BİYOLOJİ PORTALI

12. SINIF BİTKİSEL HORMONLAR ve HAREKET CEVAP ANAHTARI

1.

Olaylar

Hormonlar

Tarımda meyvelerin büyük olmasını sağlamak için ve çekirdeksiz üzüm elde etmek için kullanılır.

Giberellin

Bitkinin ışığa yönelecek şekilde uzaması

Oksin

Bitkiler kuraklık, su baskını, mekanik basınç ve enfeksiyon gibi streslere yanıt olarak üretilir.

Etilen

Tohum çimlenmesinin önlenmesi

Absisik Asit

Meyve olgunlaşmasında etkilidir.

Etilen

 

 

 

 

 

 

2.

 

A

Y

T

Kökte

(-) kemotropizma

(+) kemotropizma

(+)

hidrotropizma

Gövdede

(+) fototropizma

(+) fototropizma

(+) fototropizma

 

 

 

 

 

 

 

3.

Uzun gün bitkileri

Kısa gün bitkileri

I-III

II

 

 

 

 

 

4.

X hormonu

Y hormonu

Oksin

Sitokinin

 

 

 

 

 

 

5.

Bitki gelişimini aktive eden hormonlar

Bitki gelişimini engelleyen (inhibe eden) hormonlar

Oksin

Giberellin

Sitokinin

Etilen

Absisik asit

 

 

 

6. Aşağıda verilen etkileri gösteren hormonların isimlerini altlarına yazınız.

-Çiçekçilerde bitkinin yaşlanmasını geciktirmek için kullanılır.

Sitokinin

-Gövde uzaması ile salkım seyreltmek, çekirdeksiz meyve oluşumunu sağlamak ve tane iriliğini artırmak amacıyla başta üzüm olmak üzere bir çok meyvede kullanılır.

Giberellin

-Kuraklık stresi sırasında stomaların kapanmasına yol açar. Böylece su kaybını önler.

Absisik asit

 

 

 

7. II-I-III

 

 

 

8.

a. Mantar hiflerinin, bitki kök yüzey alanını arttırarak bitkinin su, mineral (özellikle fosfor) ve tuz alımını sağlayan adaptasyonun adı nedir?

- Mikoriza

b. Baklagillerin köklerinde azot bağlayıcı bakterileri bulunduran hücrelerden oluşmuş yumrulara verilen adı yazınız.

-Nodül

 

 

 

 

9.

Yönelim gözlenenler

Yönelim gözlenmeyenler

III-V

I-II-IV

 

 

 

 

 

12. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR