BİYOLOJİ PORTALI

12. SINIF PROTEİN SENTEZİ YAZILI SORULARI

1. Aşağıdaki tabloda protein sentezinde görev alan bazı yapılara ait şifreler verilmiştir.

Anlamlı zincir

ATG

 

3

ATC

mRNA

1

CGA

 

4

tRNA

 

2

UAA

 

Tabloda numaralandırılmış yerlere gelmesi gereken şifreleri aşağıya yazınız.

1

2

3

4

.......

.......

.......

.......

 

 

2. 1500 nükleotitlik bir DNA molekülünden sentezlenecek bir protein için en fazla kullanılabilecek nükleotit, kodon ve amino asit çeşit sayısını aşağıdaki tabloya yazınız.

Nükleotit çeşidi

Kodon çeşidi

Amino asit çeşidi

.......

.......

.......

 

 

3. Aşağıdaki şemada belirtilen ön maddeden K, L, M ve N maddelerini sentezleyebilen bir küf mantarından beslenme mutantları elde edilmiştir.

 

 

Mutant no

Basit kültür ortamında etkilendiğinde gelişmenin sağlanabildiği madde

I

K

II

L

III

N

Basit kültür ortamına eklenen maddelere bakarak numaralanmış mutantların hangi genlerinin mutasyona uğradığını aşağıya yazınız.

I. Mutant

II. Mutant

III. Mutant

..........

..........

..........

 

 

 

4. Bazı amino asitler farklı kodonlar tarafından şifrelenmektedir. Verilen tablo dört farklı amino asidi şifreleyen kodonları göstermektedir.

Amino asitler

İlgili kodonlar

X amino asidi

AAA, GUG, CAC, AGG

Y amino asidi

CGG

Z amino asidi

GAG, GAC

T amino asidi

UAU, UCC, UGC

Buna göre amino asit dizilimi Y-X-Z-Z-Y-Y-X-T-T olan bir protein için en fazla kaş çeşit kodon görev almıştır. (Sart ve stop kodonları ihmal edilecektir).

....................................

 

 

5. Aşağıda L, G ve S ile belirtilen üç farklı mRNA daki kodon dizileri verilmiştir.

 

 

Buna göre L, Y ve S mRNA larından oluşturulacak proteinlerdeki amino asit sayısının büyükten küçüğe doğru sıralanışını yazınız.

......................................

 

6. 199 molekül suyun oluştuğu bir protein sentezinde en fazla kaç kodon, kaç antikodon görev yapar. Kaç peptit bağı kurulur?

Kodon sayısı

Antikodon sayısı

Peptit bağı sayısı

................

..................

.................

 

 

7. Aşağıda santral dogma şematize edilmiştir.

 

 

 Buna göre I, II ve III ile gösterilen olayların isimlerini yazınız.

I

II

III

………

……….

………..

 

 

8. Protein sentezine ait aşağıdaki şemada X, Y ve Z yerine gelmesi gereken yapı veya moleküllerin isimlerini yazınız.

 

 

X

Y

Z

............

.................

.................

 

 

9. Aşağıda verilen olaylarla ilgili özellikleri yazarak tabloyu tamamlayınız.

Özellikler

Replikasyon

Transkripsiyon

Translasyon

Ökaryot hücrede gerçekleşebildiği yer/yerler

 

 

 

Sentezlenen molekül

 

 

 

Kullanılan baz/molekül

 

 

 

 

 

10. Aşağıda protein sentezi sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.

I. Aminoasitler arasında peptit bağının kurulması,

II. DNA'nın anlamlı ipliğinden mRNA üretilmesi,

III. mRNA'nın küçük alt birimle birleşmesi

IV. mRNA'nın çekirdekten sitoplazmaya geçmesi

V. İlk kodon-antikodon eşleşmesinin gerçekleşmesi

VI. Büyük alt birim-küçük alt birim-tRNA-mRNA kompleksinin oluşması

Bu olayların gerçekleşme sırasını yazınız.

....................................

 

11. Aşağıdaki şekilde bir polipeptit molekülünün amino asit dizilişi gösterilmiştir. Her bir farklı şekil bir amino asidi ifade etmektedir.

 

 

Bu polipeptit sentezi ile ilgili; (Stop kodonu dahil)

a. Kaç molekül su açığa çıkmıştır?

b. En fazla kaç tane kodon kullanılmıştır?

c. En az kaç çeşit tRNA görev yapmıştır?

d. DNA’nın anlamlı ipliğinde kaç tane nükleotit görev yapmıştır?

......................

......................

......................

.......................       

 

Yorum Bırak12. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR