BİYOLOJİ PORTALI

9. SINIF CANLILAR DÜNYASI-2 CEVAP ANAHTARI

1.

 

Omurgalı hayvanlar

Özellik

Balık

Kurbağa

Sürüngen

Kuş

Memeli

Solunum organları

Solungaç

Larvaları solungaç Erginleri Akciğer ve deri

Akciğer

Akciğer

Akciğer

Döllenme şekli

Dış

Dış

İç

İç

İç

Kalp odacık sayısı

İki

Üç

Üç

Dört

Dört

 

 

2. Memeliler sınıfına özgü özelliklerden 5 tanesini yazınız.

-Vücutlarında kılların bulunması (Suda yaşayanları hariç)

-Yavrularını süt ile beslemeleri

-Alveollü akciğerlerinin bulunması

-Kaslı diyaframın bulunması

-Olgun alyuvarlarının çekirdeksiz olması

-Ter bezlerinin bulunması

 

 

3. Kuşlarda uçmayı kolaylaştıran adaptasyonlardan 4 tanesini yazınız.

-Gelişmiş kanatlarının olması. Kanatlar, özel yapıları sayesinde su ve havayı geçirmeyecek şekilde oluşmuştur.

-Akciğerlerine bağlı hava keselerinin bulunması.

-Uzun kemiklerinin içinin boş olması.

-Göğüs omurlarının bitişik olması.

-Vücutlarında su yerine yağ depo etmeleri.

 

 

4. Aşağıdaki tabloyu uygun ifadelerle tamamlayınız.

Memeli çeşitleri

Döllenme şekli

Gelişme şekli

Gagalı memeli

İç döllenme

Dış gelişme

Keseli memeli

İç döllenme

Kısmen dış gelişme

Plasentalı memeli

İç döllenme

Tamamen iç gelişme

 

 

 

5.

 

I

II

III

IV

Bitki

Bakteri

Hayvan

Mantar

 

 

 

 

6.

Özellikler

Özelliği gösteren solucan grubu

Kapalı dolaşım sistemi görülür.

Halkalı solucan

Hayvanlar aleminde ilk iki açıklıklı sindirim sistemi görülür.

Yuvarlak solucan

İlk merkezi sinir sistemi görülür.

Yassı solucan

Ağız ve anüs görevi yapan tek açıklık bulunur.

Yassı solucan

Hayvanlar aleminde ilk özelleşmiş boşaltım organı görülür.

Yassı solucan

7. Aşağıda verilen tabloyu uygun şekilde tamamlayınız.

 

Omurgalı hayvanlar

Özellik

Balık

Kurbağa

Sürüngen

Kuş

Memeli

Azotlu boşaltım artıkları

Amonyak

Larvaları amonyak Erginleri Üre

Ürik asit

Ürik asit

Üre

Vücut ısısı

Değişken

Değişken

Değişken

Sabit

Sabit

 

 

 

 

8. Tek ve çift çenekli bitkileri aşağıda verilen özellikleri bakımından karşılaştırınız.

Karşılaştırılan özellikler

Tek çenekli bitkiler

Çift çenekli bitkiler

Yaparak şekli

İnce, uzun, şeritsi

Geniş, parçalı

Yapraktaki damarlanma tipi

Paralel

Ağsı

Yaprak sapı

Genellikle bulunmaz

Genellikle bulunur

Kök çeşidi

Saçak

Kazık

Enine kalınlaşma durumu

Yok

Var

İletim demeti çeşidi

Kapalı

Açık

Gövde tipi

Otsu

Odunsu

 

 

 

9.

Mantarların bitkilere benzeyen yönleri

Mantarların hayvanlara benzeyen yönleri

II-V-VI

I-III-IV-VI

 

 

10.

Açık tohumlu

Tek çenekli

Çift çenekli

II

I

III

 

 

 

11.

-Yaşadığı su ortamı: Tatlı suda yaşıyor.

-Kontraktil kofulunun görevi: Hücre içerisine giren fazla suyu ATP harcayarak aktif bir şekilde dışarı atmaktır.

 

 

 

 

 

9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR