BİYOLOJİ PORTALI

9. SINIF ENZİMLER-2 CEVAP ANAHTARI

1. Enzimlerle ilgili bir öğrenci grubu aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlamakta ve gözlemlemektedir. Deney düzeneklerinde kullanılan karaciğerler eşit kütleli ve ortam koşulları enzimlerin çalışmasına uygun olacak şekilde hazırlanmıştır.

Buna göre öğrenci grubunun deney düzeneklerinde “enzim miktarı, substrat miktarı ve substrat yüzeyi” gibi faktörlerin hangisinde araştırılmak istendiğini yazınız.

 

 

2.

0-t4 zaman aralığında reaksiyon hızında meydana gelen değişim grafiğini aşağıya çiziniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

4.

 

Eğriler

Uygun olan moleküller

I

Substrat-enzim kompleksi

II

Serbest enzim

III

Substrat

IV

Ürün

 

 

 

 

5. Aşağıdaki tabloda verilen durumlarla ilgili grafikleri çiziniz.

Tepkime hızının, enzim

miktarı sabitken, sürekli

artan substrat derişimine

bağlı değişimi

Tepkime hızının, sürekli artan sıcaklık miktarına bağlı değişimi

Tepkime hızının, substrat

miktarı yeterli iken sürekli

artan enzim derirşimine bağlı değişimi

Tepkime hızının, sürekli artan substrat yüzeyine bağlı değişimi

 

 

 

6.

9. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR