BİYOLOJİ PORTALI

12. SINIF FOTOSENTEZ-1 YAZILI SORULARI

1. Aşağıda bir kloroplastın şeması verilmiştir.

 

Buna göre;

a. O2 nin atmosfere verildiği tepkimeler kaç nolu kısımda gerçekleşir? ...........

b. Defosforilasyon olayları kaç nolu kısımda gerçekleşir? ...........

c. CO2 indirgenmesi kaç nolu kısımda gerçekleşir? ..............

(Birer kısım numarası yazılacaktır. Fazla yazana hiç not

 

2. Aşağıda bir bitkinin yaprak enine kesit gösterilmiştir.

Buna göre hangi numaralarla gösterilen hücreler inorganik maddelerden organik madde sentezi yapabilir? (Hepsini yazanlara puan verilmeyecektir).

 

.....................................

 

 

3. Fotosentezin iki evresi şematik olarak özetlenmiştir.

Numaralı yerlere gelmesi gereken molekülleri aşağıdaki tabloya yazınız.

I

II

III

IV

V

 

 

 

 

 

 

 

4. Aynı türe ait özdeş üç bitki belirtilen şartlarda bekletiliyor.

I.

II.

III.

Mor ışık

600C

a gr su

 b CO2

Kırmızı ışık

250C

a gr su

b CO2

Yeşil ışık

252C

a gr su

b CO2

Buna göre bitkilerin atmosfere verdikleri oksijen miktarı azdan çoğa nasıl sıralanır?

........................................

5. Aşağıda gösterildiği gibi üç özdeş bitki cam fanus içine aynı ortam şartlarından etkilenecek şekilde yerleştirilmiştir.

Buna göre bitkilerin fotosentez hızlarının çoktan aza doğru sıralanması nasıl olmalıdır? Yazınız.

...........................................

      

6.  Fotosentez reaksiyonlarında gerçekleşen;

I. Suyun fotolizi

II. NADPH’ın yükseltgenmesi

III. Klorofilin indirgenmesi

IV. Fotofoforilasyon

gibi olaylardan hangileri kloroplastın granasında, hangileri stromasında meydana gelir? Aşağıdaki tabloya yazınız.

Granada gerçekleşenler

Stromada gerçekleşenler

.................

.................

                

 

7. Aynı türe ait üç özdeş saksı bitkisi L, Y ve S harfleri gösterilen üç farklı ortama konuluyor.

Buna göre L, Y ve S ortamlarındaki mumların yanma sürelerini çoktan aza sıralayınız.

.............................................

 

 

8. Farklı canlılarda gerçekleşen fotosentez tepkimeleri aşağıda veerilmiştir.

 Buna göre farklı canlılarda gerçekleşen fotosentez tepkimelerinin beş tane ortak özelliğini yazınız.                      

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

 

9.     

Bir su bitkisi olan elodea kullanılarak hazırlanan deney düzeneğinde bir süre sonra suda gaz kabarcıklarının oluştuğu gözleniyor.

-Buna göre, oluşan kabarcık sayısını artırmak için ( içine pipetle üflemek dışında) yapılabilek 3  önerinizi yazınız.

............................................

............................................

 

Yorum Bırak12. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR