BİYOLOJİ PORTALI

11. SINIF DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ YAZILI SORULARI

1. Destek ve hareket sistemini oluşturan “Osein, periost, osteosit, kondrosit, lakün ve kondrin, miyoglobin” gibi oluşumların açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu oluşumları açıklamaların uygun olanları ile eşleştiriniz.

Açıklamalar

Oluşumlar

Kıkırdak doku hücresidir.

…………….

Kemik doku ara maddesidir.

……………….

Çizgili kaslarda O2 depo eder.

…………….

Kemik doku hücresidir.

……………….

Kıkırdak doku ara maddesidir.

……………….

Kemiğin onarımı, beslenmesi ve kalınlaşmasından sorumludur.

……………….

Kemik hücrelerinin içinde bulunduğu boşluktur.

…………………

 

2. Çizgili kasların kasılması sırasında;

I. Kreatin fosfat II. Oksijen III. Karbon dioksit IV. Miyoglobin V. pH

moleküllerinden hangilerinde artış hangilerinde azalma ya da miktarında değişim olmayacağını yazınız.

Miktarı artanlar

Miktarı azalanlar

Miktarı değişmeyenler

…………………

………………….

…………….

 

 

3. İnsana ait aşağıdaki çizgili kas şekli aşağıda verilmiştir.

 

 

Buna göre, numaralandırılmış bölümlerin isimlerini yazınız.

Numara

İsmi

I

………………

II

……………

III

……………..

IV

……………..

V

…………..

 

 

4. Bir çizgili kas lifinin bantlı yapısı aşağıda verilmiştir.

 

 

Buna göre çizgili kas liflerinin kasılması sırasında numaralandırılmış yapılarda nasıl bir değişim olacağını belirtiniz.

Numaralar

Değişiklik durumu

I

…………………..

II

………………..

III

……………….

IV

………………..

 

5. Aşağıda kıkırdak doku çeşitlerinin canlıda bulunduğu bölümler verilmiştir. Uygun olan çeşitlerin isimlerini karşılarına yazınız.

Canlılarda bulunduğu yapılar

Çeşidi

Omurlar arasındaki disklerde, tendonlarda, ligamentlerde ve eklemlerde bulunur.

……………

…………….

Tüm omurgalıların embriyo dönemindeki iskeletini oluştur, yetişkinlerin de soluk borusu, kaburga uçları ve uzun kemiklerinin başında bulunur

………………

…………….

Kulak kepçesi, kulak yolu, östaki borusunda bulunur.

……………

……………

6. Aşağıda uzun bir kemiğe ait bazı kısımlar gösterilmiştir.

Buna göre, tabloda verilen soruları cevaplandırınız.

Sorular

Cevaplar

IV numara ile gösterilen bölümün ismi nedir?

……..

Kemiğin kalınlaşmasını sağlayan bölüm numarası kaçtır?

……….

Kemiğin boyuna uzamasını sağlayan bölüm numarası kaçtır?

………

Havers ve volkman kanallarının bulunduğu kısım numarası kaçtır?

……….

Kan hücrelerinin üretildiği bölüm numarası kaçtır?

……….

 

 

Soru

Cevap

a-b aralığının ismi nedir?

…………………………..

b-c aralığının ismi nedir?

…………………………..

c-d aralığının ismi nedir?

………………………….

d-e aralığının ismi nedir?

…………………………..

 

8. Aşağıda kas çeşitlerinin bazı özellikleri verilmiştir. Boş bırakılan kutucukları uygun ifadeler ile tamamlayınız.

Düz kas

Çizgili kas

Kalp kası

 

 

Otonom sinirlerin kontrolünde çalışır.

 

Hareket organlarında bulunur.

 

İstemsiz çalışır.

 

 

 

 

 

Silindir şeklinde yan dallarla dallanmıştır.

 

Her lifte çok sayıda çekirdek bulunur

 

 

 

9. Bir iskelet kasında gerçekleşen,

I. Kas hücresinin sarkoplazmik retikulumdan Ca++ iyonlarının serbest kalması,

II. Miyozin ile aktin flamntlerinin ATP kullanarak birbiri üzerinde kayması,

III. Kas hücresinde oluşan depolarizasyonun kas hücresi zarı boyunca yayılması

IV. Ca++ iyonunun aktin flamentine bağlanması ile miyozinin aktine bağlanma bölgelerinin açılması

V. Motor uç plaklarındaki nörondan sinaptik boşluğa asetil kolin salınması

olaylarının doğru sıralanışını yazınız.

……………………………..

 

Yorum Bırak11. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR