BİYOLOJİ PORTALI

12. SINIF OKSİJENLİ SOLUNUM YAZILI SORULARI

1. Hücrelerin enerji elde etme yolları ile ilgili hazırlanan aşağıdaki tabloyu verilen bilgilere göre tamamlayınız.

Enerji elde etme yolları

Oksijen kullanımı

CO2 oluşumu

Son elektron tutucu molekül

ETS’nin görev durumu

Etil alkol

..........

..........

............

...........

Laktik asit

............

............

...........

..........

O2’li solunum

..........

.......

...........

..........

O2’siz solunum

............

.........

..........

..........

 

2. Hücrenin solunum çeşidinin oksijenli solunum olduğuna,

    I. NADH+H+ oluşumu

   II. FADH2 oluşumu

  III. CO2 oluşumu

  IV. Asetil Co A oluşumu

  olaylarından hangilerine bakılarak karar verilebilir?

(Hepsini yazana puan verilmeyecektir)

...........................

 

 

3. Aşağıda oksijenli solunumun bazı evreleri gösterilmiştir.

Buna göre X, Y ve Z ile belirtilen kısımlara gelmesi gereken molekül isimlerini yazınız.

X

Y

Z

..........

...............

..................

 

 

4. Aşağıda enerji dönüştürücü iki organel arasındaki madde alışverişi gösterilmiştir.

Buna göre noktalı yerlere gelmesi gereken moleküllerin isimlerini üzerinde belirtiniz.

 

5. Enerji metabolizmalarında ortak olarak glikoz kullanılmasına karşılık açığa çıkan ATP sayısı oksijenli solunumda en fazladır.

Bunun nedenini açıklayınız.

...............................................

..............................................

 

6. Kloroplast ve mitokondri organellerini tabloda verilen özellikler bakımından gerçekleştiren organelin karşısındaki kutuya “X” yazarak cevaplandırınız.

Özellikler

Kloroplast

Mitokondri

O2 üretimi

 

 

CO2 tüketimi

 

 

Oksidatif fosforilasyon

 

 

Substrat düzeyinde fosforilasyon

 

 

Ortam pH'ını düşürme

 

 

7. Uygun şartlardaki aşağıdaki kapların her birine solunum şekli farklı bakteriler eklenmiştir.

 

 

Yukarıdaki kaplardan;

-Birinci kapta basıncın değişmediği ve CO2 oluştuğu

-İkinci kapta basıncın arttığı ve CO2 oluştuğu

-Üçüncü kapta basıncın değişmediği

gözlendiğine göre bakterilerin “etil alkol fermantasyonu, laktik asit fermantasyonu ve oksijenli solunum olaylarını gerçekleştirdikleri kapları aşağıdaki tabloda belirtiniz.

 

Olaylar

Etil alkol fermantasyonu

Laktik asit fermantasyonu

Oksijenli solunum

Kaplar

...............

...............

............

 

8. Aşağıdaki kutucukta yer alan ifadelerin numaralarını fotosentez ile hücresel solunumun karşılaştırıldığı Venn şemasında uygun yerlere yerleştiriniz.

1. NAD+ kullanılır.

2. Kemiozmozis vardır.

3. Kataboliktir.

4. H2O üretilir.

5. Pigmentler görev yapar.

6. FAD görev yapar.

7. O2 üretilir.

8. NADP+ kullanılır.

9. Enzim kullanılır.

10. Fosforilasyon vardır.

 

 

mustafa unaldı gönderdi.
14.11.2017 / 7.38

çok güzel bir yazılı denemesi olmuş elinize sağlık

Yorum Bırak12. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR