Spermin

III. Sinerjit çekirdeğin

genotipleri nasıl olmalıdır?

...............................

 

 

 

 

4. Çiçekli bitkilerde oluşan;

I. Mikrospor

II. Endospor

III. Generatif çekirdek

IV. Tohum kabuğu

V. Antipot çekirdek

gibi yapılardan hangilerinin genetik yapısı bir biri ile aynıdır?

...............................

 

 

5. Aşağıda kapalı tohumlu bir bitkinin üremesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.

I. Tohumun çimlenmesi

II. Çiçeklerde gametlerin oluşması

III. Meyvenin oluşması

IV. Tozlaşmanın gerçekleşmesi

V. Çift döllenmenin gerçekleşmesi

Bu olayların gerçekleşme sırasını yazınız.

...............................

 

 

 

 

 

6. Meyvelerin, bitkiler için iki temel görevi yazınız.

...............................

...............................

 

 

 

7. Bitkilerde tohumların yayılmasını kolaylaştıran adaptasyonlardan 3 tanesini yazınız.

.............................

.............................

.............................

 

 

 

8. Bir tohumun çimlenme gücünü koruyabilmesi (Uyku durumu süresinin uzunluğu) hangi özelliklerine bağlıdır?

 

 

9. a. Çimlenme için şartlar uygun değilse bitkinin dormansi (uyku halini) uzatan, çimlenmeyi engelleyen hormonu yazınız.

.............................

b. Şartlar uygun ise çimlenmeyi uyaran hormonu yazınız.

.............................

 

 

 

 

10. Çimlenme başlangıcında oluşan hücrelerin farklılaşması ile ilk ve ikinci oluşan bitkisel organları yazınız.

.............................

.............................

 

 

11. Kapalı tohumlu bitkilerde eşeyli üreme sırasında görülen bazı olaylar;

1. Sperm oluşumu 

2. Mayoz ve mitoz

3. Polen çimlenmesi

4. Çift döllenme

5. Embriyo ve endosperm oluşumu

6. Tozlaşma

şeklinde verilmiştir. Bu olayların gerçekleşme sırasını rakamları kullanarak sıralayınız.

.............................

 

 

12. Aşağıda embriyo kesesinin şekli verilmiştir. Numaralarla gösterilen kısımların isimlerini üzerine yazınız.

 

 

13. Kapalı tohumlu bitkilerin eşeyli üreme sürecinde gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.

 

Buna göre K, L ve M yerine gelmesi gereken yapıları yazınız.

K: ..................

L: ..................

M: ..................

N: ..................

 

Yorum Bırak12. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR