BİYOLOJİ PORTALI

11. SINIF ENDOKRİN SİSTEM-2 CEVAP ANATARI

1. FSH hormonu ile ilgili aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.

FSH hormonu

Kadınlarda

Erkeklerde

Hedef organı

Etkisi

Hedef organı

Etkisi

 

Yumurtalık

Oogenezi başlatır.

Testisler

Spermatogenezi başlatır.

 

 

 

2. Lüteinleştirici hormon (LH) ile ilgili aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.

LH hormonu

Kadınlarda

Erkeklerde

Hedef bölgesi

Etkisi

Hedef bölgesi

Etkisi

 

Yumurtalık

-Ovulasyon

-Korpus luteumu başlatma

Testisler

(Leydig hücreleri)

-Testesteron salgılatma

-Spermlerin olgunlaşması

 

 

 

3. ACTH hormonu ile ilgili aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.

ACTH hormonu

Salgılayan bez

Hedef bölgesi

Geri bildirim yaptığı hormon

 

Hipofiz bezi

Böbrek üstü bezinin kabuk (korteks) bölgesi

Kortizol

 

 

4. Kortizol salgısı artan bir insanda;

-Kan şekeri artar / azalır.

-Karaciğerde üre sentezi artar / azalır.

-İdrardaki üre artar /azalır.

şeklinde verilen artar / azalır ifadelerinden uygun olanın altını çiziniz.

 

 

5. İnsülin salgısı artan bir insanda;

-Kan şekeri artar / azalır.

-Kanın osmotik basıncı artar / azalır.

-Dokulara glikoz geçişi artar / azalır.

-Kas ve karaciğerdeki depo glikojen artar /azalır.

şeklinde verilen artar / azalır ifadelerinden uygun olanın altını çiziniz.

 

 

6. Glukagon salgısı artan bir insanda;

-Kan şekeri artar / azalır.

-Kanın osmotik basıncı artar / azalır.

-Karaciğerdeki depo glikojen artar /azalır.

şeklinde verilen artar / azalır ifadelerinden uygun olanın altını çiziniz.

 

7. Diyabet Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki çeşittir. Bu iki çeşit diyabetin oluşma sebebini yazınız.

Diyabet türü

Oluşma sebebi

Tip 1

İnsülinin hiç veya yeterli üretilememesidir.

Tip 2

Daha çok insülin direnci ile ortaya çıkar. İnsülin yeterince salınır fakat etkili olamaz.

 

 

8.

a. Dokularda parçalanarak.

b. Karaciğerde parçalanarak

c. Böreklerde parçalanarak

9.

Görev veya özellikler

Hormonlar

Enfeksiyon ve alerji durumlarında tedavi amaçlı olarak kullanılır.

Kortizol

Deri altı kılcallarını daraltır.

Adrenalin

Böbreklerden suyun geri emilimini artırır.

ADH

Böbreklerden sodyum ve klor emilimi, potasyumun idrarla atılmasını sağlar.

Aldosteron

Kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlar

Kalsitonin

 

 

 

 

10.

No

Hormon

Salgılandığı bez

I

İnsülin

Pankreasın langerhans adacığının beta hücreleri

II

Adrenalin

Adrenal medulla

III

Glukagon

Pankreasın langerhans adacığının alfa hücreleri

 

 

 

 

 

 

11.

A

Y

T

Hipofiz ön lop

Tiroit bezi

Tiroksin

 

 

 

 

 

 

 

12. IV-I-II-V-III

 

 

 

 

 

13. III-IV-II-I-V

11. SINIF YAZILI SORULARI

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR