BİYOLOJİ PORTALI

12. SINIF BİTKİ BİYOLOJİSİ KARIŞIK SORULAR CEVAP ANAHTARI

1.  A-Y-T

 

 

2.

 

I

II

III

IV

Kaynak hücre

Havuz hücre

Floem (soymuk boru)

Ksilem (Odun boru)

 

 

 

3.

I

II

III

IV

Sünger

Su

Vantilatör

Cam boru

 

 

 

4.

 

5. II-III-I

 

 

 

6.

1. Doku

2. Doku

3. Doku

Uç meristem

Özümleme parankiması

Epidermis

 

 

 

7.

Birincil büyümede görülenler

İkincil büyümede görülenler

I-III

II-IV-V

 

 

 

8. IV-II-III-I

 

 

9.

Sorular

Cevapları

III nolu kısmın ismi nedir?

Floem

IV nolu kısmın ismi nedir?

Kambiyum

Köklerle alınan su ve mineraller hangi numaralı kısım ile taşınır?

II

Yeni iletim demetlerini oluşturan kısım hangi numara ile gösterilmiştir?

IV

Fotosentez ürünlerinin taşındığı kısım hangi numara ile gösterilmiştir?

I

12. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR