BİYOLOJİ PORTALI

11. SINIF DOLAŞIM SİSTEMİ-2 YAZILI SORULARI

1.Aşağıda insanda dolaşım sisteminin bir bölümü şematik olarak verilmiştir.

Buna göre, bağırsak toplar damarına verilen işaretli alyuvar tekrar aynı yere gelinceye kadar hangi organların kılcal damarlarından geçmek zorundadır? Sırası ile yazınız.

………………………………

 

2. İnsan kalbinin bazı bölümleri aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Buna göre numaralandırılmış kısımların isimlerini yazınız.

I

II

III

IV

……………

…………….

…………

…………..

 

 

 

3. Aşağıda kalbe kan getiren ve kalpten kan götüren damarlar verilmiştir.

I. Akciğer atar damarı

II. Alt ve üst ana toplar damarları

III. Akciğer toplar damarı

IV. Aort ana atar damarı

Buna göre, bu damarları kalbe kan getirenler ve kalpten kan götürenler olarak iki gruba ayırınız.

Kalbe kan getiren damarlar

Kalpten kan götüren damarlar

………………….

……………………..

 

 

4. Üç çeşit kan hücresi bulunmaktadır.

I. Akyuvarlar

II. Kan pulcukları (trombositler)

III. Alyuvarlar

Bunların kanda bulunma miktarına göre çoktan aza doğru sıralayınız.

 

…………………………….

 

 

5. Aşağıda insana ait bazı damarlar gösterilmiştir.

Buna göre tablodaki soruları cevaplandırınız.

Sorular

Cevapları

Hangileri küçük kan dolaşımına aittir?

………….

Hangi damarlar temiz kan taşır?

…………..

Hangi damarlar kirli kan taşır?

…………..

Hangileri büyük kan dolaşımına aittir?

……………

 

 

6. Aşağıdaki tabloda kan dolaşımı ile lenf dolaşımı karşılaştırılmıştır. Verilen örneklerde olduğu gibi “var/yok” şeklinde tabloyu tamamlayınız.

Özellik

Kan dolaşımı

Lenf dolaşımı

Atar damar

Var

…………….

Ak yuvar

………………..

Var

Kalp

Var

……………

Kılcal damar

Var

…………….

Tek yöne açılan kapak

…………

Var

Alyuvar

Var

………………

 

 

7. “Hücreler arası sıvıda normalden fazla miktarda kan plazması toplanmasına ödem denir.

Buna göre ödemin sebeplerinden 5 tanesini yazınız.

-………………………

-………………………

-……………………..

-………………………

-………………………

 

8. Lenf sisteminin görevlerinden 3 tanesini yazınız.

-………………….

-……………….

-………………..

 

 

9. Kanın görevleri ile ilgili bazı açıklamalar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu görevleri gerçekleştiren kandaki yapıları karşılarına yazarak tabloyu tamamlayınız.

Görevler

Kanda bu görevi yapanlar

Mikroorganizmalara karşı savunma

 

Oksijen taşıma

 

Besin taşıma

 

Pıhtılaşmada görev alma

 

Yorum Bırak11. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR