BİYOLOJİ PORTALI

12. SINIF BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME ve ÇİMLENME-1 YAZILI SORULARI

1. Aşağıda bir çiçeğin yapısı gösterilmiştir. Numaralandırılan yapıların adlarını yazınız.

 

 

2. Aşağıdaki şekil kapalı tohumlu bitkilerin dişi organında embriyo kesesi oluşumu göstermektedir. Numaralandırılan yerlerin isimlerini yazınız.

 

 

1: .................

2: .................

3: .................

4: .................

5: .................

6: .................

7: .................

8: .................

9: .................

 

 

3. Aşağıdaki tabloda verilen çiçek kısımları ile işlevlerini eşleştiriniz.

Çiçek kısımları

İşlevleri

Eşleştirme

1. Polen danesi

a. Tozlaştırıcıları cezbeder

1 / .......

2. Tohum taslağı

b. Tohuma dönüşür

2 / .......

3. Başçık

c. Açılmamış bir çiçeği korur

3 / .......

4. Yumurtalık

d. Generatif çekirdek içerir

4 / .......

5. Çanak yaprak

e. Poleni üretir

5 / .......

6. Taç yaprak

f. Tohum taslaklarını içerir

6 / .......

 

 

4. Çiçekli bitkilerde, verilen yapıların oluşma yerlerini tablodaki ilgili yerlere yazınız.

Yapılar

Sperm çekirdekleri

Döllenme

Megaspor oluşumu

Oluşma yerleri

 

 

 

 

                                                                           

5. Aşağıda kapalı tohumlu bir bitkinin üremesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.

I. Yumurtalığın gelişip farklılaşmasıyla meyvenin oluşması

II. Generatif çekirdeğin mitoz bölünme geçirmesi

III. Döllenme sonucunda zigot oluşması

IV. Mikrospordan polen oluşması

V. Sperm çekirdeğinin polen tüpünde ilerleyerek yumurtaya ulaşması

Bu olayların gerçekleşme sırasını yazınız.

......................................        

 

6. Bir tohumun çimlenmesi sırasında,

I. Fotosentez

II. O2’li solunum

III. Mitoz bölünme

IV. Mayoz bölünme

olaylarından hangileri gerçekleşir?

......................................

7. Aşağıda bitkilerin eşeyli üremeleri sırasında görevli bazı yapıların işlev ve özellikleri verilmiştir.

Bunlara sahip yapıların isimlerini yazarak tabloyu tamamlayınız.

Yapı/İşlev

Gerçekleştiren yapı

Böcekleri çekerek tozlaşmaya yardımcı olur

 

Tozlaşmada polenlerin yapıştığı nemli yüzey

 

Polen keselerini bulundurur

 

Başçığı çiçek tablasına bağlar

 

Dişi organda tohum taslaklarının bulunduğu genişlemiş yapı

 

Polen tüpünün tohum taslağına girdiği açıklık

 

 

8. Canlılarda görülen bazı çoğalma biçimleri şunlardır:

I. Yumurtasının kendi çiçek tozu ile döllenmesi sonucu oluşan zigotu, doku kültüründe geliştirme

II. Gövdesinde alınan meristemi, doku kültüründe geliştirme.

III. Çapraz tozlaşma sonucu oluşan tohumlarını, ana bitkinin yaşama ortamında çimlendirip geliştirme.

Bu çoğalma biçimlerinin, kalıtsal çeşitliliği en çok sağlayandan en az sağlayana doğru sıralanışını yazınız.

...............................................................................................

 

9. Bitkilerde tohum çimlenmesi için gerekli şartların araştırıldığı kontrollü deneyin sonuçları aşağıdaki gibidir.

-Sıcaklık: 200C

-Nemli ortam

-O2’li ortam

-Sonuç: Çimlenir

-Sıcaklık: 50C

-Nemli ortam

-O2’li ortam

-Sonuç: Çimlenmez

-Sıcaklık: 200C

-Kuru ortam

-O2’li ortam

-Sonuç: Çimlenmez

-Sıcaklık: 200C

-Nemli ortam

-O2’siz ortam

-Sonuç: Çimlenmez

Kontrol grubu

I

II

III

Buna göre I, II ve III numaralı ortamların her birinde çimlenmenin gerçekleşmeme nedenlerini yazınız.

 

10. Tohumun çimlenmesi sürecinde,

I. Amilaz enziminin aktifleşmesi

II. Giberellin hormonunun salgılanması

III. Nişastanın hidrolize olması

IV. Sitokinin hormonunun salgılanması

Olayları hangi sıraya göre gerçekleşir.

 

11. Tohum çimlenmesi sırasında meydana gelen bazı olaylar ve durumlar aşağıdaki grafikte verilmiştir.

 

 

Verilen a, b ve c eğrileri;

Solunum, Fotosentez, Mitoz bölünme

olaylarından hangilerini göstermektedir? Eşleştiriniz.

......................................

12. Tohumun çimlenmesi sürecinde suyun etkisi ile tohumda meydana gelen olaylardan üç tanesini yazınız.

......................................

......................................

......................................

 

Yorum Bırak12. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR