BİYOLOJİ PORTALI

9. SINIF CANLILAR DÜNYASI-2 YAZILI SORULARI

1. Aşağıda verilen tabloyu uygun şekilde tamamlayınız.

 

Omurgalı hayvanlar

Özellik

Balık

Kurbağa

Sürüngen

Kuş

Memeli

Solunum organları

 

 

 

 

 

 

Döllenme şekli

 

 

 

 

 

Kalp odacık sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Memeliler sınıfına özgü özelliklerden 5 tanesini yazınız.

-………………………………

-……………………………..

-………………………………

-……………………………….

-…………………………………

 

 

 

3. Kuşlarda uçmayı kolaylaştıran adaptasyonlardan 4 tanesini yazınız.

-…………………………………………….

-…………………………………………….

-……………………………………………

-…………………………………………..

 

 

 

4. Aşağıdaki tabloyu uygun ifadelerle tamamlayınız.

Memeli çeşitleri

Döllenme şekli

Gelişme şekli

Gagalı memeli

 

 

Keseli memeli

 

 

Plasentalı memeli

 

 

 

 

5. Aşağıdaki tabloda bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücresi ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. ( +: var, -: yok)

Hücre

Kloroplast

Hücre duvarı

Nişasta

Mezozom

I

+

+

+

-

II

-

+

-

+

III

-

-

-

-

IV

-

+

-

-

Buna göre I, II, III ve IV ile gösterilen hücreler bakteri, mantar, bitki ve hayvan gibi organizmaların hangisine ait olabilir?

I

II

III

IV

………….

……………..

…………..

……………..

 

 

6. Solucanlarla ilgili bazı özellikler tabloda verilmiştir. Bu özellikleri gösteren solucanları yassı, yuvarlak ve halkalı solucan şeklinde belirtiniz.

Özellikler

Özelliği gösteren solucan grubu

Kapalı dolaşım sistemi görülür.

 

Hayvanlar aleminde ilk iki açıklıklı sindirim sistemi görülür.

 

İlk merkezi sinir sistemi görülür.

 

Ağız ve anüs görevi yapan tek açıklık bulunur.

 

Hayvanlar aleminde ilk özelleşmiş boşaltım organı görülür.

 

7. Aşağıda verilen tabloyu uygun şekilde tamamlayınız.

 

Omurgalı hayvanlar

Özellik

Balık

Kurbağa

Sürüngen

Kuş

Memeli

Azotlu boşaltım artıkları

 

 

 

 

 

 

 

Vücut ısısı

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Tek ve çift çenekli bitkileri aşağıda verilen özellikleri bakımından karşılaştırınız.

Karşılaştırılan özellikler

Tek çenekli bitkiler

Çift çenekli bitkiler

Yaparak şekli

 

 

Yapraktaki damarlanma tipi

 

 

Yaprak sapı

 

 

Kök çeşidi

 

 

Enine kalınlaşma durumu

 

 

İletim demeti çeşidi

 

 

Gövde tipi

 

 

 

 

9. Aşağıda mantarlara ait bazı özellikler verilmiştir.

I. Depo polisakkarit glikojendir.

II. Hücre çeperi (duvarı) bulunur.

III. Heteretrof beslenir.

IV. Sentrozom organellerine sahiptir.

V. Aktif hareketleri yoktur.

VI. Ökaryot hücre yapısına sahiptir.

Buna göre verilen özellikleri mantarların bitkiye ve hayvana benzeyen yönlerine göre aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.

Mantarların bitkilere benzeyen yönleri

Mantarların hayvanlara benzeyen yönleri

………………..

…………………..

 

 

10. Aşağıda farklı bitkilerin yapraklarının görünümleri verilmiştir.

Buna göre bunların hangi bitki gruplarına ait olabileceğini aşağıdaki tabloda belirtiniz.

Açık tohumlu

Tek çenekli

Çift çenekli

…………….

……………..

……………

 

 

 

 

 11. İncelenen bir protistada kontraktil koful varsa, bunun yaşadığı su ortamı ve kontraktil kofulunun görevini belirtiniz.

-Yaşadığı su ortamı: …………………………………..

-Kontraktil kofulunun görevi: ………………………………………

……………………….

 

 

 

Yorum Bırak



9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR