BİYOLOJİ PORTALI

9. SINIF CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN ORGANİK BİLEŞİKLER-1 YAZILI SORULARI

1. Aşağıdaki tabloda verilen tanımlamalara uygun terimleri karşılarına yazarak tabloyu tamamlayınız.

 

Tanımlamalar

Terimler

Suda OH- vererek iyonlaşan maddelerdir.

 

Asit ve bazların nötrleşme tepkimesi ile meydana gelir.

 

Canlılar tarafından 1. Sırada enerji verici olarak kullanılırlar.

 

Suda H+ vererek iyonlaşan maddelerdir.

 

Bütün canlıların kullandığı enerjinin temel molekülüdür.

 

Canlılarda gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları hızlandıran ve değişmeden çıkan biyolojik katalizörlerdir.

 

 

 

 

2. Enerji verici olarak görev yapan yağ, protein ve karbonhidratların;

a. Hücrede enerji için kullanım sırasını yazınız.

.......................

b. Eşit miktarlarındaki enerji kapasitesine göre sırasını yazınız.

........................

c. Bunların yapıya katılma sırasını yazınız.

........................

 

 

 

3.  Tanım 1: Organik monomerlerin birleşirken su açığa çıkmasıyla gerçekleşen tepkimeye dehidrasyon sentezi denir.

Tanım 2: Büyük organik moleküllere su katılarak yapı birimlerine ayrıştırılmasına hidroliz denir.

Buna göre dehidrasyon ve hidroliz olaylarını aşağıdaki tabloda verilen özellikler bakımından karşılaştırınız.

Karşılaştırılan özellikler

Dehidrasyon

Hidroliz

Yapım/yıkım olma

 

 

Hücredeki monomer miktarına etkisi

 

 

ATP harcanma

 

 

Gerçekleşebildiği yerler

 

 

Turgor basıncına etkisi

 

 

Ozmotik basıncına etkisi

 

 

 

 

 

 

4. Aşağıdaki tabloyu verilen bilgilere göre örnekte olduğu gibi tamamlayınız.

Özellikler

Karbonhidrat

Yağ

Protein

Monomerleri

 

 

 

Monomerler arasındaki bağlar

 

 

 

Canlının kendisine özgü yapıda olma

 

 

 

Özel bir depo dokusu bulunma

 

 

 

 

 

5. Aşağıda disakkarit oluşum tepkimeleri verilmiştir. Boş bırakılan yerlere uygun monosakkarit çeşidini yazınız.

 

 

6. Aşağıda verilen karbonhidrat çeşitlerini örnekte olduğu gibi eşleştiriniz.

 

 

 

 

7. Yanda gösterildiği gibi hassas bir terazinin bir kefesine

10 molekül glikoz, diğer kefesine 5 molekül maltoz konuluyor. Terazinin dengesinde bir değişim gözlenir mi? Açıklayınız.

 

             

 

 

 

8. Polsakkaritlerin yapı taşı tek çeşit (glikoz) olduğu halde 4 farklı çeşitte olmasının iki nedenini yazınız.

......................................

......................................

 

9. Bitki hücrelerinde glikozun fazlasının nişasta olarak depo edilmişinin hücreye sağladığı avantaj nedir?

......................................

......................................

 

 

 

10. Aşağıdaki canlıların hangilerinin yapısında kitin bulunur? Uygun olan resimlerin üstündeki kutucuğa X işareti koyunuz.

 

Yorum Bırak9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR