BİYOLOJİ PORTALI

9. SINIF CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE-1 YAZILI SORULARI

1. Aşağıda verilen organeller ve görevleri ile ilgili bilgileri eşleştiriniz.

Organeller

Görevleri

a

Endoplazmik retikulum

 

Fotosentez

b

Lizozom

 

Madde iletimi ve bazı maddelerin depolanması

c

Mitokondri

 

Salgılama, paketleme

d

Golgi cisimciği

 

Enerji üretimi

e

Kloroplast

 

Hücre içi sindirim

 

 

2. Fotosentezi gerçekleştirebilen bir yaprak hücresinin bazı organelleri arasındaki ilişki aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

Şemadaki bilgilere göre I, II ve III ile belirtilen organellerin isimlerini aşağıdaki tabloda belirtiniz.

Numaralar

I

II

III

Organeller

 

 

 

 

3. Aşağıda mitokondri, kloroplast ve ribozom organellerine ait bazı özellikler verilmiştir.

Organel

DNA bulundurma

Aminoasit kullanma

O2 harcama

O2 oluşturma

X

+

+

+

-

Y

+

+

-

+

Z

-

+

-

-

(+: Özelliği taşıyor, -: Özelliği taşımıyor)

Buna göre mitokondri, ribozom ve kloroplast organelleri hangi harflerle gösterilmiş olabilir?

Harfler

X

Y

Z

Organeller

 

 

 

 

4. Bir bitki hücresinde bulunan bazı organellerin görevleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu görevleri yapan organellerin isimlerini yazarak tabloyu tamamlayınız.

Görevler

Organeli

DNA denetiminde organik madde sentezler.

 

Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürür.

 

Hücre zarının bileşenleri olan glikolipit, glikoprotein, lipoprotein sentezler.

 

Kas hücrelerinde kalsiyum depolar.

 

 

5. Aşağıda hücre iskeleti elemanlarının görevleri verilmiştir. Bu görevleri yapan hücre iskeleti elemanlarının isimlerini yazarak tabloyu tamamlayınız.

Görevler

Hücre iskeleti

Hücre içi yapıların sabitlenmesinde görev alır

Araflament

Hayvan hücrelerinde bölünme sırasında boğumlanmasında görev alır.

 

Hücre içindeki organellerin yer değiştirmesinde görev alır.

 

Mitoz sırasında kromozomların ayrılmasında görev alır.

 

6. Aşağıdaki tabloda bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan maddeler (+), bulunmayanlar ise (-) işareti ile gösterilmiştir.

Yapılar

 

 

Hücreler

Koful

Çekirdek zarı

Klorofil

Glikojen

Çeper

I

+

+

+

-

+

II

-

-

+

+

+

III

+

+

-

+

-

IV

+

+

-

+

+

Buna göre I, II, III ve IV numaralı hücrelerin ait olduğu canlıları aşağıdaki tabloda belirtiniz.

Canlılar

Bakteri

Mantar

Bitki

Hayvan

Numaraları

 

 

 

 

 

 

 

7. Ökaryot hücrelerde meydana gelen;

I. Polisakkaritten monosakkarit,

II. Monosakkaritten karbondioksit,

III. Karbondioksitten monosakkarit

Tepkimelerini oluşturan organelleri yazınız.

I

II

III

………………..

……………..

…………….

 

 

8. Hücre dışından alınan proteinin yapısındaki işaretli bir amino asit bir dizi tepkimeler sonunda, hücre dışına salgılanan enzim yapısında görülmüştür.

Bu süreçte;

I. Lizozom  

 II. Endoplazmik retikulum  

III. Ribozom

IV. Golgi

organellerinin görev yapma sırasını yazınız.

………………………………………………..

 

9. Bir bitkinin yaprak hücresinde gerçekleşen olaylar aşağıda şematize edilmiştir.

Şemadaki olayları gerçekleştiren A, B ve C organellerinin isimlerini aşağıya yazınız.

A organeli

B organeli

C organeli

 

 

 

 

10. Kloroplast ve mitokondri organellerinin ortak özelliklerinden 5 tanesini yazınız.

…………..

…………..

…………..

…………..

……………

 

Yorum Bırak9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR