BİYOLOJİ PORTALI

12. SINIF BİTKİSEL DOKULAR CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki tabloda bazı özellikler ve bu özelliklerin ait olduğu kavramlar verilmiştir. Bu özellik ve kavramları eşleştirerek kesiştikleri kutucuğa “X” işareti koyunuz.

ÖZELLİKLER

KAVRAMLAR

 

Ksilem

Floem

Stoma

Lentisel

Epidermis

Kuikula

Hidatot

Kambiyum

İki yönlü madde taşır.

 

X

 

 

 

 

 

 

Gaz alışverişi sağlar

 

 

X

X

 

 

 

 

Bitkide su kaybının gerçekleştiği yapılar

 

 

X

X

 

 

X

 

Yanal (lateral) meristemdir.

 

 

 

 

 

 

 

X

Epidermisin salgısı olup, su kaybını önler

 

 

 

 

 

X

 

 

Kökte emici tüyleri oluşturur.

 

 

 

 

X

 

 

 

Kambiyum tarafından oluşturulan borulardır.

X

X

 

 

 

 

 

 

Yaş halkalarını oluşturur.

 

 

 

 

 

 

 

X

2.Btkilerde;

I. Yapraklar II. Kök III. Tomurcuklar IV. Emici tüyler V. Uç meristem

gibi yapılardan hangileri kök, hangileri sürgü sisteminde bulunur? Aşağıya yazınız.

Kök sisteminde bulunanlar

Sürgün sisteminde bulunanlar

II-IV-V

I-III-V

 

 

3. Meristem dokunun özelliklerinden 4 tanesini yazınız.

Hücreleri sürekli mitozla bölünme özelliğine sahiptir.

-Hücreleri canlı, küçük, ince çeperli, bol sitoplazmalı, genellikle kofulları yok ya da çok küçüktür, büyük çekirdekli ve çekirdekler ortadadır.

-Hücreler arasında boşluk yoktur, sıkı dizilmişlerdir.

-Hormon da üretirler.

-Metabolizmaları (yapım ve yıkım olayları) hızlıdır.

-Plastidleri bulunmaz. Dolayısı ile fotosentez yapamazlar. Ancak plastidleri oluşturacak öncül yapılar (proplastid) bulunur.

-Bitkide enine ve boyuna büyümeyi, gelişme ve farklılaşmayı sağlar.

 

 

4. Bitkilerde fotosentez olayını gerçekleştirebilen hücre tiplerine 3 örnek veriniz.

-Palizat parankiması

-Sünger parankiması

-Stoma (Bekçi hücreler)

 

 

5. a. Kök ucu meristemi koruyan yapının adı nedir?

-Kaliptra (kök şapkası)

b. Bu yapının 3 temel işlevini yazınız.

-Kök ucu meristemi korur.

-Kayganlaştırıcı bir madde salgılayarak kökün toprak içinde daha rahat uzamasında etkilidir.

-Yer çekiminin algılanmasında ve köklerin yer çekimi doğrultusunda büyümesinde de etkilidir.

 

 

6. Bir yaprakta epidermis tabakasının değişimi ve farklılaşması ile oluşan yapıları yazınız.

-Stoma, hidatot, tüy, emergens (diken)

 

7. Aşağıda iletim dokunun bazı hücrelerine ait özellikleri verilmiştir.

Bu özelliklerden ksilem ve floeme hem kısılem hem de floeme ait olanları aşağıya yazınız.

Ksileme ait olanlar

Floeme ait olanlar

Hem ksileme hem de floeme ait olanlar

II-IV

III-V

I-VI

 

8.

Bitkisel yapılar

Çeper kalınlaşmasına neden olan maddeler

Odun boruları

Lignin

Periderm

Süberin

Sklerankima

Lignin

Kollenkima

Pektin

9. Stoma ile lentisellerin iki ortak özelliğini yazınız.

-İkisi de gaz alışverişini sağlar.

-İkisi de koruyucu dokuda bulunur.

 

 

 

 

10.

Buna göre tabloda verilen özelliklerin ait olduğu bölüm numaralarını kullanarak tabloyu tamamlayınız.

Özellikler

Ait olduğu bölüm numarası

Kayganlaştırıcı bir madde salgılayarak kökün yer çekimi doğrultusunda büyümesinde etkilidir.

IV

Epidermisin farklılaşması ile oluşur. Topraktan su ve mineral alınmasında görevlidir.

V

Bölünerek diğer hücrelerin oluşmasını sağlar.

II

Yeni oluşmuş olan hücrelerin uzaması ile kökün de uzamasını sağlar.

III

 

 

 

 

11. Aşağıdaki şekilde bitki organlarında yer alan iletim dokuları gösterilmiştir.

 

 

Buna göre ksilem ve floemin gösterildiği numaraları aşağıya yazınız.

Ksilem

Floem

I-III-V

II-IV-VI

 

 

 

12. Aşağıda bazı hayvansal doku/hücre çeşitleri verilmiştir. Bunların bitkilerdeki karşılığı olabilecek doku çeşitlerini yazınız.

Hayvansal doku örnekleri

Bitkilerdeki karşılığı

Embriyonal kök hücre

Meristem doku

Dolaşım sistemi

İletim doku

Bağ doku

Temel doku/Parankima

Kıkırdak doku

Kollenkima

Kemik doku

Sklerankima

 

12. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR