BİYOLOJİ PORTALI

9. SINIF SINIFLANDIRMANIN İLKELERİ YAZILI SORULARI

1. Aşağıda ikili adlandırmaya göre bazı hayvanların tür adları verilmiştir.

I. Columba speciosa

II. Felis domesticus

III. Columba ninirostris

IV. Colnis domesticus

Buna göre hangi canlıların yakın akraba oldukları söylenebilr?

……………………….

 

 

2. Aşağıda bazı canlıların ikili adlandırma sistemine göre isimleri verilmiştir.

-Pinus silvestris

-Canis lupus

-Felis domestckus

-Pinuz nigra

-Canis domesticus

Buna göre, bu canlılar kaç farklı cins ve türde bulunurlar?

Cins sayısı

Tür sayısı

……………..

……………….

 

 

 

3. X canlısının,

-K canlısı ile aynı familyadan

-L canlısı ile aynı takımdan

-M canlısı ile aynı cinsten

-N canlısı ile aynı şubeden

Olduğu biliniyor.

Buna göre X canlısının K-L-M-N ile akrabalık ilişkisinin azdan çoğa sıralanışını yazınız.

…………………..

 

 

4. Sınıflandırma ile ilgili çalışmalar yapan bazı bilim insanlarının isimleri aşağıda verilmiştir.

-John Ray

-Aristo

-Carl Linnaeus

Buna göre aşağıdaki çalışmaları yapan bu bilim insanlarını eşleştiriniz.

Çalışma

Bilim insanı

Ampirik (yapay) sınıflandırmayı yaptı.

 

İlk kez “tür” kavramını ortaya koydu.

 

İkili adlandırma yöntemini ortaya koydu.

 

 

 

 

5.

-Homolog organ: Kökenleri aynı görevleri aynı veya farklı organlardır.

-Analog organ: Kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardır.

Bu tanımlara göre aşağıdaki tabloda uygun olanları “+” işaretini kullanarak tamamlayınız

 

Homolog organ

Analog organ

Tavuğun kanadı-Kelebeğin kanadı

 

 

İnsanın kolu-Yarasanın kanadı

 

 

Balinanın ön yüzgeci-Atın ön ayağı

 

 

Sineğin kanadı-Kuşun kanadı

 

 

Yunusun yüzgeci-Hamsinin yüzgeci

 

 

 

 

 

6. Aşağıda bazı sınıflandırma basamakları verilmiştir.

I. Takım   II. Tür    III. Cins     IV. Sınıf      V. Alem

Buna göre verilen sınıflandırma birimlerinde bulunan canlıların çeşitliliği çoktan aza nasıl sıralanır?

……………………………………………….

 

7. Aşağıdaki grafikte sınıflandırma birimlerinin birey sayıları gösterilmiştir.

 

Bu grafiğe göre;

I. Çiftleştiklerinde verimli döl verebilen bireyler

II. Gen çeşitliliğinin en fazla olduğu sınıflandırma birimi

III. İkili adlandırmaya göre isimlerinin ilk kelimesinin aynı ikinci kelimesinin aynı ya da farklı olabilen birimi

Hangi numaralar ile verilmiştir?

               I

II

III

………………

………………

………………

 

 

 

8. Yapılan bir çalışmada bir çiftlikteki 5 sağlıklı hayvanın çiftleştirildiği canlılar ve sonuçta doğan yavruların durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hayvanlar

Kromozom sayısı

Çiftleştirildiği canlı

Yavrunun durumu

K

24

M

Kısır

L

26

O

Kısır

M

24

M

Verimli

N

26

L

Verimli

O

26

N

Kısır

Buna göre bu çalışmada kaç farklı tür hayvan kullanılmıştır? Neden?

…………………

……………….

………………

……………..

………………

 

 

9. İki ayrı canlının hangi özelliğe sahip olması aynı tür olduklarını ispatlar?

……………..

…………….

 

10. K ve L canlılarının sınıfları aynı L ve M canlılarının cinsleri aynı ise bu üç canlının kesinlikle birlikte bulunduğu sınıflandırma basamakları hangileridir? Açıklayınız.

……………

……………

……………

……………

……………

…………

…………

11. Bazı canlıların ikili adlandırma sistemine göre isimlendirmeleri aşağıda verilmiştir.

I. Morus nigra

II. Populus alba

III. Pinus pinea

IV. Morus alba

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Soru

Cevap

Tür çeşidi sayısı kaçtır?

4

Hangileri daha yakın akrabadır?

I ve IV

Hangilerinin özel tanımlayıcı adları aynıdır?

II ve IV

Hangilerinin cins adları aynıdır?

I ve IV

Yorum Bırak9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR