BİYOLOJİ PORTALI

9. SINIF CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN ORGANİK BİLEŞİKLER-2 YAZILI SORULARI

1. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangileri bitki, hangileri hayvan, hangileri hem bitki hem de hayvan hücrelerinde gerçekleşir.

Uygun olanların karşısındaki kutuya X işareti koyunuz.

 

Reaksiyonlar

Bitki hücrelerinde

 

Hayvan hücrelerinde

 

 

Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde

 

Glikoz + Glikoz → Maltoz + H2O

 

 

 

n(Aminoasit) → Polipeptit + (n-1) H2O

 

 

 

n(Glikoz) → Glikojen + (n-1) H2O

 

 

 

Trigliserit + 3H2O → Gliserol + 3Yağ asiti

 

 

 

 

 

 

2. Aşağıda insan vücudunda sentezlenen tripeptit, tisakkarit ve trigliserit organik moleküllerinin sentezi şematize edilmiştir.

Bunların sentezlenmeleri sırasında açığa çıkan su molekülü sayılarının arasındaki ilişkiyi “>, < veya =” işaretlerinden uygun olanlarını kullanarak yazınız.

...............................

 

...............................

 

 

 

3. Aşağıdaki tabloda verilen özelliklerden hangileri karbonhidratlara, hangileri yağlara, hangileri hem karbonhidrat ve hem de yağlara aittir.

Uygun olanların karşısındaki kutuya X işareti koyunuz.

 

Özellikler

Karbonhidratlar

 

Yağlar

 

 

Hem karbonhidrat hem de yağlar

 

DNA, RNA ve ATP’nin yapısına katılır

 

 

 

Karbon, hidrojen ve karbon atomları içerir

 

 

 

Hücre zarının yapısına katılır

 

 

 

Monomerleri arasında glikozit bağı bulnur

 

 

 

Suda değil organik çözücülerde çözünür.

 

 

 

A, D, E, K vitaminlerinin çözünmesini sağlar.

 

 

 

Hidrolizinde ortam pH'ı düşer

 

 

 

 

 

4. Hücre içinde gerçekleşen trigliserit sentez tepkimesi aşağıda verilmiştir

Buna bağlı olarak aşağıda verilen grafikleri çiziniz.

 

5. Yağların hangi özelliği enerji metabolizmasında kullanıldığında karbonhidrat ve proteinlere göre daha fazla enerji elde edilmesinin nedenidir? 

...............................

 

...............................

 

 

 

6. Göçmen kuşların, kış uykusuna yatan hayvanların ve kurak bölgelerde yaşayan hayvanların vücutlarında yağ depo etmelerinin bu canlılara sağladığı avantaj nedir?

 

...............................

 

...............................

 

7. Aşağıdaki tabloda hücre içerisindeki bazı olaylar verilmiştir. Bu olaylar sırasında verilen maddelerin miktarlarındaki değişim durumlarını yazarak tabloyu tamamlayınız.

Olaylar

Hücre içinde madde miktarının değişimi

Artar

Azalır

Değişmez

Nişastanın hidrolizi sırasında ortam pH'ı

 

 

 

Yağların hidrolizi sırasında ortam pH'ı

 

 

 

Nişastanın hidrolizi sırasında glikoz miktarı

 

 

 

Protein sentezi sırasında ATP mitarı

 

 

 

Polisakkarit sentezi sırasında su miktarı

 

 

 

Maltoz sentezi sırasında fruktoz miktarı

 

 

 

Yağların sentezi sonucunda enzim miktarı

 

 

 

 

 

8. Büyük yapılı besin maddelerinin monomerlerinin ortam pH'ı üzerindeki etkiyi görmek için aşağıda verilen malzemeleri kullanarak bir deney tasarlayınız. Beklenen sonucu yazınız.

Malzemeler: Yeterli su, 3 tane deney tüpü, Protein + hidroliz enzimleri, Karbonhidrat + hidroliz enzimleri, Yağ + hidroliz enzimi

 

 

9. Yağların düzenleyici olabilmelerinin sebebi nedir?

...............................

 

 

 

 

10. Dünya Sağlık Örgütüne göre obezite: Sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ birikmesidir.

Obeziteden korunma yollarından 3 tanesini yazınız.

...............................

...............................

...............................

...............................

 

 

Yorum Bırak9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR