BİYOLOJİ PORTALI

12. SINIF KEMOSENTEZ ve FERMANTASYON YAZILI SORULARI

1. Fermantasyon ile ilgili hazırlanan aşağıdaki tabloyu verilen bilgilere göre tamamlayınız.

Fermantasyon çeşidi

Oksijen kullanımı

CO2 oluşumu

Son elektron tutucu molekül

Toplam üretilen ATP miktarı

Etil alkol

..........

..........

..........

..........

Laktik asit

..........

..........

..........

..........

 

 

 

2. Fotosentez ve kemosentezi verilen özellikler bakımından karşılaştırınız.

Karşılaştırılan özellikler

Fotosentez

Kemosentez

Atmosfere O2 verme

..............

..............

H2S’in kullanım amacı

..............

..............

Kullanılan enerji kaynağı

..............

..............

Ökaryotlarda gerçekleşebilme

..............

..............

 

 

 

3. Aşağıda verilen grafiklerdeki değişimlerden hangileri laktik asit, hangileri etil alkol fermantasyonu gerçekeleşirken meydana gelir? Aşağıya yazınız(5P)

 

 

Laktik asit fermantasyonunda gerçekleşenler

Etil alkol fermantasyonunda gerçekleşenler

..................

......................

 

 

4. Fotosentez ve kemosentezin ortak özelliklerinden 4 tanesini yazınız.

.................................

.................................

.................................

.................................

 

 

5. Hidrojen sülfür (H2S) ün fotosentez ve kemosentezde kullanım amacını yazınız.

.................................

.................................

 

 

6. Aşağıda gösterilen rakamlarla gösterilen hangi basamaklarda NAD+ indirgenir? Hangi basamaklarda yükseltgenir?

 

 

İndirgendiği basamaklar

Yükseltgendiği basamaklar

.................

.................

7. Aşağıda etil alkol fermantasyonu evreleri gösterilmiştir.

 

 

Buna göre I, II, III ve IV gibi numaralarla gösterilen basamaklarda gerçekleşen olayları dikkate alarak aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.

Gerçekleşen olaylar

Gerçekleştiği basamak

CO2 çıkışı olur.

.............

Fosforilasyon gerçekleşir.

.............

NAD+ indirgenir.

.............

NADH+H+ yükseltgenir.

.............

 

 

8. Etil alkol ve laktik asit fermantasyonlarının ortak özelliklerinden beş tanesini yazınız.

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

 

 

 

9. Aşağıdaki tabloda etil alkol fermantasyonu ile laktik asit fermantasyonunun bazı özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerden görülenleri “+” görülmeyenleri “-“ işaretlerini kullanarak tabloyu tamamlayınız.

Karşılaştırılan özellikler

Etil alkol fermantasyonu

Laktik asit fermantasyonu

NAD+ indirgenmesi

............

............

NADH+H+ yükseltgenmesi

............

............

CO2 üretimi

............

............

Piruvat üretimi

............

............

ATP tüketimi

............

............

 

 

10. Fermantasyonda amaç, ATP üretmektir. Hem etil alkol hem de laktik asit fermantasyonlarında piruvattan sonra ATP üretilmediği halde tepkimelerin devam etmesinin nedeni nedir?

.................................

.................................

.................................

 

 

11. Fermantasyonda kullanılan monomer glikoz olmasına piruvattan sonra farklı ürünlerin oluşma nedeni nedir?

.................................

.................................

 

12. Verilen özelliklere göre tabloyu tamamlayınız.

Karşılaştırılan özellikler

Etil alkol fermantasyonu

Laktik asit fermantasyonu

Hücrede gerçekleştiği kısım

 

 

Üretilen net ATP sayısı

 

 

CO2 üretimi

 

 

2 C lu son ürün oluşumu

 

 

 

Yorum Bırak12. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR