BİYOLOJİ PORTALI

9. SINIF ENZİMLER YAZILI SORULARI

1.Enzimatik bir reaksiyon aşağıda şematize edilmiştir.

Buna göre “enzimi, ürünü, aktif merkezi, substratı ve enzim-substrat kompleksini hangi numaralar gösterir? Aşağıya yazınız.

Enzim:

........

Ürün:

.......

Substrat:

.......

Aktif merkez:

.......

Enzim-substrat kompleksi:

......

 

 

 

2. Bir enzimin kimyasal bir tepkimeyi katalizlemesi sırasında;

I. Enzimin biçimini değiştirmesi

II. Aktif bölgenin aktivasyon enerjisini azaltarak tepkimeyi hızlandırması

III. Substaratın aktif bölgeye girmesi

IV. Enzim-substrat kompleksinin oluşması

olaylarının gerçekleşme sırasını yazınız.

............................

 

 

 

3. Aşağıdaki grafikte Y, G ve S enzimlerinin sıcaklığa bağlı olarak reaksiyon hızlarında meydana gelen değişmeler gösterilmiştir.

 

Bu grafiğe göre aşağıdaki soruların cevaplarını karşılarına yazınız.

- En yüksek sıcaklıkta çalışan enzim hangisidir? .............

-Endüşük sıcaklıkta çalışan enzim hangisidir? ...........

-Sıcalık toleransı en geniş olan enzim hangisidir? ..........

 

 

 

4. Bir karaciğerden üç eşit parça alınmış, parçalardan biri ezilmiş, diğeri kıyılmış, kalan parça da kuş başı doğranmış. Daha sonra tüplere eşit miktarda hidrojen peroksit (H2O2) ilave edilmiştir.

 

(Karaciğerin katalaz enzimi hidrojen peroksidi su ve O2 ye parçalar.

Buna göre

a. Deneyin düzenlenme amacı nedir?

........................

b. Tepkime hızlarını çoktan aza doğru sıralayınız.

........................

 

 

 

5. Aşağıdaki tabloda verilen durumlarla ilgili grafikleri çiziniz.

Ortamda yeterli enzim sınırlı substrat varsa tepkime hızını gösteren grafik

Ortamda sınırlı enzim yeterli substrat varsa tepkime hızını gösteren grafik

6. Aşağıda A maddesinin farklı moleküllere dönüşümü gösterilmiştir.

E1, E2 ve E3 enzimlerinin katalizlediği bu tepkimeden çıkarılabilecek enzimlerin özelliklerinden iki tanesini yazınız.

.........................

.........................

 

 

 

7.

Şeklinde gerçekleşen reaksiyonda;

a. Serbest enzim miktarının

b. Enzim-substrat kompleksinin

reaksiyon başından sonuna kadar geçen süreçteki miktar değişimini gösteren grafikleri aşağıya çiziniz.

a.

b.

 

 

8. a. Aşağıdaki şemada enzimlerin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır. Açıklayınız.

......................

.....................

.....................

 

b. Bu özelliğin hücreye sağladığı yarar nedir?

..........................

........................

.......................

 

 

 

9. Aşağıda bazı enzim çeşitleri verilmiştir.

I. Katalaz

II. Tripsinojen

III. Laktaz

IV. Amilaz

V. Pepsinojen

Bu enzimleri aktif ve pasif enzim olma durumlarına göre aşağıdaki tablada gruplandırınız.

Aktif olan enzimler

Pasif olan enzimler

..................

................

 

 

 

10. Besinlerin ağızda dişler yardımı ile iyice çiğnenerek yutulmasının sağladığı yararları açıklayınız.

...............................

............................

..........................

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Bırak9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR