BİYOLOJİ PORTALI

11. SINIF BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ CEVAP ANAHTARI

1. Vücudun savunmasında rol alan organlardan 5 tanesinin ismini yazınız.

Timus bezi, Karaciğer, dalak, lenf düğümleri, bademcikler, Kemik iliği

 

 

 

 

2. Genel savunmanın ikinci hattında rol oynayan yapıların isimlerini yazınız.

-Fagositik hücreler

-Doğal kâtil hücrelerİ

-İltihaplanma (Yangısal tepki)

-Antimikrobiyal proteinler

 

                     

 

 

3.

Sorular

Cevapları

B-lenfositlerin fetüs döneminde olgunlaştığı organı yazınız.

Karaciğer

B-lenfositlerin doğum sonrasında olgunlaştığı organı yazınız.

Kemik iliği

T-lenfositlerin olgunlaştığı organı yazınız.

Timus bezi

 

 

 

 

4.  III-I-II-IV

 

 

 

5.

Tanımlar

Karşılığı

B- lenfositlerin ürettiği çözünebilme özelliğine sahip antikorların kan veya lenf sıvısı içinde antijenleri etkisiz hale getirmesidir.

Hümoral (sıvısal) bağışıklık

Canlı dokunun zedelenmeye karşı verdiği kızarıklık, sıcaklık artışı, şişkinlik, ağrı gibi tepkilerdir.

Yangısal tepki

T- lenfositlerin antijenlerle doğrudan temas etmesiyle oluşan bağışıklıktır.

Hücresel Bağışıklık

Bir lenfositte tepki uyandıran moleküllerdir.

Antijen

Gözyaşında, bulunan, mikroorganizmaların vücuda girişini önleyen enzimdir.

Lizozim

 

 

 

 

6. II-I-III-IV

 

 

7. II-III-I

 

 

 

8.

 

Sorular

Cevaplar

Hangi günler arasında antijene karşı ilk bağışıklık tepkisi oluşturulmuştur?

7-28

Hangi günler arasında antijenle ilk karşılaşma gerçekleşmiştir?

0-7

Antijenle ikinci karşılaşma hangi gün gerçekleşmiştir.

28

Hangi günler arasında antijene karşı ikincil bağışıklık tepkisi oluşturulmuştur?

28-56

 

 

 

 

 

9.

 

Pasif bağışıklık sağlayanlar

Aktif bağışıklık sağlayanlar

I-II

IV-V

Açıklama: Antibiyotik bağışıklık sağlamaz.

 

 

 

 

 

10.

Aşıya ait olanlar

Seruma ait olanlar

I-III-V

II-IV

 

 

 

 

11.

Tanımlar

Karşılığı

Vücudun herhangi bir hastalık etkenine karşı doğuştan dirençli olmasıdır.

Doğal bağışıklık

Bağışıklık sisteminin vücut dokularını antijen gibi algılayarak bu dokulara karşı antikor oluşturması ile oluşan hastalıktır.

Otoimmun hastalık

Antikorların yapısına katılan plazma proteinidir.

Globulin

11. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR