BİYOLOJİ PORTALI

9. SINIF HÜCRE ZARI ve MADDE ALIŞVERİŞİ-1 YAZILI SORULARI

1. Aşağıdaki tabloda bazı minerallerin hücre içindeki ve hücre dışındaki miktarları verilmiştir.

Mineral

Hücre içi

Hücre dışı

Na

%5

%10

Cl

%15

%15

Mg

%20

%15

Fe

%40

%20

Bu minerallerin hangilerinin hücre içine geçişi, hücrenin canlı olduğunu kanıtlar?

(Hepsini yazana not verilmeyecektir)

……………………………………..

 

2. Tabloda çeşitli maddelerle bu maddelerin hücre zarından madde geçiş yöntemlerinin özellikleri verilmiştir.

Olay

Özellik

I

II

III

Taşıcı protein

yok

var

var

Taşınan madde

Su

Glikoz

Amino asit

ATP kullanımı

yok

yok

var

Buna göre osmoz, aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyon olayları hangi numaralarla gösterilmiş olabilir? Aşağıdaki tabloya yazınız.

osmoz

aktif taşıma

kolaylaştırılmış difüzyon

………..

……………..

……………….

 

 

3. Aşağıda verilen olayları ATP harcananlar ve harcanmayanlar olarak gruplandırınız.

I. Büyük moleküllü besinlerin hücre içine alınması

II. Yağın monomerlerine ayrılması

III. Akyuvarların mikropları yemesi

IV. Amipte kontraktil kofulun çalışması

V. Oksijenin kandan doku hücrelerine geçişi

VI. Dış ortamdaki suyun hücre içine alınması

ATP harcananlar

ATP harcanmayanlar

………………………….

…………………………….

 

4. Hücre zarında;

I. Glikoz       II. CO2      III. Laktik asit

Moleküllerinin geçişinin en hızlıdan en yavaşa doğru sıralamasını yazınız.

……………………………………………..

 

 

5. Hücrede meydana gelen;

Tepkimelerden hangileri osmotik basıncı azaltır, hangileri turgor basıncını artırır? Aşağıdaki tabloya yazınız.

Osmotik basıncı azaltanlar

Turgoru artıranlar

…………………………….

……………….………………

 

6. Bir bitki hücresinde zamanla emme kuvvetindeki değişim yandaki grafikte gösterilmiştir.

 

 

Bu hücre ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri değerlendirerek doğru olanların karşısına “D” yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

I

Osmotik basınç azalmıştır.

Y

II

Hücre su kaybetmiştir.

D

III

Turgor basıncı azalmıştır.

D

IV

Hücrenin bulunduğu ortam hipertoniktir.

D

7. Bir bitki hücresi t1 anından t2 anına kadar hipotonik ortamda tutuluyor.

Bu süreçte;

I. Osmotik basıncında (I)

II. Turgor basıncında (II)

III. Hücre öz suyu yoğunluğunda (III)

meydana gelen değişmeleri aşağıdaki grafik üzerinde birlikte gösteriniz.

8. %8 glikoz içeren üç özdeş bitki hücresi ayrı ayrı,

I. %5 glikoz     II. %10 glikoz       III. %18 glikoz

içeren çözeltiler içerisine bırakılıyor.

Bir süre sonra bu hücrelerin zar ile çeper arasındaki mesafelerine göre çoktan aza sıralanışını yazınız.

…………………………….

 

9. Aşağıdaki düzenekte medde geçişleri ok yönündedir.                     

 

Buna göre, hangi maddelerin geçişi sırasında ATP harcanır? Hangilerinin geçişi sırasında ATP harcanmaz?

ATP harcanan maddeler

ATP harcanmayan maddeler

………………..

……………………

 

 

10. Bir bitki hücresindeki su konsantrasyonunun zamana bağlı olarak değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Bu bitki hücresinin I, II, III ve IV. zaman aralıklarında hücre çeperi ile hücre zarı arasındaki mesafeye göre çoktan aza sıralanışını yazınız.

 

………………..

 

11. Aşağıda pasif ve aktif taşımaya ait bazı özellikler verilmiştir. Venn diyagramı üzerinde bu özellikleri karşılaştırınız.

1. Moleküller derişimlerinin az olduğu yerden çok olduğu yere taşınır.

2. Canlılığını kaybeden hücrelerde gerçekleşebilir.

3. Monomerler taşınırken polimer taşınamaz.

4. Hücrelerin izotonik ortamdan madde alınmasını sağlar.

5. Madde derişimine bağlı olarak aynı maddenin hem hücre içine hem de hücre dışına taşınmasını sağlar.

6. Molekül geçişi sırasında iki ortam arasındaki derişim farkı azalır.

 

 

Yorum Bırak9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR