BİYOLOJİ PORTALI

11. SINIF SİNİR SİSTEMİ-2 YAZILI SORULARI

1. Aşağıda verilen sinir sistemi hastalıklarının adlarını bırakılan boşluklara yazınız.

 -Beyindeki sinir hücrelerinin olağan dışı bir elektro-kimyasal boşalma yapması sonucu ortaya çıkan nörolojik hastalıktır.

-………………………………..

-Beyinde ve omurilikte, sinir hücreleri etrafındaki miyelin kılıfın hasar görmesine dayalı bir sinir sistemi hastalığıdır.

-……………………………………

-Asetil kolin azalması ile beynin günden güne hafıza ve depolama fonksiyonlarını kaybetmesidir.

-………………………….…..

- Beynin substantia nigra adı verilen bölgesinde bulunan ve dopamin üreten nöronların kaybedilmesiyle oluşan bir nörolojik hastalıktır.

-………………..………

 

2. Aşağıdaki durumların otonom sinir sisteminin hangi sinirleri tarafından kontrol edildiğini X ile işaretleyiniz.

Durumlar

Sempatik Sinirler

Parasempatik Sinirler

Tükürük salgısını arttırır.

 

 

Göz bebeklerinin küçülmesini sağlar.

 

 

Midenin hareket ve salgısını azaltır.

 

 

Bronşları genişletir.

 

 

Kalp atışlarını yavaşlatır.

 

 

 

3. Aşağıda verilen refleks örneklerinin merkezlerinin isimlerini yazarak, hangi refleks örneği olduğunu X işaretini kullanarak tabloda belirtiniz.

Refleks örnekleri

Sinir merkezi

Kalıtsal refleks

Sonradan kazanılan refleks

Kedilerin kulaklarını oynatması

 

 

 

Araba, bisiklet kullanma

 

 

 

İğne batan elin çekilmesi

 

 

 

Soluk alıp verme

 

 

 

Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi

 

 

 

 

 

4. Eline iğne batan kişinin elini çekmesi ve acı duyması tepkilerinden hangisi daha önce gerçekleşir? Nedeni ile açıklayınız.

……………………..

……………………

………………….

5. Aşağıdaki tabloda insana ait bazı nöronların özellikleri verilmiştir.

Nöron

Akson çapı

Ranvier boğum sayısı

A

8

4

Y

4

0

T

8

2

Buna göre üçünü de uyarabilecek eşik değerin üzerinde bir uyarı verildiğinde impuls iletim hızının çok olandan az olana doğru sıralanışını yazınız.

……………………………………….

 

6. Bir insanda çevreden gelen bir uyarının alınması ve cevabın verilmesi sürecinde;

I. Efektörlerin uyarılması

II. Reseptörlerin uyarılması

III. Uyarının ilgili merkezde değerlendirilmesi

IV. Duyu nöronlarında impulsun oluşması

olaylarının gerçekleşme sırasını yazınız.

…………………………………….

7. İnsanda sinir sistemine ait aşağıda verilen görevlerin ilgili merkezlerini karşılarına yazınız.

Görev

İlgili sinir merkezi

Kas tonusu ve vücut duruşunun düzenlenmesi

………..

Bilinçli gerçekleştirilen hayatsal faaliyetlerin kontrolü

……………

Karbonhidrat ve yağ metabolizmasının düzenlenmesi

…………….

Kas koordinasyonu ve dengenin ayarlanması

……………

Hoyatsal olayların kontrol edilmesi

…………………

 

8. Aşağıda bir nöronda impuls iletimi sırasında yer değiştiren Na+ ve K+ iyonlarının yönü ok işaretleri ile gösterilmiştir. Buna göre ok yönünün gösterdiği iyonları yazınız.

 

 

9. Aşağıdaki tabloda verilen tanımlara uygun terimleri karşılarına yazınız.

Tanımlar

İlgili terimler

Miyelin kılıfın akson boyunca yaptığı boğumlardır.

……………….

Akson uçlarından bir nörondan diğerine ya da tepki organına uyartıların kimyasal yolla iletimini sağlayan aracı kimyasal maddelerdir.

…………….

Sinir dokuda, sinir hücrelerine desteklik sağlayan hücrelerdir.

……………….

Uyaranın nöronda oluşturduğu elektrokimyasal değişikliklerdir.

……………..

Sinir hücresinde impuls oluşmasını sağlayan en düşük uyarı şiddetidir.

………………

 

10. Nöronlarda impuls iletimi sırasında elektrokimyasal değişimler gerçekleşir.

Buna göre aşağıdaki tabloda verilenleri X işaretini kullanarak kimyasal/elektrikse değişiml olma durumlarını belirleyiniz.

Olaylar

Kimyasal değişim

Elektriksel değişim

Nörotransmitter salgılanması

 

 

Depolarizasyon oluşması

 

 

ATP üetilmesi

 

 

Repolarizasyon oluşması

 

 

 

11. Çevresel sinir sistemi, somatik ve otonom sinir sistemi olarak iki bölümde incelenir.

Buna göre aşağıda verilen özellikler bakımından bu iki sinir sistemini karşılaştırınız.

Özellikler

Somatik sinir sistemi

Otonom sinir sistemi

Bulundurduğu nöron çeşidi

……………….

……………

Nöronların gittiği organlar

……………

…………….

Miyelin kılıf bulunma durumu

………..

……………….

İmpıls iletim hızı

……………..

…………….

Zıt çalışan sinirler bulundurma

……………..

………………..

Nöronlarının akson çapı

…………..

………………

Yorum Bırak11. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR