BİYOLOJİ PORTALI

11. SINIF ENDOKRİN SİSTEM-1 YAZILI SORULARI

1. Aşağıda hipofiz bezin hedef endokrin bezleri ve bazı doku ve organlar verilmiştir.

Buna göre rakamların yerine uygun hormon isimlerini yazınız. (Hormonların kısa isimlerini yazmanız yeterlidir.)

1

……………..

5

……………..

2

……………

6

…………….

3

…………..

7

……………..

4

………….

8

…………….

 

 

2. Aşağıdaki şemada insanda gözlenen bir feed-back (geri besleme) mekanizması gösterilmiştir. Buna göre X, Y ve Z yerine gelmesi gerekenleri yazınız.

X : … ……………………………….…………

Y : ……………………………………………

Z :……………………………………………

 

3. Kemik ve kan arasındaki kalsiyum alışverişi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Buna göre numaralandırılmış olaylarda görev alan hormonları ve salgılandığı bezin adını yazınız.

Hormon

Adı

Salgılandığı bez

I. Hormon

……………….

………………

II. Hormon

…………………

…………………….

 

 

4. Yılan gören bir çocuğun kaçması sırasında gerçekleşen,

I. Böbrek üstü bezinin öz bölgesinin uyarılması

II. Kanda adrenalin miktarının artması

III. Sempatik sinirlerde uyartı taşınması

olayları hangi sıraya göre meydana gelir?

…………………………………

 

5. İnsan vücudunda endokrin bez olmadığı halde bazı organlardan da hormon salgılanır.

Buna göre aşağıda verilen organların salgıladıkları hormonları yazınız.

Organlar

Hormonları

Mide

……………………….

12 parmak bağırsağı

(İncebağırsak)

…………………………

…………………….

…………………………

Böbrekler ve karaciğer

…………………….

6. Vücuttaki su miktarının azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan bazı olaylar aşağıda verilmiştir.

I. Hipofizden ADH salgılanır.

II. Kanın osmotik basıncı artar.

III. Kandaki ADH miktarı artar.

IV. Boşaltım kanallarından suyun geri emilimi artar.

V. Hipotalamustaki osmotik basınca duyarlı osmoreseptörler uyarılır.

Buna göre, bu olayların meydana gelme sırasını yazınız.

……………………………………

 

7. Aşağıda bazı hormonlar verilmiştir. Bu hormonların tam olarak salgılandığı yerlerin yerini yazınız.

Hormonlar

Salgılandığı yer

Prolaktin

……………………….

Noradrenalin

……………………………

Testeron

……………………..

Oksitosin

…………………….

Kalsitonin

…………………….

 

8. Aşağıda iki farklı bireyin birincisine t anında X hormonu, ikincisine Y hormonu enjekte edilmiş ve vücuttaki değişimler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Buna göre X ve Y hormonlarını ve salgılandığı bezi yazınız.

Hormon

Adı

Salgılandığı bez

X hormonu

……………….

………………

Y hormonu

…………………

…………………….

 

9. Aşağıdaki tabloda bazı hormonlar ve bu hormonların eksikliğine bağlı hastalıklar verilmiştir. Buna göre boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kavramları yazınız.

Hormon

Hormon eksikliğine bağlı ortaya çıkan durum

……………………….

Miksodema

Aldosteron

……………………………….

…………………………

Şekersiz şeker hastalığı

……………………….

Sadece cücelik

İnsülin

…………………………..

Parathormon

………………………………

 

10. Kandaki kalsiyum dengesinin artırılaması sürecinde,

I. Kandaki parathormon miktarının artması

II. Paratiroit bezinin uyarılması

III. Kemikten kana kalsiyum geçmesi

IV. Kandaki kalsiyum miktarının düşmesi

olaylarının meydana gelme sırasını yazınız.

………………………………..

 

11. İnsanda kan şekerini düzenlemede etkili olan hormonlar; “İnsülin, Kortizol, adrenalin, glukagon” gibi hormonlardır.

Buna göre, aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.

Kan şekerini arttıran hormonlar

Kan şekerini azaltan hormonlar

…………………………………………..

………………………………………..

……………………………….

………………………………

gönderdi.
20.3.2018 / 18.36

Elinize sağlık mükemmel olmuş uzun zamandır böyle çalışmaya rastlamamıştım

Yorum Bırak11. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR