BİYOLOJİ PORTALI

12. SINIF BİTKİSEL ORGANLAR YAZILI SORULARI

1. -Kökün görevlerinden 4 tanesini yazınız.

 ............................

.............................

.............................

.............................

 

2. Dikotil bir bitkide kök enine kesiti aşağıda verilmiştir. Buna göre gösterilen kısımların isimlerini yazınız.

 

 

3. Aşağıda çift çenekli bitki gövdesinin enine kesiti verilmiştir. Buna göre gösterilen kısımların isimlerini yazınız.

 

 

 

4. Aşağıda çift çenekli bitki gövdesinin enine kesiti verilmiştir.

 

 

Buna göre aşağıdaki tabloda verilen görevlerin ait olduğu bölümlerin numaralarını yazarak tabloyu tamamlayınız.

Görevler

Numarası

Bitkiyi dış etkilerden korur.

....

Besin taşır.

....

Enine kalınlaşmayı sağlar.

....

Su ve mineral taşır.

....

 

 

5. Aşağıda yaprak enine kesiti verilmiştir.

 

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

Sorular

Cevaplarınız

I ile gösterilen yapının adı

…….

II ile gösterilen yapının adı

…….

III ile gösterilen yapının adı

…….

IV ile gösterilen yapının adı

…….

V ile gösterilen yapının adı

…….

VI ile gösterilen yapının adı

…….

VI ile gösterilen yapının adı

…….

Fotosentez yapan hücrelerin numaraları

…….

6. Epidermisin farklılaşması ile oluşan,

I. Kutikula II. Hidatot III. Stoma IV. Tüy

yapılarından su kaybına neden olanlar ve su kaybına engel olanlar şeklinde aşağıdaki tablada gruplayınız.

Su kaybına neden olanlar

Su kaybına engel olanlar

..........

...........

 

 

7. Aşağıda verilen özelliklere göre tek ve çift çenekli bitkileri karşılaştırınız.

Karşılaştırılan özellikler

Tek çenekliler

Çift çenekliler

Gövdede kambiyum

 

 

Yapraktaki damar tipi

 

 

Yaprak sapı durumu

 

 

Enine büyüme durumu

 

 

Yaprak şekli

 

 

Kök çeşidi

 

 

 

 

 

8. Aşağıda bir kökte bulunan bazı bölümler karışık olarak verilmiştir.

 

 

Buna göre verilen bölümleri dıştan içe doğru sıralayınız.

........................

 

 

9. Aşağıda tek çenekli bitki gövdesinin enine kesiti gösterilmiştir.

 

 

Noktalı olarak gösterilen kısımların isimlerini üzerinde belirtiniz.

 

 

 

10. Aşağıda tek çenekli bitki kök enine kesiti gösterilmiştir.

 

 

Noktalı olarak gösterilen kısımların isimlerini üzerinde belirtiniz.

 

 

11.a. Ilıman bölge ağaçlarında ilkbahar odunun açık renkli, yaz (sonbahar) odunun koyu renkli olması ile oluşan yapının adı nedir?

 

.............................

b. Farklı renk tonunun oluşma sebebi nedir?

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

 

c. Tropik bölge ağaçlarında bu farklı renk tonu oluşur mu? Neden?

..............................

................................

..............................

 

Yorum Bırak12. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR