BİYOLOJİ PORTALI

11. SINIF DOLAŞIM SİSTEMİ-3 YAZILI SORULARI

 

1. Aşağıda bir atar damarın yapısında bulunan

tabakalar dıştan içe doğru A, Y ve T harfleri ile

gösterilmiştir.

Buna göre, A, Y ve T ile gösterilen tabakaları

yapılarındaki lif çeşitleri ile birlikte yazınız.

A: ……………………

Y: ……………………

T: ……………………

                                                       

2. Kanın pıhtılaşma mekanizması aşağıda özetlenmiştir.

Buna göre, yukarıdaki şemada numaralandırılmış yerlere uygun olan ifadeleri yazınız.

 

I

II

III

IV

…….

………

………

……….

 

 

 

3. Bazı kan damarlarının yerleri aşağıda verilmiştir.

I. Akciğer alveol kılcallarının atar damar ucu

II. Akciğer alveol kılcallarının toplar damar ucu

III. Doku kılcallarının atar damar ucu

IV. Doku kılcallarının toplar damar ucu

Buna göre, oksijen bakımından zengin ve karbondioksit bakımından zengin olanları aşağıya yazınız.

Oksijence zengin olanlar

Karbondiositçe zengin olanlar

………………………

…………………..

 

 

 

4. Aşağıda kan hücrelerinin bazı özellikleri verilmiştir.

I. Hemoglobin sayesinde oksijen taşır.

II. Aktif hareket eder.

III. Kanın pıhtılaşmasını sağlar.

IV. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça sayısı artar.

V. Enfeksiyonlarda sayısı artar.

VI. Kemik iliğinde üretilirler.

Buna göre, verilen özellikleri alyuvarlar, akyuvarlar ve trombositlere göre gruplandırınız.

Alyuvarlar

Akyuvarlar

Trombositler

……..

…………….

…………..

 

 

 

5. Kalbi meydana getiren tabakalar ile ilgili bazı özellikler aşağıda verilmiştir.

I. Koroner kan damarlarını taşımak

II. Bağ dokudan oluşmak

III. Uyartı oluşturabilen yapılara sahip olmak

IV. Tek katlı epitelden oluşmak.

Buna göre bu özellikleri kalbin perikart, miyokart ve endokart tabakalarından hangilerine ait olabilir. Yazınız.

Perikart

Miyokart

Endokart

……..

…………….

…………..

 

 

 

6. Mide atardamarına verilen işaretli bir kan pulcuğunun bir tur atıp tekrar bu damara gelinceye kadar hangi organlardan geçmesi gerekir? Sırası ile yazınız.

……………………………………………..

 

7. Aşağıda AD: Atar damar, KD: Kılcal damar ve TD: Toplar damar ile ilgili grafikler verilmiştir.

 

Buna göre, bu özellikler bakımından X, Y ve Z ‘yi“Kan akış hızı, Kan basıncı, Toplam çap alanı” özellikleri ile eşleştiriniz.

X

Y

Z

……….

………..

………..

 

 

 

8. İşaretli alyuvar, izlenmek amacı ile bir kobayın kalbinde sağ kulakçığa bırakılıyor. İşaretli bu alyuvar aorta gelinceye kadar,

I. Sol kulakçık

II. Akciğer atardamarı

III. Akciğer toplar damarı

IV. Sağ karıncık

bölümlerinden hangi sıraya göre geçer?

 

………………………………….

 

9. Kalbin çalışmasını hızlandıran veya yavaşlatan bazı etmenler tabloda verilmiştir. Bu etmenleri “X” işaretini kullanarak gruplandırınız.

Faktörler

Hızlandırır

Yavaşlatır

Vücut ısısının azalması

 

 

Tiroksin hormonu

 

 

Asetil kolin

 

 

Ortam sıcaklığının azalması

 

 

Parasempatik sinir

 

 

                   

 

10. Aşağıda kanın 4 temel görevi başlıklar şeklinde verilmiştir.

Bu görevleri kısaca açıklayınız.

1. Taşıma görevi:

 

 

 

 

2. Düzenleme görevi:

 

 

 

 

 

3. Savunma görevi:

 

 

 

 

4. Koruma görevi:

 

 

 

 

Tolga gönderdi.
25.05.2018 / 14.42

çok iyi ve kullanışlı bir site...

Yorum Bırak11. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR