BİYOLOJİ PORTALI

12. SINIF BİYOTEKNOLOJİ ve GEN MÜHENDİSLİĞİ YAZILI SORULARI

1. Biyoteknolojinin çalışma alanlarının başında genomik, proteomik ve biyoinformatik gelir. Aşağıdaki tabloda verilen tanımlara göre bu alanları yerleştiriniz.

Tanımlar

Alanlar

Bir organizmada genom tarafından kodlanan tüm proteinleri üzerinde çalışır.

 

Organizmaların genomları üzerinde çalışır.

 

Biyolojik bilgilere bilgisayar teknolojisini ve matematiği uygulayarak karmaşık biyolojik verileri derler ve analiz eder.

 

 

 

 

2. Geleneksel ıslah çalışmalarının yetersizliklerinden 3 tanesini yazınız.

......................................

......................................

......................................

 

 

 

3. Modern ıslah yöntemlerinden 5 tanesini yazınız.

......................

......................

.....................

.....................

.....................

 

 

 

4. Biyoteknolojideki bazı uygulamalar;

I. Yapay seçilim ile kültür bitkilerinin üretilmesi

II. Petrol ve ağır metal kirliliğinin bakterilerle giderilmesi

III. Bir sığır varyetisindeki kas gelişimine neden olan genin bir koyuna aktarılması

IV. Genetik ıslah yoluyla yumurta verimi yüksek tavukların üretilmesi

şeklindedir. Yukarıdaki teknik uygulamalardan klasik yöntemler ve modern biyoteknolojik yöntemler için örnek olanları yazınız.

Klasik (geleneksel) yöntemler

Modern biyoteknolojik yöntemler

..........

............

 

 

 

5. Tabloda bazı enzim çeşitlerinin görevleri verilmiştir. Buna göre bu enzimlerin isimlerini yazarak tabloyu tamamlayınız.

Enzimlerin görevleri

Bu görevi yapan enzim

DNA zincirinin istenilen bölgeden kesilmesini sağlayan enzim.

 

DNA zincirlerinin uç uca birbirine bağlanmasını sağlayan enzim.

 

DNA nın sentezini sağlayan enzim.

 

RNA nın sentezini sağlayan enzim.

 

DNA çift zincirini açan enzim

 

 

 

 

6. Şeker hastalarının enjeksiyon ile aldıkları insülin hormonunun elde edilmesinde;

l. İnsan genomunun saf olarak elde edilip, insülin

sentezleten gen bölgesinin restriksiyon enzimleriyle kesilmesi

ll. Bakteri hücresine rekombinant DNA nın aktarılması

lll. Bakteri DNA sının saf olarak elde edilip, kesilerek insandan alınan DNA ile birleştirilmesi

lV. Rekombinant DNA ya sahip bakterinin besi kültüründe çoğalmaya bırakılması

olaylarının gerçekleşme sırasını yazınız.  

 

.......................................

 

7. Aşağıda gen klonlaması mekanizması özetlenmiştir.

 

 

Buna göre, numaralandırılmış aşamaların hangisi, rekombinant DNA molekülünün elde edildiği aşamadır?

.............................

 

 

 

 

 

 

8. Kök hücre nedir? Üç temel kaynağını yazınız.

......................

.....................

.....................

....................

...................

 

 

 

 

9. Gen terapisinin amacını kısaca yazınız.

........................

......................

........................

 

 

 

 

 

10. DNA parmak izi hangi alanlarda kullanılmaktadır? Dört örnek veriniz.

................................

................................

................................

................................

 

 

 

11. Gen klonlamalarında gerçekleşen bazı basamaklar aşağıda verilmiştir.

I. Taşıyıcıda bulunan gen, çoğaltılacağı organizmaya yerleştirilir.

II. DNA dan ayrıştırılan gen vektör DNA yla DNA ligaz enzimi sayesinde birleştirilir.

III. Aktarılacak gen restriksiyon enzimi ile kesilir.

IV. Hücrenin DNA sı saflaştırılır.

Buna göre klonlamada verilen basamakların gerçekleşme sırası nasıl olmalıdır?

 

..................................

 

Yorum Bırak12. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR