BİYOLOJİ PORTALI

12. SINIF FOTOSENTEZ-2 YAZILI SORULARI

1. CO2 zenginleştirme uygulamalarında seralarda kullanılan CO2 kaynaklarından 4 tanesini yazınız.

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

 

2. Amino asit sentezi yapan bir bitki hücresinin fotosentez reaksiyonlarında;  

I. CO2     II. H2O   III. Klorofil    IV. Azot (N)

moleküllerinin kullanım sırasını yazınız.

……....................

 

3. Aşağıda ismi verilen bilim insanlarının fotosentez ile ilgili yaptığı çalışmayı karşılarına yazınız.

Bilim insanı

Yaptığı buluş (çalışma)

T. W. ENGELMAN

 

Melvin CALVİN

 

Robert HİLL

 

 

4. CO2’nin oksijeni işaretlenerek (O218) gerçekleşen bir fotosentezde bu işaretli oksijene oluşan ürünlerin hangisi veya hangilerinde rastlanır? Aşağıdaki denklem üzerinde gösteriniz.

 

 

5. Fotolizde iyonlarına ayrılan suyun işlevlerini yazınız.

....................................

....................................

....................................

6 . Kloroplast organeli içinde meydana gelen;

I. Fotofosforilasyon

II. CO2 tüketimi

III. NADP+’nin indirgenmesi

IV. ATP tüketimi

V. Suyun parçalanması

VI. Ara tepkimelerle bazı üç karbonlu bileşiklerin oluşması

olaylarının hangileri granum, hangileri stromada gerçekleşir?  Aşağıya yazınız.

Granumda gerçekleşenler           

Stormada gerçekleşenler

.................

.................

 

 

7. Fotosentez hızını etkileyen etmenlerle ilgili aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.

Çevresel etmenler

Genetik etmenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Bir bitkinin yaşadığı ortamda bulunan beş maddenin miktarı ve bu maddelerin fotosentez için gereken miktarı aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Buna göre bu bitkinin fotosentez hızını sınırlayan maddeler hangisi veya hangileri olabilir? Niçin?

........................................

........................................

 

 

 

 

9. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarının 5 özelliğini yazınız.

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

 

 

 

 

10.Aşağıdaki grafikte bir bitkinin ihtiyaç duyduğu ve toprakta bulunan bazı mineral miktarları verilmiştir

Buna göre;

a. Bitkinin büyümesinde verilen minerallerden hangisi belirleyici olmaktadır?       

........................................

b. Hangi yasa ile açıklanır?   

........................................

c. Bu yasanın tanımını yapınız.

........................................

........................................

 

 

 

 

 

11.Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarının gerçekleşme amacı

nedir?

........................................

........................................

 

 

 

 

 

12. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarındaki;

-FS I, H2O, NADPH+H+, FS II

molekülleri arasındaki elektron akışını sırası ile yazınız.

........................................

 

Yorum Bırak12. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR