BİYOLOJİ PORTALI

9. SINIF ENZİMLER-2 YAZILI SORULARI

1. Enzimlerle ilgili bir öğrenci grubu aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlamakta ve gözlemlemektedir. Deney düzeneklerinde kullanılan karaciğerler eşit kütleli ve ortam koşulları enzimlerin çalışmasına uygun olacak şekilde hazırlanmıştır.

Buna göre öğrenci grubunun deney düzeneklerinde “enzim miktarı, substrat miktarı ve substrat yüzeyi” gibi faktörlerin hangisinde araştırılmak istendiğini yazınız.

 

 

2. Enzimlerin faaliyeti sonucu ürün miktarında meydana gelen değişim aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

0-t4 zaman aralığında reaksiyon hızında meydana gelen değişim grafiğini aşağıya çiziniz.

 

 

3. Karaciğer hücreleri tarafından sentezlenen katalaz enzimi, zehirli olan hidrojen peroksiti (H2O2) H2O ve O2 ye parçalar. Ortamın 0 0C olduğu bir durumda katalaz enzimi ve H2O2 bir deney tüpüne konuluyor ve sırasıyla bir dizi işlemden geçiriliyor.

Bu işlemler;

I. Deney tüpü 00C bir süre daha bekletiliyor.

II. Deney tüpüne aktivatör madde ilave ediliyor.

III. Deney tüpü 36 0C ye kadar ısıtılıyor.

IV. Ortama tepkimeyi kısmen etkileyen inhibitör ilave ediliyor.

Bu işlemler sırasında tepkime hızında meydana gelen değişiklikleri gösteren grafiği aşağıya çiziniz.

 

4.

Yukarıdaki grafikte, numaralandırılmış eğriler hücrede gerçekleşen kimyasal bir olay sırasında;

“serbest enzim, substrat, substrat–enzim kompleksi ve ürün derişimi” ndeki değişimleri göstermektedir.

Buna göre numaralandırılmış eğrileri uygun olanlar ile eşleştirilerek aşağıdaki tabloya yazınız.

Eğriler

Uygun olan moleküller

I

 

II

 

III

 

IV

 

 

 

5. Aşağıdaki tabloda verilen durumlarla ilgili grafikleri çiziniz.

Tepkime hızının, enzim

miktarı sabitken, sürekli

artan substrat derişimine

bağlı değişimi

Tepkime hızının, sürekli artan sıcaklık miktarına bağlı

değişimi

Tepkime hızının, substrat

miktarı yeterli iken sürekli

artan enzim derirşimine bağlı değişimi

Tepkime hızının, sürekli artan substrat yüzeyine bağlı değişimi

 

6. Aşağıdaki grafik optimum koşullarda devam etmekte olan bir tepkimenin bulunduğu ortam t1 anından itibaren inhibitör ilavesiyle tepkime hızında görülen değişimi göstermektedir.

Aynı zaman aralığında ortamdaki ürün miktarının değişimini gösteren grafiği çiziniz.

Yorum Bırak9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR