BİYOLOJİ PORTALI

9. SINIF CANLILAR DÜNYASI-3 ve VİRÜSLER YAZILI SORULARI

1.Bazı hayvanların vücut yüzeyindeki bazı yapılar;

- Kıl, -Tüy, -Pul

Bu yapılara sahip canlılar;

- Balıklar, -Memeliler, -Kuşlardır.

Buna göre bu yapıları bulunduran hayvanları eşleştiriniz.

Vücut yapıları

Kıl

Tüy

Pul

Bulunduran hayvan

…………..

………………

…………….

 

 

2. Protista âlemi; kamçılılar, kök ayaklılar, silliler (kirpikliler), sporlular, algler ve cıvık mantarlar olmak üzere altı grupta incelenir.

Buna göre aşağıdaki tabloda verilen canlıların hangi grupta incelendiğini karşısına yazınız.

Canlılar

Dahil olduğu grup

Amip

 

Öglena

 

Paramesyum

 

Plazmodyum

 

Amipsi hareket eden çok hücreli protistalar

 

Taşıdıkları pigmentlere göre yeşil, kahverengi vb renkte olanlar

 

 

 

 3. Omurgasız hayvanlar (basitten gelişmişe doğru sırası ile); “süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenliler” olmak üzere altı grupta incelenir.

Buna göre aşağıdaki tabloda verilen bilgilere göretabloyu tamamlayınız.

Canlılar

Dahil olduğu grup

Çok hücreli hayvanların en ilkel grubunu oluşturur.

 

Salyangoz, midye, ahtopot ve mürekkep balığı yumuşakçaların örneklerindendir.

 

Deniz anası, hidra, medüz, mercan ve deniz şakayığı örnekleridir.

 

Deniz yıldızları, deniz kestaneleri, deniz hıyarları ve deniz laleleri önemli örneklerini oluşturur.

 

Kabuklular, örümcekgiller (örümcekler, akrepler, keneler ve akarlar), çok ayaklılar ve böceklerden oluşan omurgasızlar.

 

Yassı, yuvarlak ve halkalı şeklinde isimlendirilen çeşitleri vardır.

 

 

 

4.Mantarların bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.

I. Hücre çeperinin olması

II. Sentrozomun bulunması

III. Heteretrof beslenmeleri

IV. Klorofil içermemesi

V. Depo karbonhidratın glikojen olması

VI. Aktif hareketlerinin olmayışı

Bu özellikleri bitkilere benzeyenler ve hayvanlara benzeyenler şeklinde gruplandırınız.

Bitkilere benzeyenler

Hayvanlara benzeyenler

……………..

………………..

 

5. Omurgalı hayvanları vücut ısılarının sabit olup olmama durumuna göre aşağıdaki tabloda gruplandırınız.

Vücut ısıları sabit (sıcak kanlı) olanlar

Vücut ısıları değişken (soğuk kanlı) olanlar

 

 

6. Ökaryot canlılardaki virüsler genellikle belli hücre, doku ve organlara yerleşip çoğalırlar.

Buna göre aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.

Virüs çeşidi

Yerleşip çoğaldığı yer

AİDS virüsü

 

Çiçek, kızamık, siğil virüsü

 

Hepatit virüsü

 

Çocuk felci ve kuduz virüsü

 

Grip ve nezle virüsü

 

 

 

7. Virüslerin sahip olduğu bazı özellikler;

I. Dış ortamda kristalleşmeleri

II. Hücre içinde üreyebilmeleri

III. Genoma sahip olmaları

IV. Ribozom dahil hiçbir organellerinin bulunmaması

V. Enzim sistemlerinin olmaması

VI. Mutasyona uğrayabilme

Bu özellikleri canlılara benzeyenler ve cansızlara benzeyenler şeklinde gruplandırınız.

Canlılara benzeyenler

Cansızlara benzeyenler

………………..

……………………

 

8. Virüslerin genetik mühendisliği çalışmalarında kullanıldığı alanlara 3 örnek veriniz.

-……………………………………..

-……………………………………..

-…………………………………….

……………………………………

 

9. Virüslerin antibiyotiklerden etkilenmemelerinin sebebi nedir?

…………………………………….

……………………………………

 

10. Aşağıda bazı virütik hastalıklar verilmiştir. Bunların etkeni olan virüs çeşitlerini yazarak tabloyu tamamlayınız.

Hastalık Adı

Etkeni

AIDS,

 

Kırım Kongo kanamalı ateşi etkeni (KKKA),

 

Hepatit B

 

Domuz gribi hastalığı etkeni

 

Kuş gribi

 

 

11.

Yukarıda deney tüplerinin içeriği göz önünde bulundurulursa, hangi tüplerde üreme olması beklenir? Hangi tüplerde üreme olması beklenmez? Nedenleri ile birlikte açıklayınız.

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

…………………………

 

Yorum Bırak9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR