BİYOLOJİ PORTALI

9. SINIF NÜKLEİK ASİTLER ve ATP YAZILI SORULARI

1. Aşağıdaki tabloda verilen özellikleri suda çözünen vitaminlere ait olanları, yağda çözünen vitaminlere ait olanları hem suda hem de yağda çözünen vitaminlere ait olanları karşısındaki kutucuğa “X” koyarak karşılaştırınız.

Özellikler

Suda çözünen vitaminler

Yağda çözünen vitaminler

Suda/yağda çözünen vitaminler

Karaciğerde depo edilir

 

 

 

Sindirilmeden hücre içine alınır

 

 

 

Eksiklik belirtisi geç görülür.

 

 

 

Fazlası idrarla atılır

 

 

 

Organik yapılıdır

 

 

 

Aşırı alınması zehirleyebilir

 

 

 

Eksiklikleri bazı hastalıklara yol açabilir

 

 

 

 

 

2. Aşağıda bazı vitamin yetersizliğinde oluşabilecek durumlar verilmiştir. Bu durumların hangi vitamin yetersizliğinin neden olabileceğini karşılarına yazınız.

Oluşan durumlar

Yetersiz olan vitamin

Gece körlüğü

...........

Skorbüt

...........

Beriberi

...........

Raşitizm

...........

Kan pıhtılaşmasında yavaşlama

...........

 

 

 

3. Birçok vitamin tableti koyu şişeler içinde satılır. Bunun nedeni ne olabilir?

..............................................

............................................

 

 

 

4. Salata yaparken yeşil yapraklı sebzelerin ince ince kesilmesi yerine el ile parçalamak daha uygundur. Niçin?

............................

............................

 

 

 

5. Aşağıda nükleik asitlerin monomeri olan bir nükleotidin şeması verilmiştir.

 

 

Bu nükleotidin yapısını oluşturan numaralı yerlerin isimlerini yazınız.

1. .........

3. .........

5. .........

2. .........

4. .........

 

 

 

6. DNA ve RNA moleküllerinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki tabloyu uygun ifadelerle tamamlayınız.

Özellikler

DNA

RNA

Yapısındaki pürin bazları

 

 

Yapısındaki pirimidin bazları

 

 

Yapısındaki pentoz şekeri çeşidi

 

 

Sahip olduğu zincir sayısı

 

 

7. Organik baz dizilişi aşağıda verilen nükleotit zincirlerinden hangisi/hangileri sadece DNA ya, RNA ya ve hem RNA ya hem de DNA ya ait olabilir. Tabloyu kullanarak cevaplandırınız.

I. ATGCCAAAA

II. AGCAAGGCC

III.UGCAUGGAA

IV. AATGGGCCC

V. AAGCCGAAA

Sadece DNA ya ait olanlar

Sadece RNA ya ait olanlar

Hem DNA hem de RNA ya ait olabilecekler

.............

...............

.................

 

 

8. Nükleik asitlerin yapısında bulunan;

I. Riboz

II. Deoksiriboz

III. Fosforik asit

IV. Pürün bazları

V. Timin

VI. Urasil

moleküllerinden hangileri sadece DNA da hangileri sadece RNA da hangileri hem DNA hem de RNA da bulunur.

Sadece DNA da bulunanlar

Sadece RNA da bulunanlar

Hem DNA hem de RNA da bulunanlar

.........

..........

...........

 

 

9. Aşağıda ATP nin yapısını oluşturan moleküller ve bağlar numaralarla gösterilmiştir.

 

 

Buna göre, numaralanmış kısımların isimlerini aşağıya yazınız.

1:

2:

3:

4:

5:

6:

 

 

 

10. Canlı bir hücrede üretilen üç farklı molekülün yapısı aşağıda verilmiştir.

 

 

Buna göre numaralandırılmış moleküllerin içerdikleri enerji miktarının azdan çoğa sıralanışını yazınız.

.......................................

 

 

11. I. Adenin   II. Riboz      III. Deosiriboz       IV. Fosfat   V. Urasil

Yukarıda verilen molekülleri aşağıdaki tabloda numaraları kullanarak uygun kutucuklara yazınız.

Sadece DNA da bulunanlar

Sadece RNA da bulunanlar

RNA ve ATP de bulunanlar

ATP, DNA ve RNA da bulunanlar

.........

.........

..........

.......

 

12. Üç RNA çeşidine ait birer özellik aşağıda verilmiştir.

I. Protein sentezi için gerekli olan genetik bilgiyi DNA’dan alıp sitoplazmadaki ribozomlara taşır.

II. Proteinlerle birlikte ribozomların yapısına katılır

III. Protein sentezi için gerekli olan amino asitleri sitoplazmadan ribozoma taşır.

Bu RNA çeşitlerini aşağıya yazınız.

I

II

III

...........

.................

...............

 

Yorum Bırak9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR