BİYOLOJİ PORTALI

11. SINIF BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ YAZILI SORULARI

1. Vücudun savunmasında rol alan organlardan 5 tanesinin ismini yazınız.

 

…………………

 

………………..

 

 

2. Genel savunmanın ikinci hattında rol oynayan yapıların isimlerini yazınız.

-………………….

-……………………..

-……………………….

-……………………..

 

 

3. Hem B-lenfositleri hem de T-lenfositleri, kemik iliğindeki kök hücrelerinin farklılaşması ile oluşur. Bu hücreler olgunlaştıkları yere göre isimlendirilir.

Buna göre, tablodaki soruları cevaplandırınız.

Sorular

Cevapları

B-lenfositlerin fetüs döneminde olgunlaştığı organı yazınız.

………….

B-lenfositlerin doğum sonrasında olgunlaştığı organı yazınız.

…………

T-lenfositlerin olgunlaştığı organı yazınız.

………..

 

 

 

4.  İnsanda antikorlarla yapılan bağışıklıkta gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.

I. B lenfosit hücrelerinin uyarılması

II. Antikorların çoğalması

III. Antijenin lenf düğümlerine gelmesi

IV. Antikorların antijene bağlanması

Buna göre, hastalık oluşturan etkenin (patojen) vücuda girmesinden başlayarak, karşı savunma oluşturulmasına kadar gerçekleşen bu olayların doğru sıralanışını yazınız.

 

-………………………..

 

 

5. Bağışıklık ve çeşitleri ile ilgili aşağıdaki tanımların karşılıklarını yazınız.

Tanımlar

Karşılığı

B- lenfositlerin ürettiği çözünebilme özelliğine sahip antikorların kan veya lenf sıvısı içinde antijenleri etkisiz hale getirmesidir.

…………….

……………

………….

Canlı dokunun zedelenmeye karşı verdiği kızarıklık, sıcaklık artışı, şişkinlik, ağrı gibi tepkilerdir.

………….

…………

T- lenfositlerin antijenlerle doğrudan temas etmesiyle oluşan bağışıklıktır.

…………..

Bir lenfositte tepki uyandıran moleküllerdir.

…………..

Gözyaşında, bulunan, mikroorganizmaların vücuda girişini önleyen enzimdir.

………….

 

 

 

6. Bir insan vücuduna bakteri girdikten sonra,

I. Kanda antijen-antikor kompleksinin artması,

II. Akyuvarların antijeni reseptörleriyle tanıması,

III. Kanda hafıza (bellek) hücrelerinin sayısının artması,

IV. Kanda antikor miktarının azalması

olaylarının gerçekleşme sırasını yazınız.

 

-………………………………..   

 

7. İnsan vücudunda derideki bir kesikten içeriye mikroorganizmaların girmesinden sonra görülen,

I. Antikorların mikroorganizmaları etkisiz hale getirmesi,

II. Akyuvarların kesilen bölgede toplanması,

III. Akyuvarlarda protein sentezinin artması,

olaylarının gerçekleşme sırasını yazınız.

 

…………………….   

 

 

8. Lenfositlerin vücutta ilk ve ikinci kez bir antijenle karşılaştığında gerçekleşen durumlar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

Sorular

Cevaplar

Hangi günler arasında antijene karşı ilk bağışıklık tepkisi oluşturulmuştur?

…………….

Hangi günler arasında antijenle ilk karşılaşma gerçekleşmiştir?

……………

Antijenle ikinci karşılaşma hangi gün gerçekleşmiştir.

………….

Hangi günler arasında antijene karşı ikincil bağışıklık tepkisi oluşturulmuştur?

…………….

 

 

 

9. Aşağıda bazı bağışıklık oluşum çeşitleri verilmiştir.

I. Anne sütü ile antikorların bebeğe geçmesi

II. Fetüse plasenta ile anneden antikor geçmesi

III. Antibiyotik tedavisi uygulanması

IV. Suçiçeği geçirmemiş birine suçiçeği virüsünün bulaşması

V. Bir kişinin kabakulak hastalığını geçirmiş olması

  olaylarından hangileri pasif, hangileri aktif bağışıklık sağlar?

(Yanlış yazılan her bir öncül için puan düşürülecektir)

Pasif bağışıklık sağlayanlar

Aktif bağışıklık sağlayanlar

………………..

………………..

 

 

10. Aşı ve serum ile ilgili bazı özellikler aşağıda verilmiştir.

I. Sağlıklı kişiye uygulanır.         

II. Hafıza hücrelerinin oluşmasına neden olmaz.

III. Koruyucudur.

IV. Hasta kişiye uygulanır.

V. Antijen içerir.

Buna göre, verilen özelliklerden hangileri aşıya, hangileri seruma aittir? Yazınız.

Aşıya ait olanlar

Seruma ait olanlar

………………..

………………..

 

11. Aşağıda bazı tanımlar verilmiştir. Bunların karşılıklarını yazınız.

Tanımlar

Karşılığı

Vücudun herhangi bir hastalık etkenine karşı doğuştan dirençli olmasıdır.

…………….

……………

Bağışıklık sisteminin vücut dokularını antijen gibi algılayarak bu dokulara karşı antikor oluşturması ile oluşan hastalıktır.

………….

…………

Antikorların yapısına katılan plazma proteinidir.

…………..

Yorum Bırak11. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR