BİYOLOJİ PORTALI

11. SINIF SİNDİRİM SİSTEMİ-2 YAZILI SORULARI

1. Safranın Görevlerinden 4 tanesini yazınız.

-……………..

-………………

-……………..

-……………..

 

2. Mide hem sinirsel (vagus siniri) hem de hormonal (gastrin) denetimle salgı yapar.

Aşağıdaki durumların hangisi sinirsel, hangisi hormonal denetimle salgı yaptığını gösterir.

-Besini görme, kokusunu alma, stres durumlarında midenin salgı yapması.

……………………….

-Besin mideye ulaştığında, midenin salgı yapması.

……………………..

 

3. Bir parça besini ağzına alıp çiğnemeye başlayan bir insanda sindirim tamamlanıncaya kadar,

I. Gastrin hormonunun salgılanması

II. Enterogastrin hormonunun mide çalışmasını yavaşlatması

III. Asitli kimusun bağırsağa geçmesi

IV. Vagus sinirinin uyarılması

V. Pankreas öz suyunun vater kabarcığına ulaşması

olaylarının gerçekleşme sırasını yazınız.

 

………………………………………….

 

4. İnsan sindirim sisteminde gerçekleşen,

Tepkimelerinin gerçekleştiği organları yazınız.

Tepkimeler

I

II

III

IV

Organlar

………..

……..

………

………

…….

……..

…….

 

 

5. Aşağıda proteinlerin kimyasal sindirimi şematik olarak verilmiştir.

Buna göre A, Y ve T ile gösterilen yerlere gelmesi gereken moleküllerin isimlerini yazınız.

A

Y

T

……………….

………………….

…………………

 

6. İnsanların sindirim sisteminde gerçekleşen,

I. Kimyasal sindirim

II. Besinlerin emilimi

III. Mekanik sindirim

IV. Yapı taşlarının doku hücrelerine alınması

olaylarının oluşum sırasını yazınız.

……………………….     

                                                                            

7. Aşağıda verilen üç farklı enzim ile ilgili tabloyu tamamlayınız.

 

Pepsinojen

Tripsinojen

Kimotripsinojen

Üretim yeri

 

 

 

Aktifleştiricisi

 

 

 

 

8. İnce bağırsakta villus hücrelerine emilen bazı besin yapıtaşlarının taşınmasında görev yapan yapılar aşağıda gösterilmiştir.

Bu taşıma yolunda numaralandırılan kısımlara gelmesi gereken yapıları yazınız.

I

II

III

 

 

 

 

9. İnsanın sindirim sisteminde gerçekleşen,

Tepkimelerinde görev alan enzimleri aşağıya yazınız.

I

II

III

IV

………………

………………..

…………………

………………

 

10.Aşağıda polimer besinlerin sindirime başladığı ve tamamlandığı organlar verilmiştir.

Besin

Sindirimin başladığı organ

Sindirimin tamamlandığı organ

Glikojen

A

T

Protein

Y

T

Yağ

T

T

Buna göre, A, Y ve T ile gösterilen sindirim organlarını yazınız.

A

Y

T

……………….

………………….

…………………

 

 

11. Aşağıda sindirimin bazı aşamaları verilmiştir.

 

Karbonhidrat

Protein

Yağ

Ağız

 

 

Mide

 

 

İnce bağırsak

Buna göre, numaralı yerlerin enzimlerini yazınız.

I

II

III

IV

V

………

……….

……….

……..

………

Yorum Bırak



11. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR