BİYOLOJİ PORTALI

12. SINIF BİTKİLERDE MADDE TAŞINMASI YAZILI SORULARI

1. Çift çenekli bir bitkide tüm soymuk borularını mumsı bir madde ile tıkayacak olursak;

I. Yapraktaki turgor basıncının azalması

II. Sakkarozun toprak altı organlarına iletiminin durması

III. Suyun ksileme iletiminin gerçekleşmemesi

durumları hangi sıraya göre gerçekleşir? Yazınız.

 

…………………………………

 

 

2. Bitkilerde suyun taşınmasında etkili faktörler;

I. Kılcallık

II. Kök basıncı

III. Terleme-Kohezyon kuvveti

şeklindedir. Buna göre bu nların suyu çıkardığı yüksekliği çoktan aza doğru sıralayınız.

 

……………………………..

 

 

3. Odunsu bitkinin topraktan su ve mineralleri alıp yaprağa kadar taşıma aşamasında görev alan,

I. Emici tüyler II. Ksilem III. Epidermis IV. Korteks

Yapılarının etkileşim sırasını yazınız.

 

…………………

 

4. Yaprakta fotosentez ürünlerinin köklere kadar taşınması sürecinde,

I. Floeme kaynak hücreden şeker yüklenmesi

II. Floemdeki şekerlerin havuz hücreye verilmesi

III. Floem hücrelerinin osmozla su alması

IV. Suyun floemden çıkarak ksileme dönmesi

V. Floemde osmotik basıncın artması

olaylarının gerçekleşme sırasını yazınız.

 

……………………………

 

5. Aşağıda bir stomanın iki farklı zaman dilimindeki durumları gösterilmiştir.

Stomanın A durumundan B durumuna gelmesinde,

I. Kilit hücrelerinin pH‘sının düşmesi

II. Kilit hücrelerindeki turgor basıncının azalması

III. Kilit hücrelerindeki CO2 miktarının artması

IV. Glikozdan nişasta sentezinin yapılması

V. Suyun komşu epidermis hücrelerine geçmesi

olaylarının gerçekleşme sırasını yazınız.

 

……………………

 

6. Aşağıda bitkilerde terleme hızını etkileyen faktörlerden bir kısmı verilmiştir.

I. Yaprakta tüy bulunması

II. Yaprak yüzeyinin geniş olması

III. Yaprağın ince kutikula ile örtülmesi

IV. Stomaların yaprağın alt yüzeyinde ve epidermisin girintisinde bulunması

V. Havanın nem oranının düşük olması

Buna göre, bunların terleme hızını artıranlar ve azaltanları yazınız.

Terlemeyi artıranlar

Terlemeyi azaltanlar

………………….

………………..

7. Aşağıda bir stomanın iki farklı zaman dilimindeki durumları gösterilmiştir.

Stomanın A durumundan B durumuna gelmesinde,

I. Kilit hücrelerdeki turgor basıncının artması

II. Fosforilaz enzimi ile nişastanın glikoza dönüşmesi

III. Komşu epidermis hücrelerinden kilit hücrelerine su girmesi

IV. Bekçi hücrelerinde glikoz yoğunluğunun artması

V. CO2 azalması ile kilit hücrelerindeki pH’sının yükselmesi

olaylarının gerçekleşme sırasını yazınız.

 

………………..

 

8. Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri; doğru olanlarında “D”, yanlış olanlarında “Y” harflerini kullanarak değerlendiriniz.

Verilen bilgiler

D/Y

Terleme toprağın nem miktarı arttıkça artar, havanın nem miktarı artıkça azalır.

…..

Besinlerin köklere taşınmasında terleme, kılcallık ve kök basıncı etkilidir.

……

Uzun gün bitkileri aslında kısa gece bitkileridir.

…..

Döllenme öncesi tohum taslağının kromozom durumu “8n”’dir.

…..

Bir ağacın köklerinin suya doğru uzamasına pozitif hidrotaksis denir.

…..

 

 

 

9. Odun (ksilem) ve soymuk (floem) borularının bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.

I. Yapraklara doğru madde taşıyabilme

II. Kalburlu borular ile taşıma yapma

III. Kohezyon kuvveti ile taşıma yapma

IV. Ağaçlarda genellikle odun olarak bilinir.

V. Kaynak hücreden havuz hücreye besin taşıma

Buna göre aşağıdaki tabloda bilgileri eşleştiriniz.

Odun borusuna ait olanlar

Soymuk borusuna ait olanlar

………………..

………………..

 

 

 

10. Aşağıdaki tabloda üç farklı bitkinin bulunduğu ortamda ve kök emici tüy hücrelerindeki bir mineral çeşidinin miktarları % olarak gösterilmiştir.

Bitkiler

Topraktaki mineral (%)

Kök emici tüylerindeki mineral (%)

I. Bitki

4

3

II. Bitki

5

5

III. Bitki

1

2

Buna göre bitkinin bu mineralleri alma şekillerini yazınız.

I

II

III

……….

…………….

……………..

 

 

 

 

 

Yorum Bırak12. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR