BİYOLOJİ PORTALI

9. SINIF NÜKLEİK ASİTLER VE ATP CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki tabloda verilen özellikleri suda çözünen vitaminlere ait olanları, yağda çözünen vitaminlere ait olanları hem suda hem de yağda çözünen vitaminlere ait olanları karşısındaki kutucuğa “X” koyarak karşılaştırınız.

Özellikler

Suda çözünen vitaminler

Yağda çözünen vitaminler

Suda/yağda çözünen vitaminler

Karaciğerde depo edilir

 

X

 

Sindirilmeden hücre içine alınır

 

 

X

Eksiklik belirtisi geç görülür.

 

X

 

Fazlası idrarla atılır

X

 

 

Organik yapılıdır

 

 

X

Aşırı alınması zehirleyebilir

 

X

 

Eksiklikleri bazı hastalıklara yol açabilir

 

 

X

 

 

 

 

2. Aşağıda bazı vitamin yetersizliğinde oluşabilecek durumlar verilmiştir. Bu durumların hangi vitamin yetersizliğinin neden olabileceğini karşılarına yazınız.

Oluşan durumlar

Yetersiz olan vitamin

Gece körlüğü

A vit.

Skorbüt

C vit.

Beriberi

B grubu vit.

Raşitizm

D vit.

Kan pıhtılaşmasında yavaşlama

K vit.

 

 

 

 

3. Birçok vitamin tableti koyu şişeler içinde satılır. Bunun nedeni ne olabilir?

-Vitaminlerin ışık etkisi ile bozulmasını önlemektir.

 

 

 

 

4. Salata yaparken yeşil yapraklı sebzelerin ince ince kesilmesi yerine el ile parçalamak daha uygundur. Niçin?

-Vitaminlerin metal yüzeylerle teması bozulmalarına neden olmasından dolayıdır.

 

 

 

 

 

5.

1. Azotlu organik baz

3. Nükleozit

5. Ester bağı

2. 5C’lu şeker

4. Glikozit bağı

 

 

 

 

 

6. DNA ve RNA moleküllerinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki tabloyu uygun ifadelerle tamamlayınız.

Özellikler

DNA

RNA

Yapısındaki pürin bazları

A, G

A, G

Yapısındaki pirimidin bazları

T, C

U, C

Yapısındaki pentoz şekeri çeşidi

Deoksiriboz

Riboz

Sahip olduğu zincir sayısı

2

1

 

 

7.

Sadece DNA ya ait olanlar

Sadece RNA ya ait olanlar

Hem DNA hem de RNA ya ait olabilecekler

I-IV

III

II-V

 

 

8. Nükleik asitlerin yapısında bulunan;

I. Riboz

II. Deoksiriboz

III. Fosforik asit

IV. Pürün bazları

V. Timin

VI. Urasil

moleküllerinden hangileri sadece DNA da hangileri sadece RNA da hangileri hem DNA hem de RNA da bulunur.

Sadece DNA da bulunanlar

Sadece RNA da bulunanlar

Hem DNA hem de RNA da bulunanlar

II-V

I-VI

III-IV

 

 

9. Aşağıda ATP nin yapısını oluşturan moleküller ve bağlar numaralarla gösterilmiştir.

Buna göre, numaralanmış kısımların isimlerini aşağıya yazınız.

1: Adenin bazı

2: Riboz çekeri

3: Adenozin

4: Yüksek enerjili bağlar

5: Ester bağı

6: Glikozit bağı

 

 

 

10. Canlı bir hücrede üretilen üç farklı molekülün yapısı aşağıda verilmiştir.

 

 

Buna göre numaralandırılmış moleküllerin içerdikleri enerji miktarının azdan çoğa sıralanışını yazınız.

........... I-III-II ............

 

 

11. I. Adenin   II. Riboz      III. Deosiriboz       IV. Fosfat   V. Urasil

Yukarıda verilen molekülleri aşağıdaki tabloda numaraları kullanarak uygun kutucuklara yazınız.

Sadece DNA da bulunanlar

Sadece RNA da bulunanlar

RNA ve ATP de bulunanlar

ATP, DNA ve RNA da bulunanlar

III

V

I-II-IV

I-IV

 

 

 

12.

I

II

III

mRNA

rRNA

tRNA

 

9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR