BİYOLOJİ PORTALI

11. SINIF DAVRANIŞ YAZILI SORULARI

1.Davranış ile ilgili bazı tanımlar aşağıda verilmiştir.

 Uyarı: İç ya da dış ortamda meydana gelen ve canlıda tepki oluşturabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişikliklerdir.

-Tepki: Uyarılara karşı efektör organların verdiği cevaptır.

-Davranış: Organizmanın çevreden gelen uyarılara karşı gösterdiği tepkiler bütünüdür.

Buna göre aşağıdaki metinde numaralarla gösterilen durumları bu tanımların hangilerine örnek verebiliriz? Gruplandırınız.

Ortam sıcaklığı atmakta. (I) Ahmet terlemektedir. (II) Bir mendil ile terini silmekte (III), süeterini çıkarmakta (IV) ve ağaç gölgesine geçmektedir. (V)

Uyarı

Fizyolojik tepki

Davranış

…………..

…………..

……………

 

2. Aşağıdaki tabloda refleks ve iç güdüyü 3 özellik bakımından karşılaştırınız.

REFLEKS

İÇGÜDÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aşağıda hayvanlardaki bazı öğrenme örnekler verilmiştir. Bunların hangi çeşit öğrenme olduğunu yazınız.

Öğrenme örnekleri

Çeşidi

Bir örümceğin ağına belirli aralıklarla dokunulduğunda, tepkisinin giderek azalması ve bir süre sonra hiç tepki vermemesi.

……….

………

Atların eğitimi sırasında istenilen davranış gerçekleştiğinde atlara şeker ya da havuç verilerek ödüllendirmenin kullanıldığı öğrenme.

………….

…………..

Bazı hayvanların yavruları, annelerinin arkasından yürümeyi, avlanmayı ve saklanmayı öğrenmeleri.

……….

……….

Aç şempanzenin etraftaki sandıkları kullanarak muzlara ulaşmayı öğrenmesi.

…….

……...

 

 

4. Aşağıda bazı refleks örnekleri verilmiştir.

I. Avını gören kurbağanın dilini uzatması

II. Sıcak sobadan kendini sakınma

III. Limon yiyen birini görünce ağzın sulanması

IV. Sıcak bir cisme dokunulduğunda elin hızla çekilmesi

V. Yeni doğan bir bebeğin annesini emmesi

Hangileri kalıtsal, hangileri kazanılmış refleks örnekleridir?

Kalıtsal refleksler

Kazanılmış refleksler

………………

………………

 

 

5. Canlılarda görülen;

I. Arıların iletişim dansı

II. Yumurtadan çıkan deniz kaplumbağası yavrularının denize doğru yüzmesi

III. Asit damlatılan kurbağanın ayağını çekmesi

IV. Mayıs böceği larvalarının ışıktan kaçması ancak erginlerin ışığa doğru hareket etmesi

V. Kedinin fareyi gördüğünde yakalamaya çalışması

şeklindeki davranışları refleks olanlar, içgüdüsel olanlar olarak gruplandırınız.

Refleks olanlar

İçgüdüsel olanlar

………………

………………

 

 

6. Canlılarda görülen bazı davranış örnekleri aşağıda verilmiştir.

I. Kuşların “v” düzeninde göç etmeleri

II. Arıların çiçek bulunan bölgenin çeşitli danslar ile haber vermesi

III. Örümceklerin avlarını yakalamak için ağ örmeleri

IV. Pavlov’un köpekle yapmış olduğu çalışmalar sonucunda besin uyaranının yerini zil sesinin alması

Bu davranış örneklerini aşağıda verilen davranış çeşitlerine göre gruplandırınız.

Doğuştan gelen davranışlar

Öğrenilmiş davranışlar

Sosyal davranışlar

…………..

…………..

……………

 

 

7. Aşağıda verilen davranış ile ilgili bilgilerin DOĞRU/YANLIŞ durumlarını “X” işaretini kullanarak değerlendiriniz.

Bilgiler

D

Y

Bir sokak lambasının etrafına toplanan böcekler organize olmamış topluluktur.

 

 

Saldırganlık davranışı yalnızca aynı türeden olmayan bireylere karşı gösterilir.

 

 

Kedilerin fare gördüklerinde saldırması reflekstir.

 

 

Alışma yoluyla öğrenme; öğrenmenin en basit şeklidir.

 

 

Köpek, kedi, kurt gibi hayvanların dişlerini göstererek kızgınlıklarını bildirmesi görsel mesajdır.

 

 

Hiyerarşik konum davranışları kavgalar sonucu kurulur.

 

 

 

 

 

 

8. Sosyal grubu oluşturan bireyler aralarında iletişimi sağlayan çok çeşitli mesajlar oluşturur. Bu mesajlar kimyasal salgılar, sesli ya da görsel uyarılar şeklinde olabilir.

Buna göre aşağıdaki örneklerde verilen mesaj çeşitlerini yazınız.

a. Arılarda, kovana giren yabancı bir arının tanınarak kovulması.

 

………………………..

b. Ağaçkakan yavruları, yuvaya gelen ebeveynlerden yem isterken ya da düşmanı ebeveynine haber verirken farklı şekilde ötmesi.

 

……………………..

c. Arılarda besin kovana yakın olduğunda halka dansı yapılması.

 

………………………

d. Dişi ipek böceğinin feromon salgılayarak 3 km’den daha uzaktaki erkeği uyarması.

 

…………………………..

 

 

 

9. Uyarı: İç ya da dış ortamda meydana gelen ve canlıda tepki oluşturabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişikliklerdir.

-Tepki: Uyarılara karşı efektör organların verdiği cevaptır.

-Davranış: Organizmanın çevreden gelen uyarılara karşı gösterdiği tepkiler bütünüdür.

Buna göre,

I. İnsanın terlemesi

II. Besin kokusunu alan köpeğin tükürük salgısının artması.

III. Yılan gören bir insanın adrenalin salgısı artması, buna bağlı olarak kan basıncının, kandaki glikoz miktarının yükselmesi.

IV. Acıkan bir aslanın avlanmak için harekete geçmesi.

verilenlerden hangileri fizyolojik tepki, hangileri bir davranıştır?

Fizyolojik tepkiler

Davranışlar

……………….

…………..

 

 

Yorum Bırak11. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR