BİYOLOJİ PORTALI

12. SINIF KEMOSENTEZ ve FERMANTASYON CEVAP ANAHTARI

1. Fermantasyon ile ilgili hazırlanan aşağıdaki tabloyu verilen bilgilere göre tamamlayınız.

Fermantasyon çeşidi

Oksijen kullanımı

CO2 oluşumu

Son elektron tutucu molekül

Toplam üretilen ATP miktarı

Etil alkol

Kullanılmaz

Oluşur

Asetaldehit

4

Laktik asit

Kullanılmaz

Oluşmaz

Piruvat

4

 

 

 

2. Fotosentez ve kemosentezi verilen özellikler bakımından karşılaştırınız.

Karşılaştırılan özellikler

Fotosentez

Kemosentez

Atmosfere O2 verme

Verilebilir

Verilmez

H2S’in kullanım amacı

Hidrojen kaynağı

Enerji kaynağı

Kullanılan enerji kaynağı

Güneş

İnorganik maddeler

Ökaryotlarda gerçekleşebilme

Gerçekleşir

Gerçekleşmez

 

 

 

3. Aşağıda verilen grafiklerdeki değişimlerden hangileri laktik asit, hangileri etil alkol fermantasyonu gerçekeleşirken meydana gelir.? Aşağıya yazınız(5P)

 

 

Laktik asit fermantasyonunda gerçekleşenler

Etil alkol fermantasyonunda gerçekleşenler

I-III

I-II-III

 

 

 

 

4. Fotosentez ve kemosentezin ortak özelliklerinden 4 tanesini yazınız.

1. İnorganik maddelerden organik madde sentezlenir.

2. CO2 tüketilir. (CO2 özümlemesi yapılır.), O2 üretilir.

3. ATP sentezlenir.

4. Enzimatik reaksiyonlarla gerçekleşir.

5. ETS görev yapar.

 

 

5. Hidrojen sülfür (H2S) ün fotosentez ve kemosentezde kullanım amacını yazınız.

 

-Fotosentezde hidrojen kaynağı

-Kemosentezde enerji kaynağı

 

 

6. Aşağıda gösterilen rakamlarla gösterilen hangi basamaklarda NAD+ indirgenir? Hangi basamaklarda yükseltgenir?

 

 

İndirgendiği basamaklar

Yükseltgendiği basamaklar

I

III-IV

 

 

7. Aşağıda etil alkol fermantasyonu evreleri gösterilmiştir.

 

 

Buna göre I, II, III ve IV gibi numaralarla gösterilen basamaklarda gerçekleşen olayları dikkate alarak aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.

Gerçekleşen olaylar

Gerçekleştiği basamak

CO2 çıkışı olur.

II

Fosforilasyon gerçekleşir.

I

NAD+ indirgenir.

I

NADH+H+ yükseltgenir.

III-IV

 

 

 

8. Etil alkol ve laktik asit fermantasyonlarının ortak özelliklerinden beş tanesini yazınız.

-Ökaryot ve prokaryot hücrelerin sitoplazmalarında gerçekleşir.

-Substrat düzeyinde fosforilasyon (SDF) ile toplam 4 ATP, net 2 ATP üretilir.

-NAD+ koenzimi görev yapar.

-Isı çıkışı olur. Ekzergonik reaksiyonlardır.

-Hücrenin PH’ını düşürür.

-Glikoliz evresinden sonraki “son ürün oluşumu” evresinde ATP üretimi ve tüketimi olmaz.

-NAD+ önce indirgenir sonra yükseltgenir.

-Organik yapıda son ürünler oluşur. (Etil alkol-Laktik asit)

 

 

 

9. Aşağıdaki tabloda etil alkol fermantasyonu ile laktik asit fermantasyonunun bazı özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerden görülenleri “+” görülmeyenleri “-“ işaretlerini kullanarak tabloyu tamamlayınız.

Karşılaştırılan özellikler

Etil alkol fermantasyonu

Laktik asit fermantasyonu

NAD+ indirgenmesi

+

+

NADH+H+ yükseltgenmesi

+

+

CO2 üretimi

+

-

Piruvat üretimi

+

+

ATP tüketimi

+

+

 

 

 

10. Fermantasyonda amaç, ATP üretmektir. Hem etil alkol hem de laktik asit fermantasyonlarında piruvattan sonra ATP üretilmediği halde tepkimelerin devam etmesinin nedeni nedir?

-Piruvatın ortamdan uzaklaştırılarak pH dengesinin korunması.

-NADH+H+ yükseltgenerek glikolizin devamı ile ATP üretimini sürekli kılmaktır.

 

 

 

11. Fermantasyonda kullanılan monomer glikoz olmasına piruvattan sonra farklı ürünlerin oluşma nedeni nedir?

-Piruvattan sonra görev yapan enzimlerin farklı olmasıdır.

 

 

12. Verilen özelliklere göre tabloyu tamamlayınız.

Karşılaştırılan özellikler

Etil alkol fermantasyonu

Laktik asit fermantasyonu

Hücrede gerçekleştiği kısım

Sitoplazma

Sitoplazma

Üretilen net ATP sayısı

2

2

CO2 üretimi

Var

Yok

2 C lu son ürün oluşumu

Var

Yok

 

12. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR