BİYOLOJİ PORTALI

11. SINIF SİNDİRİM SİSTEMİ-1 CEVAP ANAHTARI

1. Sindirim reaksiyonlarının 3 temel amacını yazınız.

-Besinleri hücre zarından geçebilecek kadar küçültmek.

-Solunum için monomer oluşturmak

-Canlının kendine özgü kompleks bileşikleri oluşturabilmek için yapı taşı sağlamak.

 

 

2. Mekanik sindirim ile ilgili olarak,

A. Tanımını yapınız.

-Yüksek yapılı canlılarda besinlerin, enzim kullanılmadan sadece fiziksel olarak küçük parçalara ayrılması olayına denir.

B. İki örnek veriniz.

-Dişlerle ve mide hareketleriyle besinlerin ezilmesi,

-Yağların safrayla küçük damlacıklara ayrılması mekanik sindirimdir.

c. Amacını yazınız.

-Besinlerin yüzeyini arttırarak enzimlerin etkinliğini arttırmak böylece kimyasal sindirimi kolaylaştırmaktır.

 

3.

X

Y

Z

Protein

Yağ

Karbonhidrat

 

 

4.

Sindirmde gerçekleşenler

O2’li solunumda gerçekleşenler

I-III-V

II-IV

 

 

5. I-IV-VI

 

 

6.

Pankreastan salgılanan enzimlerle gerçekleşenler

İnce bağırsaktan salgılanan enzimlele gerçekleşenler

II-III

I-IV

 

 

7.

Tek tip besinlerle beslenmek karaciğeri yorar. Çünkü ihtiyaç olan besinler alınmadığından dolayı birçok besin dönüşümünü karaciğerin kendisi yapmak zorunda kalır.

 

 

 

 

 

8.

a. Hangi deney tüplerinde sarı renk oluşur? Neden?

-Her üç deney tüpünde de sarı renk oluşur. Çünkü her üç tüpte de enzim var. Enzimler de protein yapılıdır.

b. Hangi deney tüplerinde tuğla kırmızısı renk oluşur? Neden?

-1 ve 2. tüplerde tuğla kırmızısı renk oluşur. Çünkü Sükroz ve maltoz enzimleri ile hidroliz edildiğinde glikoz oluşur. 3. tüpte amilaz nişastayı maltoz ve dekstrine kadar parçalar. Glikoz oluşmaz. Tuğla kırmızısı renk de oluşmaz.

 

 

9.

Organlar

Proteinler için salgılanan enzimler

Mide

Pepsinojen

Pankreas

Tripsinojen, kimotripsinojen, karboksipeptidaz

İnce bağırsak

Enterokinaz, aminopeptidaz,  Tripeptidaz, dipeptidaz (erepsin)

 

10.

Kan kılcalı ile taşınanlar

Lenf kılcalı ile taşınanlar

Glikoz, B ve C vitaminleri, su, mineraller, amino asitler,

Su, mineraller, A-D-E-K vitaminleri

 

 

11.

a. 1 > 3 

 b. 3 > 1    

c. 1 > 3

 

 

 

 

 

12. 12. Midenin kendi kendisini sindirmesini önleyen faktörler;

1. Üretilen yoğun mukus salgısı.

2. Pepsin enziminin inaktif olarak (pepsinojen) salgılanması.

3. Gastrin ve enterogastin hormonlarının düzenleyici etkisi. (Midenin boşuna salgı üretmesini engeller.)

 

11. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR