BİYOLOJİ PORTALI

11. SINIF SİNİR İSİSTEMİ-1 YAZILI SORULARI

1. Bir sinir hücresinin şekli aşağıda verilmiştir.

Buna göre numaralarla gösterilen bölümlerin isimlerini aşağıdaki tabloda belirtiniz.

Numara

Bölümün ismi

I

…………..

II

…………………..

III

………………..

IV

………………..

 

 

2. Beyin omurilik sıvısı (BOS)’nın görevlerini yazınız.(6P)

- ………………….

-………………….

-…………………

 

3. Aşağıdaki grafikte bir sinir teline belli aralıklarla gönderilen uyarıların değerleri verilmiştir. Buna göre impuls iletim hızının zamana bağlı değişim grafiğini (yan taraftaki boş grafiğe) çiziniz.

 

4. Nöronlarda impuls hızını etkileyen faktörleri yazınız.

-…………………

-……………….

-………………

-…………….…

-………………

 5. Bir sinir telinden geçen impuls sayısını etkileyen faktörleri yazınız.

-……………….

-………………

-……………..

6. Bir sinir teline farklı zamanlarda verilen uyartı şiddeti grafikte verilmiştir.

http://www.biyolojiportali.com/img/dimg/4%C4%B0MPULS%20OLU%C5%9EUMU%20ve%20%C4%B0LET%C4%B0M%C4%B0%202_dosyalar/image007.png

Buna göre bu uyartının;

a) İletim hızını       

b) Uyartı (impuls) sayısını gösteren grafiklerini çiziniz.

7. Aşağıdaki şekilde Merkezi sinir sistemine ait bazı bölümler numaralarla gösterilmiştir.

Buna göre gösterilen bölümlerin hangilerinde dışta ak madde iç te boz madde, hangilerinde ise tam tersi durum görülür?

Dışta ak içte boz madde görülen bölümler

Dışta ak içte boz madde görülen bölümler

…………………….

………………….

 

 

8. Merkezi sinir sisteminde sinirler iki yerde çapraz yapar. Buna göre aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.

Beyin yarım kürelerinden çıkan motor sinirlerin çapraz yaptığı yer

Duyu sinirlerinin çoğunun beyne ulaşmadan çapraz yaptığı yer

………………….

…………………..

 

 

9. Aşağıdaki tabloda merkezi sinir sistemimizin düzenlediği bazı faaliyetler verilmiştir. Bu faaliyetleri düzenleyen ilgili bölümleri yazarak tabloyu tamamlayınız.

Faaliyetler

İlgili bölüm

Çarpım tablosunun ezberlenmesi

………………..

Vücut ısısının ayarlanması

……………………

Göz ve Kulak refleksinin gerçekleştirilmesi

…………………….

Kas faaliyetlerinin düzenlenmesi

………………..

Beyincik yarımkürelerinin bağlanması

…………………….

 

 

10. Aşağıdaki şekilde omuriliğin enine kesiti verilmiştir.

Bu şekle göre

a. Sol eline iğne batan bir bireyin sağ elini çekmesi

b. Sol ayağına çivi batan birinin bu ayağını çekmesi

c. Sağ ayağına ateş değen birinin sol eli ile refleks göstermesi

şeklinde ortaya çıkan bir refleks olaylarında, impulsun izlediği yolları rakamları kullanarak sırası ile yazınız

a.………………………….

b………………….…….…

c……………………..……

 

11. Aşağıdaki tabloda verilen reflekslerin kontrol merkezlerini karşılarına yazınız.

Refleksler

Kontrol merkezleri

Diz kapağı refleksi

……………………

Göz bebeği refleksi

…………………….

Hapşırma

………………..………

Sıcaktan sakınma

………………..…..

Piyano çalma

…………………..

Yorum Bırak11. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR