BİYOLOJİ PORTALI

11. SINIF DUYU ORGANLARI YAZILI SORULARI

1. Gözdeki bazı yapılar tabloda verilmiştir. Bu yapıların bulunduğu gözün tabakalarını X işaretini kullanarak belirtiniz.

 

Gözün tabakaları

Yapılar

Sert

tabak

Damar tabaka

Ağ tabaka (retina)

Işığı soğuran pigmenteler

 

 

 

Kornea

 

 

 

İris

 

 

 

Fotoreseptörler

 

 

 

Kan damarları

 

 

 

Sarı benek

 

 

 

 

2. Aşağıdaki tabloda reseptör/uyaranı/bulunduğu duyu organları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Tabloda boş bırakılan kutucukları uygun ifadeler ile tamamlayınız.

Reseptör çeşidi

Uyaranı

Bulunduğu duyu organları

…………………….

……………..

Göz

Kemoreseptör

……………….

…………….

………………………..

Sıcaklık

…………….

Mekanoreseptör

……………..

…………….

 

 

3. Başın yan tarafından ön bölgesine doğru hareket cismin önce şeklinin sora da renginin algılanma sebebi nedir?

…………………

…………….…..

…………………

 

4. Görme olayının gerçekleşmesi için ışığın ilerlemesi gereken yol;

“Göz merceği-Göz bebeği-Kornea,-Sarı benek-Talamus-Camsı cisim” gibi yapılardan hangi sırayla olmalıdır.

-………………………………………………

………………………………………………

 

5. Cismin uzaklığına bağlı olarak göz merceği incelip ya da kalınlaşarak görüntüyü sarı benek üzerine düşürmesine göz uyumu denir.

Yakındaki bir cisme bakarken göz uyumunun sağlanması için ilgili yapılarda meydana gelecek olası değişiklikler verilmiştir. Siz bunların doğru olanlarının altını çiziniz.

-Göz bebeği küçülür/büyür.

-Silli (kirpiksi) kaslar gevşer/kasılır.

-Mercek bağları kasılır/gevşer.

-Göz merceği küreselleşir/düzleşir

-Göz merceğinin kırıcılığı artar/azalır.

 

6. Miyop ve hipermetrop göz kusurlarının karşılaştırmasını verilen özelliklere göre yapınız.

Özellikler

Miyop

Hipermetrop

Göz küresinin önden arkaya doğru çapındaki değişim.

…………

…………….

-Göz merceğindeki değişiklik.

………..

………..

Merceğin kırıcılığındaki değişiklik

……

……..

Görüntünün düştüğü yer.

…………

……………

Silli (kirpiksi) kasların durumu

………….

……….

Mercek bağlarının durumu

…………..

…………..

Düzeltmek için kullanılması gereken mercek türü

………….

…………….

7. İki farklı ortama giren bir kişide göz bebeği açıklığında meydana gelen değişim aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Buna göre;

a. Göz bebeğindeki bu değişimi sağlayan yapının ismini yazınız.

……………………………….

b. Bu refleksin beyindeki merkezinin ismini yazınız.

………………………………

 

 

8. Aşağıda kulağa ait bazı yapılar verilmiştir.

1. Korti organı     2.Tulumcuk     3. Çekiç, örs, üzengi    4.Kulak kepçesi

5. Yarım daire kanalları   6. Kesecik   7. Östaki borusu

Bu yapılardan işitme/denge ile ilgili olanların ayırımını aşağıya yazınız.

İşitme ile ilgili olanlar

Denge ile ilgili olanlar

…………………..

……………………

 

 

 

9. İşitme sırasında ses dalgalarının geçtiği ortamın yapısı katı/sıvı/gaz olarak değerlendirilecek olursa, aşağıdaki yapıların ortamı nasıl olmalıdır?

Ortamlar

Dış kulak

Orta kulak

İç kulak

Özelliği

…………..

…………….

…………….

 

 

10. Aşağıda duyu organlarında bulunan bazı reseptör çeşitleri verilmiştir. Bunların bulunduğu kısımların isimlerini karşılarında belirtiniz.

Reseptör çeşitleri

Bulunduğu kısım

Koti organı

……………

Koni hücresi

……………..

Koku soğancığı

…………..

Çubuk hücresi

…………….

Sıcaklıl almacı

……………

 

11. Bağ doku hücreleri “mast hücreleri, fibroblastlar ve makrofajlar”dır. Aşağıdaki tabloda verilen görevleri yapanların isimlerini karşılarına yazınız.

Görevler

Bunu yapan bağ doku hücresi

Heparin, histamin salgılar.

 

Vücut savunmasında görev alır.

 

Bağ dokunun liflerini ve ara maddeyi üretir.

 

 

 

12. Östaki borusu ile ilgili olarak;

a. Bulunduğu bölümü yazınız.

………………………..

b. Görevini yazınız.

………………………..

 

13. Düşmanıyla karşılaşan bir memeli hayvanın ortamdan uzaklaşması için “hormonal sistem, kas sistemi, sinir sistemi, duyu organları” hangi sıraya göre etkinlik gösterir? Yazınız.

……………………………

……………………………..

Yorum Bırak11. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR