BİYOLOJİ PORTALI

 

9. SINIF CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE-1 CEVAP ANAHTARI

1.

Organeller

Görevleri

a

Endoplazmik retikulum

e

Fotosentez

b

Lizozom

a

Madde iletimi ve bazı maddelerin depolanması

c

Mitokondri

d

Salgılama, paketleme

d

Golgi cisimciği

c

Enerji üretimi

e

Kloroplast

b

Hücre içi sindirim

 

 

 

 

 

2.

Numaralar

I

II

III

Organeller

Mitokondri

Kloroplast

Ribozom

 

 

 

 

 

3.

Harfler

X

Y

Z

Organeller

Mitokondri

Kloroplast

Ribozom

 

 

 

 

 

 

4.

Görevler

Organeli

DNA denetiminde organik madde sentezler

Ribozom

Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürür.

Kloroplast

Hücre zarının bileşenleri olan glikolipit, glikoprotein, lipoprotein sentezler.

Golgi

Kas hücrelerinde kalsiyum depolar.

Granülsüz ER

 

 

 

 

 

 

5.

Görevler

Hücre iskeleti

Hücre içi yapıların sabitlenmesinde görev alır

Araflament

Hayvan hücrelerinde bölünme sırasında boğumlanmasında görev alır.

Mikroflament

Hücre içindeki organellerin yer değiştirmesinde görev alır.

Mikrotübül

Mitoz sırasında kromozomların ayrılmasında görev alır.

Mikrotübül

6.

 

Canlılar

Bakteri

Mantar

Bitki

Hayvan

Numaraları

II

IV

I

III

 

 

 

 

 

 

7. Ökaryot hücrelerde meydana gelen;

I. Polisakkaritten monosakkarit,

II. Monosakkaritten karbondioksit,

III. Karbondioksitten monosakkarit

Tepkimelerini oluşturan organelleri yazınız.

I

II

III

Lizozom

Mitokondri

Kloroplast

 

 

 

 

8. I-III-II-IV

 

 

 

 

 

9.

A organeli

B organeli

C organeli

Kloroplast

Ribozom

Golgi

 

 

 

 

 

 

 

10. Kloroplast ve mitokondri organellerinin ortak özelliklerinden 5 tanesini yazınız.

-Çift zarlıdırlar. 

-ATP hem sentezlenir hem de harcanır.

(fosforilasyon - defosforilasyon gerçekleşir.)

-ETS’leri (Elektron Taşıma Sistemleri) vardır.

-DNA, RNA ve ribozomları vardır. Kendilerini eşleyebilirler.

-Enerji dönüşümü yaparlar.  

-Prokaryotlarda bulunmazlar.

-Protein ve enzim sentezlerler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR