BİYOLOJİ PORTALI

9. SINIF CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN ORGANİK BİLEŞİKLER-1 CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki tabloda verilen tanımlamalara uygun terimleri karşılarına yazarak tabloyu tamamlayınız.

 

Tanımlamalar

Terimler

Suda OH- vererek iyonlaşan maddelerdir.

Baz

Asit ve bazların nötrleşme tepkimesi ile meydana gelir.

Tuz

Canlılar tarafından 1. Sırada enerji verici olarak kullanılırlar.

Karbonhidrat

Suda H+ vererek iyonlaşan maddelerdir.

Asit

Bütün canlıların kullandığı enerjinin temel molekülüdür.

ATP

Canlılarda gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları hızlandıran ve değişmeden çıkan biyolojik katalizörlerdir.

Enzim

 

 

 

2. Enerji verici olarak görev yapan yağ, protein ve karbonhidratların;

a. Hücrede enerji için kullanım sırasını yazınız.

......... Karbonhidrat - Yağ - Protein ........

b. Eşit miktarlarındaki enerji kapasitesine göre sırasını yazınız.

..........Yağ - Protein - Karbonhidrat ........

c. Bunların yapıya katılma sırasını yazınız.

.......... Protein - Yağ - Karbonhidrat …....

 

 

3.  Tanım 1: Organik monomerlerin birleşirken su açığa çıkmasıyla gerçekleşen tepkimeye dehidrasyon sentezi denir.

Tanım 2: Büyük organik moleküllere su katılarak yapı birimlerine ayrıştırılmasına hidroliz denir.

Buna göre dehidrasyon ve hidroliz olaylarını aşağıdaki tabloda verilen özellikler bakımından karşılaştırınız.

Karşılaştırılan özellikler

Dehidrasyon

Hidroliz

Yapım/yıkım olma

Yapım

Yıkım

Hücredeki monomer miktarına etkisi

Azaltır

Artırır

ATP harcanma

Harcanır

Harcanmaz

Gerçekleşebildiği yerler

Sadece hücre içinde

Hücre içinde ve hücre dışında

Turgor basıncına etkisi

Artırır

Azaltır

Ozmotik basıncına etkisi

Azaltır

Artırır

 

 

 

4. Aşağıdaki tabloyu verilen bilgilere göre örnekte olduğu gibi tamamlayınız.

Özellikler

Karbonhidrat

Yağ

Protein

Monomerleri

Monosakkaritler

Gliserol ve yağ asitleri

Aminoasit

Monomerler arasındaki bağlar

Glikozit

Ester

Peptit

Canlının kendisine özgü yapıda olma

Değil

Değil

Evet

Özel bir depo dokusu bulunma

Bulunmaz

Bulunur

Bulunmaz

 

 

5. Aşağıda disakkarit oluşum tepkimeleri verilmiştir. Boş bırakılan yerlere uygun monosakkarit çeşidini yazınız.

 

 

6. Aşağıda verilen karbonhidrat çeşitlerini örnekte olduğu gibi eşleştiriniz.

 

 

 

 

7. Yanda gösterildiği gibi hassas bir terazinin bir kefesine

10 molekül glikoz, diğer kefesine 5 molekül maltoz konuluyor. Terazinin dengesinde bir değişim gözlenir mi? Açıklayınız.

 

-Evet gözlenir. Glikoz tarafı ağır basar. Maltozlar oluşurken birer molekül su çıkışı olduğu için maltozların bulunduğu kefe daha hafif gelecektir. Çünkü maltozda 5 molekül su kadar bir hafifleme olmuştur.

 

 

 

8. Polsakkaritlerin yapı taşı tek çeşit (glikoz) olduğu halde 4 farklı çeşitte olmasının nedenlerinden iki tanesini yazınız.

 

-Yapılarındaki glikoz sayılarının farklı olması

-Glikozların birbirine bağlanma şekillerinin farklı olması

-Bazılarının farklı dallanma göstermesi

 

 

 

 

9. Bitki hücrelerinde glikozun fazlasının nişasta olarak depo edilmişinin hücreye sağladığı avantaj nedir?

 

........ Glikoz suda çözündüğü için ozmotik basıncı artırır. Hücre fazla su almak zorunda kalır. Nişasta suda çözünmediği için ozmotik basıncın dengelenmesini sağlar ........

 

 

 

 

 

 

10. Aşağıdaki canlıların hangilerinin yapısında kitin bulunur? Uygun olan resimlerin üstündeki kutucuğa X işareti koyunuz.

 

 

 

9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR