BİYOLOJİ PORTALI

11. SINIF DOLAŞIM SİSTEMİ-1 YAZILI SORULARI

1. Biri sempatik sinirin kalbe uyartı getirmesinden sonra,

 I. AV düğümünün uyarılması

II. His demetlerinde uyartı oluşması

III. SA düğümünün uyarılması

IV. Kulakçık kaslarının kasılması

V. Karıncık kaslarının kasılması

olaylarının gerçekleşme sırasını yazınız.

………………………  

 

2.Kalbin yapısındaki bazı bölümleri aşağıda gösterilmiştir.

           

Buna göre tablodaki soruları cevaplandırınız.

Sorular

Cevapları

Hangilerinde kirli kan bulunur?

………….

Hangilerinde temiz kan bulunur?

…………..

Hangilerinin arasında üçlü kapakçık bulunur?

…………..

Hangilerinin arasında ikili kapakçık bulunur?

………..

Hangisinin miyokard tabakası daha kalındır? (Şekil göre değil)

………..

SA düğümü hangi bölümde bulunur?

………...

 

 

3. Aşağıdaki tabloda “nabız, tansiyonun, büyük tansiyon, küçük tansiyon” tanımları verilmiştir. Bu terimleri tanımları ile eşleştiriniz.

Tanımlar

Terimler

Kalbin kasılıp gevşemesi sırasında kanın atar damar duvarına yaptığı kan basıncıdır.

………………..

Kalbin ritmik olarak kasılıp gevşemesinin atardamarlarda hissedilmesidir.

………………….

Karıncıkların kasılması sırasında kanın atardamar duvarına yaptığı basınçtır.

………………..

Karıncıkların gevşemesi anında kanın yaptığı basınçtır.

…………………..

 

4. “Alyuvarlar, akyuvarlar ve trombositler” olmak üzere üç çeşit kan hücresi vardır.

Buna göre aşağıda verilen görevler ile bu kan hücrelerini eşleştiriniz.

Görevler

Kan hücresi

Vücudu bulaşıcı hastalıklara ve yabancı maddelere karşı korur.

………………..

Kanın pıhtılaşmasını sağlar.

……………….

O2 ve CO2 taşır.

……………

 

 

 5. Kalbin çalışmasına etki eden,

I. Sempatik sinirler

II. Parasempatik sinirler

III. Kanda CO2 artışı

IV. Asetilkolin

V. Ortam sıcaklığının azalması

gibi faktörlerin hangileri kalp atışını hızlandırır, hangileri yavaşlatır?

Hızlandıranlar

Yavaşlatanlar

………………………………

……………………….

 

 

6. İnsanda dolaşım sisteminin bir

bölümü yan tarafta gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları

cevaplandırınız.

 

Sorular

Cevapları

Hangisi atardamardır?

………

Hangisi toplardamardır?

…….

Toplam çapı en fazla olan hangisidir?

………..

Kan akış hızını çoktan aza sıralayınız.

…………….

 

7. Aşağıda insana ait kan dolaşımı şeması verilmiştir.

Buna göre numaralandırılmış damarlardan küçük ve büyük kan dolaşımında görev yapanları yazınız.

Küçük kan dolaşımında görev yapanlar

Büyük kan dolaşımında görev yapanlar

………………….

…………………..

 

 

8. İnsan dolaşım sistemine ait çeşitli damarlar aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

Buna göre, 8 numaralı damara verilen bir işaretli bir alyuvar hücresi tekrar bu damara gelinceye kadar hangi damarlardan hangi sıra ile geçmelidir? Yazınız.

……………………………………….

Yorum Bırak11. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR